Ostalo

Grafomotorika v vrtcu

Grafomotorika vrtec Grafomotorika v vrtcu pri pisanju vključuje jezikovni, pravopisni in grafomotorični vidik. Grafomotorika v vrtcu se začne razvijati veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte. Njen razvoj je povezanim s splošnim motoričnim in zaznavnim razvojem, predvsem pa z razvojem fine motorike. Je del splošne motorike. V ožjem smislu je grafomotorika sposobnost in spretnost pisanja – oblikovanja črk in drugih...

Disgrafija – specifična motnja pisanja

Disgrafija Priprava na pisanje je odvisna od zrelosti otrokovega živčnega sistema, od otrokovega zanimanja za risanje in pisanje ter od razvoja celotne telesne motorike. Z vajo lahko spodbujamo razvoj velike motorike (vsakodnevno izvajamo gibalne vaje in športne aktivnosti, ki vključujejo razvoj ravnotežja, vztrajnosti, obvladovanja telesa, kontrole telesnih gibov in razvoj posebnih mišičnih skupin), fine motorike (vsakodnevno izvajamo dejavnosti in vaje, ki razvijajo fine, male gibe,...

Disleksija znaki v predšolskem obdobju

Ali se disleksija lahko kaže že v vrtcu in kako jo prepoznamo? Kakšni so simptomi disleksije v prvem triletju pri opismenjevanju? Kako se disleksija kaže pri starejših učencih? Disleksija - online izobraževanje Kakšni so sumi za disleksijo O sumu na disleksijo oziroma o dejavnikih tveganja, da otrok disleksijo ima, govorimo v šolskem obdobju, saj otrok, ki se še ni opismenil, ne more imeti disleksije. Disleksija znaki v predšolskem obdobju V predšolskem obdobju...

5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju

Upravljanje izobraževanj je ciklični proces, v katerem praviloma fazi identifikacije izobraževalne potrebe na ravni podjetja, oddelka in posameznika sledi opredelitev izobraževalnih ciljev, opredelitev načina, kako jih bomo dosegli (oblikovanje programov), organiziranje izvedbe ter merjenje in vrednotenje izobraževanja. Ločimo več oblik izobraževanj v podjetju. V pomoč, za premislek, ali se odločiti za interno izobraževanje ali zunanje izobraževanje, vam je lahko spodnja tabela. Interna izobraževanja po naročilu Izobraževalne metode Poznamo...

Podjemna pogodba – kaj, kdaj, za koga?

Podjemna pogodba Podjemna pogodba je velikokrat slišana med podjetniki ter podjetji. Nikoli pa točno niste vedeli zakaj, kdaj in za koga jo sploh uporabiti. Kakšne so njene prednost in katere so njene slabosti? Katere vrste del so predmet podjemne pogodbe? Za vas smo strnili bistvo, ki ga o podjemni pogodbi morate vedeti, preden se odločite zanjo.  Poglejte tudi strokovni priročnik s portalom, kjer imamo s komentarjem...

Nevroznanost korona virusa 2020

Avtorja: Suzana Ester Car in Sebastian Radetič Car Korona virus je naš (poslovni) svet postavil na glavo. Večina se nas srečuje s situacijo, ki je ne poznamo, ne razumemo dobro, kaj se dogaja z nami, ne vemo, kako se odzvati (včasih pa ne prepoznamo lastnih odzivov) - in kako skozi vse to peljati še posel? Nevroznanost nam tu lahko pomaga razumeti situacijo - kaj se pravzaprav...

Na kaj naj bodo delodajalci pozorni pri koronavirusu

Koronavirus - tema o kateri dan danes govori vsak. Kako lahko virus vpliva na nas, naše podjetje in njegovo poslovanje? Kaj so pravice podjetja in kaj so pravice delavca? Več informacij v nadaljevanju, za delodajalce pa pripravljamo poglobljen webinar, Priporočeni ukrepi delodajalca ob izbruhu koronavirusa - pravna regulativa. Najprej z vami delimo nekaj splošnih informacij o koronavirusu, COVID-19 ter priporočila NIJZ za delovne organizacije v zvezi...

Oddaja letnega poročila – Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

S koncem meseca marca se bliža rok za oddajo letnega poročila v sklopu Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Nekaj informacij o tem, kaj uredba prinaša, na kaj morate biti pri oddaji poročila pozorni, delimo z vami v nadaljevanju, več informacij in primerov vam nudimo na našem portalu e-Okolje ter v sklopu priročnika Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji.   Novela Uredbe o ravnanju...

Zaposlovanje državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

V Sloveniji ločimo dva temeljna režima zaposlovanja in dela tujcev, in sicer je ključno razlikovanje med državljani držav članic Evropske unije (tudi Evropskega gospodarskega prostora in Švice), kjer velja prost pretok delavcev in storitev ter na drugi strani državljani tretjih držav. Med slednje štejemo tudi zaposlovanje državljanov Republike Srbije. Ker zna biti sam proces zaposlitve tega kadra precej zapleten, smo za vas na portalu...

Avtizem – kako prepoznati otroka z avtistično motnjo

Otroci lahko že zelo zgodaj v otroštvu kažejo kakršne koli težave v razvoju, ena izmed njih je tudi avtizem. Raziskave so pokazale, da imajo otroci večje možnosti za dober psihosocialni razvoj takrat, ko jim dovolj zgodaj na strokoven in otroku prilagojen način nudimo pomoč. Enako velja pri otrocih z avtističnimi motnjami. Da se izrazijo vsi potenciali in sposobnosti, ki jih otrok ima, je pomembno,...