Računovodski svetovalec

Obračun regresa za letni dopust

Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico do regresa za letni dopust pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo izrabo, kajti pravica do regresa pripada vsem delavcem, tudi delavcem v primeru neizrabe letnega...

DDV vidik dobave z inštalacijo

Pogosto se zgodi, da kupec naroči opremo (v jeziku DDV je to blago), ki jo mora prodajalec še zmontirati. Tak primer je recimo dobava posebne naprave (naprava recimo meri količino snovi, ki jo dodamo v posodo), ki se jo montira na proizvodno linijo v tovarni pri kupcu. Posebnost pogodb, po katerih se prodajalec zaveže tako za dobavo opreme kot za njeno montažo, je v tem,...

DDV Vi vprašate, naši strokovnjaki odgovarjajo

Vi vprašate, naši strokovnjaki odgovarjajo! DDV področje je eno izmed tistih področij, kjer nenehno iščemo odgovore. Bodisi sta se spremenila zakon ali pravilnik ali pa smo se srečali s poslovnim dogodkom, kjer se nam porajajo dileme, kako ga opredeliti. Zbrali smo nekaj najpogostejših vprašanj in upamo, da boste med odgovori našli tistega, ki ga ravno danes potrebujete. Obračun DDV in nepremičnine - Avtorica: mag. Tanja Urbanija Vprašanje Podjetje je...

Kako prejete državne pomoči vplivajo na davčni obračun

1. Kaj se šteje med poslovne prihodke in kako se primerjajo doseženi poslovni prihodki v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 V skladu s priporočenim enotnim kontnim načrtom so poslovni prihodki (določeni konti skupine 76): • 760: Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (domači trg), • 761: Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (tuji trg), • 762: Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala na domačem trgu, •...

Dohodek iz oddajanja premoženja v najem

Zavezanec rezident RS je zavezan za plačilo dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, ki ima vir v RS, kot tudi od tistega, ki ima vir izven Slovenije. Zavezanec, ki je nerezident RS, pa je zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v RS. Za dohodek iz oddajanja premoženja (premičnin in nepremičnin) v najem se šteje: vsako oddajanje...

Letno poročilo

Letno poročilo in kako ga napisati Kaj je letno poročilo? Letno poročilo je lahko različno, tako kot so različna podjetja, ki jih izdajajo. Po navadi je to najbolj prestižna in najdražja publikacija, ki vpliva na dolgoročni ugled v javnosti. V njih podjetja predstavijo svoje poslovanje preteklega leta z vseh zornih kotov, tako v besedi, sliki, fotografiji, ilustraciji ipd. Letno poročilo morajo sestavljati velike in srednje velike...

Bilanca stanja

Bilanca stanja v letošnjem letu Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva – aktiva: Neopredmetena dolgoročna sredstva. V bistvu gre pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih za postavke, ki niso opredmetena osnovna...

Obračun plače – na kaj morate biti pozorni

Obračun plače za letošnje leto Obračun plače je zahtevno in stalno spreminjajoče se strokovno področje. Ker so predpisi, ki urejajo to področje podvrženi nenehnim spremembam, je potrebno stalno izobraževanje, spremljanje delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, davčne zakonodaje in zakonodaje s področja socialne varnosti. Sistem obračunavanja plač je relativno zapleten in nepoznavanje pravil lahko vodi do napak in s tem do napetosti ali konfliktov med delavcem in delodajalcem....

Podjemna pogodba – kaj, kdaj, za koga?

Podjemna pogodba Podjemna pogodba je velikokrat slišana med podjetniki ter podjetji. Nikoli pa točno niste vedeli zakaj, kdaj in za koga jo sploh uporabiti. Kakšne so njene prednost in katere so njene slabosti? Katere vrste del so predmet podjemne pogodbe? Za vas smo strnili bistvo, ki ga o podjemni pogodbi morate vedeti, preden se odločite zanjo.  Poglejte tudi strokovni priročnik s portalom, kjer imamo s komentarjem...

Na kaj morajo paziti podjetniki pri potnih stroških?

Potni stroški - vsako podjetje se skoraj na dnevni bazi srečuje z njimi. Kaj so tiste stvari, na katere moramo biti še posebej pozorni? Za vas smo pripravili kratek povzetek pomembnih informacij, še več vsebin pa vam ponujamo na našem portalu Računovodski praktikum. Preden se vi ali vaš zaposleni sploh odpravi na službeno potovanje potrebuje pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim delodajalec odredi pot, po...