Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Vpliv novosti na delovna razmerja in plače v 2019 (Pogodba o zaposlitvi in določanje plače javnemu uslužbencu)
PRAKTIČNI SEMINAR

Vpliv novosti na delovna razmerja in plače v 2019 (Pogodba o zaposlitvi in določanje plače javnemu uslužbencu)

Predavatelj: Štefka Korade Purg


Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Konec leta 2018 in v začetku leta 2019 je bilo v javnem sektorju uveljavljenih precej novosti, ki vplivajo na pravice in obveznosti javnih uslužbencev, na izplačilo plač in na povračila stroškov v zvezi z delom, hkrati pa še na druge prejemke iz delovnega razmerja. Pri tem je pomembno:

 • plače je treba določati skladno s predpisi in kolektivnimi pogodbami, zato morate tudi pogoje za napredovanje v višji plačni razred preveriti do konca marca, pri preverjanju pogojev pa je treba posebej paziti na napredovalno obdobje ter na število točk, ki je potrebno za posamezno napredovanje,
 • da morajo javni uslužbenci prejeti obvestila o napredovanju in pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi, pri čemer pa je treba posebno pozornost nameniti pravilni določitvi plačnega razreda ob napredovanju, saj je treba upoštevati tudi plačne razrede in roke za izplačilo višjih plač, ki jih imajo javni uslužbenci določene v aneksih, ki so jih prejeli januarja.

Vse navedeno preverjajo tudi inšpektorji za sistem plač v javnem sektorju in ob nepravilnostih odrejajo ukrepe, lahko pa izrečejo tudi globe, kot to določa ZSPJS v 43. členu in v 44. členu.

Da boste v skladu z vsemi novostmi in spremembami predpisov ter kolektivnih pogodb ter v predpisanih rokih upoštevali pravice in obveznosti, ter pravilno določili in izplačali plače svojim zaposlenim, se udeležite praktičnega seminarja.

Izjemne koristi praktičnega seminarja:

 • dobili boste jasen pregled sprememb zakonodaje in kolektivnih pogodb, pomembnih za urejanje delovnih razmerij, plač in drugih stroškov dela;
 • seznanjeni boste z roki, ki jih je treba upoštevati pri določanju pravic in obveznosti ter pri določanju in pri izplačilu višjih plač javnim uslužbencem;
 • znali boste pravilno ravnati pri določanju pravic javnih uslužbencev, in sicer: plač, povračil stroškov in drugih prejemkov;
 • prihranek časa in denarja, kajti zaradi nezakonitega delovanja lahko delodajalca in odgovorne osebe doletijo tudi sankcije.

+ DODATNO

 • Vzorec pogodbe o zaposlitvi, z vključenimi novostmi.

Komu je seminar namenjen?

Vodjem kadrovskih služb, kadrovskim strokovnjakom, pravnikom in vodjem zavodov/ustanov, predvsem pa vsem, ki se pri delu srečujete z izzivi predlagane vsebine.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

Pravne podlage – pregled predpisov in kolektivnih pogodb:

 • urejanje delovnih razmerij
 • sistem plač v javnem sektorju
 • povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja
 • novosti v 2019 (pregled sprememb zakonov, uredb in kolektivnih pogodb)

Delovna razmerja:

 • sklepanje pogodbe o zaposlitvi
 • aneksi h pogodbam o zaposlitvi v 2019 (spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede, napredovanje v višji plačni razred ali naziv)

Plače:

 • določanje osnovne plače (kaj je osnovna plača, določitev osnovne plače ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto)
 • del plače za delovno uspešnost (vrste delovne uspešnosti)
 • napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
 • ocenjevanje delovne uspešnosti
 • pregled dodatkov (vrste dodatkov, pregled spremembe KPJS)

Povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja:

 • vrste povračil stroškov
 • spremembe na področju povračil stroškov v 2019
 • predstavitev posameznih povračil in prejemkov z opozorili na sodno prakso

Lokacija

Lokacija

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ljubljana Vič, Tržaška cesta 207, 1000 Ljubljana
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.