Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Kako dolgo hranimo poslovno dokumentacijo

Mnogokrat se računovodski delavci vprašamo, kako dolgo moramo arhivirati poslovno dokumentacijo, ko smo naredili letni računovodski in davčni obračun, ter ga uspešno oddali na Finančno upravo Republike Slovenije (FURS) in na Agencijo za javne prihodke in evidence in statistiko (AJPES). Lokacija je lahko v okviru podjetja, samostojnega podjetnika, v arhivih na območju Republike Slovenije ali celo v tujini (v tem primeru je potrebno obvestiti FURS).

 

Opravljene storitve za naročnika iz držav EU in poročanje v Intrastatu

Pri izvedbi storitev na premičninah, v tujini ali v Sloveniji, za tujega naročnika, DDV-ja ne bomo obračunavali mi. Obvezno potrebujemo ID DDV tujega naročnika in obveznost za obračun prevalimo nanj, v njegovi državi, kjer ima sedež svojega delovanja. V DDV-O ne poročamo. Klavzula DDV ni obračunan po 1. odstavku 25. člena ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost. Vpišemo v DDV-O kolona 12. V obrazcu DDV-O vedno upoštevamo DDV, ki velja za Slovenijo.

Navajanje klavzul na izdanih računih iz vezane knjige

V primeru, da izdamo račun za opravljeno delo in smo registrirani kot davčni zavezanec za obračun DDV, na računu ni potrebno navajati nobenih klavzul, ampak prikažemo ločeno obračunan DDV od opravljenega posla.

Koledarček za december 2015

10. 12. Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti 15. 12. Predložitev CURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat Predložiti DURS obračun prispevkov za socialno varnost za samozaposlene in prispevke plačati Predložiti DURS obrazec OPSVL za lastnike enoosebnih družb, ki so zavarovani na […]

Koledarček za november

10. 11. – Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb             – Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti             – Predložiti AJPES statistiko finančnih računov – SFR             16. 11. – Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat             – Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za […]

Koledarček za november (2)

10. 11. – Plačati akontacijo davka od dohodkov pravnih oseb             – Plačati predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti             – Predložiti AJPES statistiko finančnih računov – SFR             16. 11. – Predložitev FURS poročilo o menjavi blaga med državami članicami EU – intrastat             – Predložiti FURS obračun prispevkov za socialno varnost za […]

Oprostitve uvoznih dajatev in DDV pri uvozu blaga iz tretjih držav

Pri uvozu blaga iz tretjih držav se dostikrat vprašamo ali smo oproščeni morebitnih uvoznih dajatev in davka na dodano vrednost (dalje DDV). Predstavljamo vam primere, kdaj uvoznih dajatev in DDV ni potrebno plačati. Pri presoji, ali je blago v pošiljki upravičeno do oprostitve, se upošteva samo vrednost blaga (brez poštnine).

Plačila uvoznih dajatev so oproščene:

  • pošiljke, sestavljene iz blaga zanemarljive vrednosti, ki se pošiljajo neposredno iz tretje države (npr. ZDA, Kitajska) prejemniku v Uniji, in sicer do skupne vrednosti 150 evrov. Oprostitev ne velja za alkoholne pijače, parfume in toaletne vode ter tobak in tobačne izdelke;
  • blago v pošiljkah nekomercialne narave, ki jih iz tretje države pošiljajo fizične osebe drugim fizičnim osebam, ki živijo na carinskem območju EU. Pošiljka se šteje za pošiljko nekomercialne narave, če je priložnostna in vsebuje blago, namenjeno izključno osebni uporabi prejemnika ali njegove družine, glede na naravo in/ali količino blaga pa se vidi, da gre za nekomercialne namene – pošiljatelj pošlje pošiljko prejemniku brezplačno. Pod navedenimi pogoji je plačila uvoznih dajatev oproščeno blago, katerega skupna vrednost v pošiljki, vključno s spodaj navedenimi izdelki, ne presega vrednosti 45 evrov.