Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Sprememba pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin

V skladu z ZDR se mora zaradi spremenjenega naziva delovnega mesta skleniti novo pogodbo o zaposlitvi. Ali je treba pri tem z delavcem skleniti kakšen pisni sporazum?

Res je, da je pri spremembi naziva delovnega mesta treba skleniti novo pogodbo o zaposlitvi, saj gre pri tem za spremembo ene izmed bistvenih sestavin pogodbe o zaposlitvi, pri katerih pogodbe ni dovoljeno spreminjati zgolj z aneksom. Pogodbo o zaposlitvi skleneta soglasno delodajalec in delavec. Tudi pri spremembi pogodbe o zaposlitvi mora obstajati soglasje obeh, tako delodajalca kot tudi delavca. V ZDR je sprememba pogodbe o zaposlitvi obravnavana v členih od 47 do 50. Kot je že omenjeno, v vseh primerih ni dovoljeno spreminjati obstoječe pogodbe o zaposlitvi z dopolnilom oziroma aneksom.

Ali ste tik pred tem, da boste sprejeli ali spremenili akt o sistemizaciji delovnih mest?

Priporočamo, da v njem uredite tudi naslednje:

Določite primerna delovna mesta za delavce invalide:

V skladu s 37. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov morajo delodajalci določiti v sistemizaciji delovnih mest primerna delovna mesta za invalide ter druge ukrepe za ravnanje z invalidnostjo na delovnem mestu. Primerna delovna mesta za invalide so vsa delovna mesta, na katerih, ob upoštevanju izjave o varnosti z oceno tveganja, invalidnost ni ovira za enakovredno opravljanja dela.

Neposredno trženje in osebni podatki

Kateri osebni podatki se lahko uporabljajo pri neposrednem trženju?

Zakonsko podlago za obdelavo določenih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja daje že ZVOP-1 (prvi in drugi odstavek 72. člena), in sicer dovoljuje, da se ime, priimek, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte in številko faksa posameznika uporablja za namen neposrednega trženja, vendar pod pogojem, da so bili pridobljeni iz javno dostopnega vira ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti. 

Kdaj lahko delodajalec obdeluje občutljive osebne podatke kandidatov za zaposlitev oz. zaposlenih?

Odgovarja: Alenka Erker Lozinšek, vodja oddelka za kadre, NovaKBM

 

Načeloma lahko delodajalec obdeluje občutljive osebne podatke le, če je obdelava občutljivih osebnih podatkov res nujno potrebna zaradi izpolnjevanja obveznosti in posebnih pravic na področju zaposlovanja. Tak primer je na primer podatek o članstvu v sindikatu za posameznega delavca, ki mu delodajalec obračuna članarino.

Reševanje delovnih sporov z mediacijo

Mediacija je način reševanja spora, v katerem tretja nevtralna oseba strankam pomaga doseči sporazum, ki razrešuje njun spor in na novo ureja njuna medsebojna razmerja. Zaradi svoje narave lahko postopek mediacije v nasprotju z rednim sodnim postopkom vodi k rešitvam, ki so hitrejše, cenejše, kakovostnejše, ustvarjalnejše, zlasti pa mnogo bolj prilagojene potrebam in željam ter interesom strank. Postopek je hiter, neobvezujoč, zaupen, ne povzroča dodatnih stroškov strankam in ne vpliva na kasnejšo rešitev spora med strankama na sodišču.

Ali zaposleni izkoriščajo bolniško odsotnost?

Izkoriščanje bolniškega dopusta je v marsikaterem podjetju postala že stalna praksa določenih delavcev, medtem ko se delodajalci na vse pretege trudijo, kako to odpraviti oziroma kako takšne kršitve dokazati. Delodajalci so namreč v takih primerih v zelo neprijetnem položaju, saj so metode, s katerimi bi sicer lahko preverjali delavce, v veliki meri nezakonite – teh se lahko poslužujejo le osebe, ki so za to delo posebej pooblaščene. To so velikokrat detektivi, ki za delodajalca zbirajo dokaze, ugotavljajo kršitve in tako rekoč sodelujejo pri morebitnih prekinitvah delovnega razmerja.

Letni dopust in sprememba delodajalca

Delodajalca zanima, kako lahko delavci ob prenosu na drugega delodajalcu izkoristijo dopust in ali lahko na primer prenesejo celotni letni dopust na novega delodajalca. Dejansko stanje je bilo tako, da je naročnik storitev dosedanjemu izvajalcu storitev s 1. 6. odpovedal pogodbo o opravljanju storitev in prenesel opravljanje storitev skupaj z delavci na drugega izvajalca (delodajalca). Delavci pri prejšnjem delodajalcu niso izrabili letnega dopusta za letos, novi delodajalec pa ne ve, ali naj jim prizna celoten dopust ali samo sorazmeren del.