Košarica

02 250 18 00 | info@zfm.si | O nas

Prijava v portal: 

Prijava

Želite podporo?

Pokličite nas: 02 250 18 00

Družabna omrežja

Praksa urada Informacijskega pooblaščenca

Praksa urada Informacijskega pooblaščenca – neizbrani kandidat zahteva vpogled v podatke izbranega kandidata na prosto delovno mesto

Katere podatke razkriti oz. zakriti v vlogi za razpis na prosto delovno mesto javnega uslužbenca, če neizbrani kandidat želi vpogled v dokumentacijo izbranega kandidata?

Praksa šolske inšpekcije

Praksa šolske inšpekcije – neodzivanje staršev na vabilo za vpis v šolo

Starši so bili vabljeni k vpisu otroka v prvi razred v mesecu februarju. Otroka niso vpisali v šolo kljub večkratnemu vabilu in pozivom. Kakšni bi bili pravilni postopki v primeru, da starši ne pridejo vpisat otroka (pozivi, pošiljanje ponovnih vabil)? Kakšni bi bili pravilni postopki, če se starši kljub ponovnim vabilom ne bi odzvali?

Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja/direktorja

Postopek imenovanja in razrešitve urejata Zakon o zavodih v določbah 32. do 39. člena in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v določbah 53. do 59. člena.

V postopku imenovanja ravnatelja se ne uporablja določb Zakona o splošnem upravnem postopku, temveč gre za uporabo pravil, ki se nanašajo na uresničevanje pravic iz delovnega razmerja, če z navedenima zakonoma niso določena posebna pravila. 

Zaščita informacijske zasebnosti

Zaščita informacijske zasebnosti učencev/dijakov ter strokovnih delavcev

V šolskem okolju lahko hitro pride do vrste zelo neprijetnih situacij zaradi neprimerne in nepremišljene rabe sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. V nadaljevanju podajamo priporočila, kako ravnati v določenih situacijah.

Obvezna oddaja M obrazcev preko točke e-VEM

Ne pozabite – s 1. 1. 2016 obvezna oddaja M obrazcev preko točke e-VEM

Prijave in odjave iz zavarovanj ter sporočanje sprememb podatkov se opravlja na enotnih obrazcih M, ki so predpisani s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, št. 37/11 in 57/11).

Prijavo podatkov v obvezna socialna zavarovanja na obrazcu M-1 mora zavezanec za prijavo vložiti v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje.