Kadrovski svetovalec

Nevroznanost korona virusa

Nevroznanost korona virusa Brezplačna strokovna e-knjiga Vse kar morate vedeti o nevroznanosti korona virusa. Preverite v tej e-knjigi. Pošljite si knjigo na svoj e-mail: Da, strinjam se (označite) Da, dajem privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Seznanjen sem z vsebino privolitve. >> Pošljite mi e-knjigo

Na kaj naj bodo delodajalci pozorni pri koronavirusu

Koronavirus - tema o kateri dan danes govori vsak. Kako lahko virus vpliva na nas, naše podjetje in njegovo poslovanje? Kaj so pravice podjetja in kaj so pravice delavca? Več informacij v nadaljevanju, za delodajalce pa pripravljamo poglobljen webinar, Priporočeni ukrepi delodajalca ob izbruhu koronavirusa - pravna regulativa. Najprej z vami delimo nekaj splošnih informacij o koronavirusu, COVID-19 ter priporočila NIJZ za delovne organizacije v zvezi...

Zaposlovanje državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

V Sloveniji ločimo dva temeljna režima zaposlovanja in dela tujcev, in sicer je ključno razlikovanje med državljani držav članic Evropske unije (tudi Evropskega gospodarskega prostora in Švice), kjer velja prost pretok delavcev in storitev ter na drugi strani državljani tretjih držav. Med slednje štejemo tudi zaposlovanje državljanov Republike Srbije. Ker zna biti sam proces zaposlitve tega kadra precej zapleten, smo za vas na portalu...

7 nasvetov za delo z generacijo Z

V današnjih časih se lahko zanesemo na eno stvar – spremembe. Te nas spremljajo na vseh področjih, z njimi se soočamo tudi kadroviki, saj se spreminjajo zaposlitveni trendi ter generacije, ki jih zaposlujemo. Zadnja izmed takšnih je generacija Z ali skrajšano 'gen Z', ki vključuje generacije rojene med leti 1995 in 2015. Gre za generacijo, ki se je rodila v dobo pametne tehnologije, a ji...

Pogodba o zaposlitvi in 10 največjih napak

Pogodba o zaposlitvi je zelo pomembna, da je pravilno sestavljena. Zato smo pripravili hitri pregled največjih napak, ki se pojavijo v pogodbah za zaposlitev. 10 NAJBOLJ POGOSTIH NAPAK 1) Delodajalci delavcem ne izročijo pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi praviloma tri dni pred predvideno sklenitvijo, pisne pogodbe o zaposlitvi ob njeni sklenitvi, delavcem ne izročijo fotokopije prijave v zavarovanje v 15 dneh od nastopa dela. 2) Delodajalci uporabljajo...

KILOMETRINA NA SLUŽBENI POTI ZA JAVNI SEKTOR

Zaposlenemu v javnem sektorju pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu priznava kilometrino v višini 18 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina (95-oktanski). Uporaba lastnega avtomobila Uporaba lastnega avtomobila v službene namene je izjemoma, če drugače ni možno opraviti službene poti oziroma rednega dela, mogoča samo na...

NEUSPEŠNO OPRAVLJENO POSKUSNO DELO

Pojasnila Kdaj Delodajalec lahko delavcu redno odpove pogodbo o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela, če oceni, da delavec poskusnega dela ni uspešno opravil in če zaradi tega z delavcem ne more nadaljevati delovnega razmerja pod pogoji iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Kaj pravi ZDR-1 ZDR-1 ne določa natančno, kako in po kakšnem postopku mora delodajalec delavca oceniti – urejanje teh vprašanj je torej prepuščeno kolektivnim pogodbam,splošnim...

Napotitev delavcev na delo v države, za katere velja evropski pravni red

Obveznosti delodajalcev pred, med in po napotitvijo Delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji lahko v drugi državi članici EU čezmejno izvaja storitev na enega izmed treh načinov: a) storitev se izvaja za račun in pod nadzorom delodajalca, na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve; b) storitev se izvaja na podlagi akta o napotitvi v ustanovo ali gospodarsko družbo s sedežem v drugi državi članici, s katero je...

Kolektivne pogodbe in njihova veljavnost

Veljavnost kolektivnih pogodb Delodajalci se pogosto srečujejo z vprašanjem, katera oziroma katere kolektivne pogodbe jih zavezujejo. Da bi lahko odgovorili na to vprašanje, se je treba seznaniti z zakonskimi določili o veljavnosti kolektivnih pogodb. V skladu s ZKolP se kolektivna pogodba lahko sklene za določen ali nedoločen čas. Kolektivna pogodba praviloma velja le za stranki kolektivne pogodbe oziroma za njune člane. Kadar so med podpisniki kolektivne pogodbe združenja...

10 osnov poznavanja ZDR-1

1. Definicija delovnega razmerja Definicija delovnega razmerja je v 4. členu ZDR-1 nedvoumno in dokončno določena, saj opredeljuje delovno razmerje kot pogodbeno razmerje. Tako je delovno razmerje dvostransko razmerje med delavcem in delodajalcem. To razmerje je pravno razmerje, pravna podlaga je pogodba o zaposlitvi, ki se sklepa v okviru zakonskih določb. To izhaja tudi iz 1. člena zakona, ki določa, da zakon ureja delovna razmerja, ki se sklepajo...