Računovodski svetovalec

25 resnic o regresu za letni dopust

Regres za letni dopust - znesek, ki ga dobi delavec, upokojenec kot prispevek za dopust. Do njega ima pravico vsak zaposleni, izplačan mora biti v celoti ali sorazmerju, glede na opravljeno delo. Delodajalec mora delojemalcu regres izplačati na podlagi zakona o delovnih razmerjih.  Za vas smo pripravili 25 resnic o regresu za letni dopust, ki bi jih moral poznati vsak delojemalec. Več informacij na...

Na kaj morajo paziti podjetniki pri potnih stroških?

Potni stroški - vsako podjetje se skoraj na dnevni bazi srečuje z njimi. Kaj so tiste stvari, na katere moramo biti še posebej pozorni? Za vas smo pripravili kratek povzetek pomembnih informacij, še več vsebin pa vam ponujamo na našem portalu Računovodski praktikum. Preden se vi ali vaš zaposleni sploh odpravi na službeno potovanje potrebuje pravilno izpolnjen potni nalog, s katerim delodajalec odredi pot, po...

Podjemna pogodba – kaj, kdaj, za koga?

Prav gotovo ste že velikokrat slišali za podjemno pogodbo, nikoli pa točno vedeli zakaj, kdaj in za koga jo sploh uporabiti. Kakšne so njene prednost in katere so njene slabosti? Katere vrste del so predmet podjemne pogodbe? Za vas smo strnili bistvo, ki ga o podjemni pogodbi morate vedeti, preden se odločite zanjo. V živo lahko informacije o podjemni pogodbi pridobite na našem seminarju...

Izplačilo dobička iz d.o.o.

Izplačilo dobička in razdelitev Izplačilo dobička pri doseganju končnega pozitivnega poslovnega rezultata in njegova razdelitev, predstavlja eno temeljnih pravic družbenikov. To pravico so si pridobili na podlagi začetnega vložka v podjetje. Poleg lastnikov podjetja so pri razdelitvi bilančnega dobička udeležene tudi tretje osebe. Gledano s pravnega vidika je osnova za ugotovitev dobička in njegovo nadaljnjo delitev pri nas Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V Zakonu o gospodarskih družbah sta...

Boniteta podjetja in kako lahko boniteto preverimo

NAŠA DOBRA BONITETA Dobra boniteta je ob primernem zavarovanju in predvidenem poslovanju osnova za sprejem bančnega sklepa o odobritvi posojila podjetju ali sklepanja komercialnih poslov. Zato mora vsak direktor in podjetnik misliti na to, kakšno podobo o svojem podjetju si bo na osnovi podatkov ustvaril pri banki in poslovnih partnerjih. Banka ob slabi boniteti ne bo odobrila posojila oziroma le v izjemnih primerih, če bodo ponujena zadostna...

Bilanca stanja

Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva – aktiva: Neopredmetena dolgoročna sredstva. V bistvu gre pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih za postavke, ki niso opredmetena osnovna sredstva in katerih nabavno...

Izplačilo dobička iz d.o.o.

Izplačilo dobička pri doseganju končnega pozitivnega poslovnega rezultata in njegova razdelitev, predstavlja eno temeljnih pravic družbenikov. To pravico so si pridobili na podlagi začetnega vložka v podjetje. Izplačilo dobička in razdelitev Poleg lastnikov podjetja so pri razdelitvi bilančnega dobička udeležene tudi tretje osebe. Gledano s pravnega vidika je osnova za ugotovitev dobička in njegovo nadaljnjo delitev pri nas Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). V Zakonu o...

Bilanca stanja

Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva - aktiva: Neopredmetena dolgoročna sredstva. V bistvu gre pri neopredmetenih dolgoročnih sredstvih za postavke, ki niso opredmetena osnovna sredstva in katerih...

Dohodnina 2018 – pomembno za za nerezidente in primerjava z rezidenti

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb, ki jo Sloveniji ureja Zakon o dohodnini.  Med letom se plačuje v obliki akontacije. Po zaključenem koledarskem letu pa se izdela obračun dohodnine. Dohodnina se v davčno blagajno nateka z različnih virov: dohodki iz zaposlitve dohodni iz dejavnosti dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti dohodki iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice dohodki iz kapitala drugi dohodki Je prihodek državnega proračuna in občin. V državno blagajno, pa se steka tudi...

Denarni tok in kako ga pravilno analiziramo

Računovodski izkazi (denarni tok, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. Zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno sliko kažemo našim poslovnim partnerjem in širši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se uvrščamo na trgu, kaj lahko ponudimo poslovnim partnerjem in kaj lahko od poslovnih partnerjev tudi zahtevamo. Kaj bomo ponudili banki, ko...