Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Prekinitve zaposlitev po novem
PRIROČNIK

Prekinitve zaposlitev po novem

Avtorja: Ana Čeh, Tanja Bohl

Cena:
298,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)
Izberite izdajo:
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev


Kako zakonito izpeljati postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnega razloga ali razloga nesposobnosti?


Priročnik Prekinitve zaposlitev po novem, ki se posodablja z najnovejšo zakonodajo in sodno prakso vam pomaga pri izpeljavi zakonsko skladnih postopkov


V priročniku Prekinitve zaposlitev po novem, avtoric Tanje Bohl in Ane Čeh, boste našli veliko teoretičnih izhodišč in obrazložitev zakonodaje, predvsem pa priročnik vsebuje številne vzorce, praktične informacije, odgovore na vprašanja iz aktualne prakse in obrazložitve najnovejše sodne prakse za posamezne vrste odpovedi. Verjamemo, da vam bodo v pomoč, ko se boste morali odločiti kako ukrepati v posameznih primerih.

Postopki in metode:

 • so usklajeni z najnovejšo zakonodajo,
 • pripravljeni so za hitro in enostavno uporabo v praksi,
 • omogočajo rešitve kadrovskih težav brez velikih stroškov za zunanje svetovalce,
 • vključujejo konkretne primere iz sodne prakse (učite se na napakah drugih – vaše bi bile predrage)!

Kaj boste še pridobili z nakupom našega priročnika?

Priporočila


Z Založbo Forum Media sodelujemo že več let, saj smo naročniki njihovih dveh portalov (Kadrovsko delo v praksi po novem in Prekinitve zaposlenih po novem), pogosto pa se udeležujemo tudi njihovih izobraževanj. S Priročnikoma smo izredno zadovoljni, saj nam omogočata lažje in učinkovitejše delo. Oba sta pregledna in enostavna, lahko jih takoj uporabimo, pomembno pa je, da vsebujeta konkretne nasvete in praktične primere. S pomočjo obeh priročnikov smo zelo ponastavili delo v oddelku človeških virov.

Anja Nose - HR Manager
Treves d.o.o. Acoustic Products & Systems

NE SPREGLEJTE: Odpovedi pogodb po novem ZDR!

»Pri odpovedi pogodb o zaposlitvi morate dosledno upoštevati zakonodajo, kajti prav zaradi napak v postopku odpovedi se kot delodajalec hitro znajdete na sodišču – sodna praksa pa kaže, da bo delavec v večini sporov zagotovo uspel. Prav tako ste kot delodajalec ob podaji določene vrste odpovedi dolžni dokazati vsebinsko utemeljenost podane odpovedi. Zato je zakonsko skladno urejanje odpovedi ključno za učinkovito poslovanje vsake organizacije oziroma podjetja. Pri tem vam zagotovo pomagajo praktični napotki, kratke strokovne razlage in konkretni primeri.«

Tanja Bohl je odvetnica, specializirana za delovno pravo, lastnica Odvetniške pisarne Bohl, avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na kadrovskih seminarjih.

Tanja Bohl, odvetnica

  Aktualno: najnovejše kar se dogaja na kadrovskem področju

  Obrazci, vzorci, preglednice: uporabni vzorci, pogodbe, obrazci, pravilniki, zapisniki, preglednice, postopkovniki …

  Vprašanja – odgovori: pregledno po kategorijah

  Povezave: zakonodaja in povezave do spletnih strani javnih institucij

  Javni razpisi: povezave do vseh pomembnih razpisov za delodajalce, z opomniki, kdaj razpis poteče


Online izdaja vključuje:

 • - Dostop do portala E-KADROVIK
 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta


Poslovna izdaja vključuje:

 • - Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • - Digitalne vzorce za takojšno uporabo

Tiskano izdajo priročnika


Tiskana izdaja

Priročnik Kadrovsko delo v praksi po novem

Prelistajte priročnik

Vsebina

Sklenitev delovnega razmerja

 • Obveznosti delavca
 • Obveznosti delodajalca

Načini prenehanja delovnega razmerja ter oblika in vsebina odpovedi pogodbe o zaposlitvi

 • Oblika in vsebina odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitivi s potekom časa, za katerega je bila sklenjena
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi smrti delavca oz. delodajalca – fizične osebe
 • Prenehanje delovnega razmerja s sporazumom
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu
 • Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas

Posebno pravno varstvo pred odpovedjo

 • Splošno
 • Predstavniki delavcev
 • Delavci pred upokojitvijo
 • Starši
 • Odpoved Pogodbe o zaposlitvi delavcem - invalidom
 • Večkratno pravno varstvo

Sodna praksa

 • Spremembe v sodni praksi glede prenehanja razmerja, ki ima vse elemente delovnega razmerja
 • Razveljavitev ureditve vročanja odpovedi po ZDR-1
 • Sodna praksa povezana z (ne) upravičeno odsotnostjo z dela v povezavi z bolniškim staležem in upoštevanjem njegove odobritve za nazaj
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga neuspešno opravljenega poskusnega dela – pregled sodne prakse

Pregled bistvenih sprememb novele ZPP-E, ki vplivajo na postopek pred delovnimi in socialnimi sodišči

