KAKO RAZVIJATI FONOLOŠKE VEŠČINE IN KAKO VPLIVAJO NA RAZVOJ JEZIKA, BRANJA IN PISANJA