 • Uvod
 • Pregled sprememb novele ZPP-E, ki se odražajo v spremembah ZDSS-1
 • Pregled sprememb novele ZPP-E, ki se odražajo v spremembah ZPP
 • Zaključek

VZORCI NA PORTALU

Uporabne preglednice

 • Preglednice postopkov odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Praktični pripomočki

 • Sklepi
 • Vzorci za različne načine odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Primeri pisnih opozoril
 • Obvestila
 • Ostali vzorci

Odgovori na aktualna vprašanja iz prakse

 • Odgovori in obrazložitve na vprašanja (izračun odpravnine, letni dopust, regres, krajši delovni čas in starševstvo, oblike odpovedi)

Sodna praksa

 • Primeri in komentarji najnovejše sodne prakse

Iz priročnika

Razveljavitev ureditve vročanja odpovedi po ZDR-1

Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi je urejena v 88. členu Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju: ZDR-1) in je podrobneje obravnavana v poglavju 3.4.8. »Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi« tega priročnika. Gre za zelo pomemben institut, na katerega se vežejo številne posledice (pravočasnost odpovedi, tek odpovednega roka, prenehanje delovnega razmerja in tek roka za uveljavljanje sodnega varstva).

ZDR-1 je v primerjavi s prej veljavnim zakonom (v nadaljevanju: ZDR) vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi uredil popolnoma na novo. ZDR je namreč glede vročitve odpovedi pogodb o zaposlitvi v pomembnem delu napotil na uporabo določb Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), ZDR-1 pa je to vprašanje uredil samostojno in uporabo določb ZPP predvidel samo smiselno in subsidiarno, kadar ni drugače določeno z ZDR-1.

ZDR-1 je predvidel različne možnosti vročitve. Določil je, da se redno in izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča:

 1. praviloma osebno v prostorih delodajalca,

 2. s priporočeno pošiljko s povratnico,

 3. z objavo na oglasnem mestu pri delodajalcu, ki je dostopno delavcu.

Vročanje s priporočeno poštno pošiljko s povratnico je bilo tako predvideno samo, če osebna vročitev v prostorih delodajalca ni bila mogoča. Če tudi vročitev s priporočeno poštno pošiljko s povratnico ni bila možna, pa je zakon predvidel še tretjo možnost, in sicer vročanje z objavo na oglasni deski.

Glede vročanja s priporočeno poštno pošiljko s povratnico je ZDR-1 v četrtem odstavku 88. člena določil, da se odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu vroča s priporočeno pošiljko s povratnico na naslov prebivališča, določenega v pogodbi o zaposlitvi, razen če je delavec naknadno pisno sporočil drug naslov, delodajalcu pa na naslov sedeža delodajalca, določenega v pogodbi o zaposlitvi. Šteje se, da je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta oziroma če pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve.

Vročanje s priporočeno poštno pošiljko s povratnico se je izvajalo v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (v nadaljevanju: ZPSto-2), pri čemer je zlasti pomemben njegov 41. člen. Štelo se je, da je vročitev opravljena, ko je bila pošiljka prevzeta. Če priporočenega pisma ni bilo mogoče vročiti na naslovu osebno naslovniku, odraslemu članu gospodinjstva ali drugi osebi, pooblaščeni za prevzem, je pustil izvajalec v hišnem predalčku ali izpostavljenem predalčniku obvestilo o prispeli pošiljki, v katerem je navedel kraj (naziv izročilne pošte) in rok 15 dni, v katerem lahko naslovnik prevzame pošiljko. Prav tako je izvajalec na pošiljko napisal datum, ko je naslovniku pustil obvestilo, in se podpisal. Če pošiljka ni bila prevzeta v roku 15 dni, se je štelo, da je bila vročitev opravljena že po poteku osmih dni od prvega poskusa vročitve, pošiljko pa se je vrnilo pošiljatelju.

V zvezi z vročanjem odpovedi pogodbe o zaposlitvi s priporočeno poštno pošiljko s povratnico in v zvezi z nastopom fikcije vročitve je bilo sprejetih tudi nekaj odločitev slovenskih sodišč, npr.:

 • odločba Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. Pdp 580/2014 z dne 4. 9. 2014. Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrglo tožbo tožnice za razveljavitev izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki jo je tožnica prejela dne 6. 1. 2014. Ugotovilo je, da je do poskusa vročitve omenjene izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožnici prek podjetja za vročanje, družbe E., d. n. o., prišlo dne 27. 12. 2013 ob 11.10 na naslovu tožnice. Ker ni bilo takrat nikogar doma, je vročevalec v hišnem nabiralniku pustil obvestilo, da lahko tožnica pošiljko dvigne v 15 dneh. Nadalje je sodišče prve stopnje ugotovilo, da tožnica v tem roku pošiljke ni dvignila in je zato na podlagi četrtega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1; Ur. l. RS, št. 21/2013 in nadalj.) štelo, da je bila tožnici izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena po poteku osmih dni od prvega poskusa vročitve dne 27. 12. 2013, to je dne 4. 1. 2014. Glede na 30-dnevni rok za vložitev tožbe, kot ga določa tretji odstavek 200. člena ZDR-1, bi morala biti tožba vložena najkasneje 3. 2. 2014. Ker je bila vložena šele 4. 2. 2014, je bila po zaključku sodišča prve stopnje vložena prepozno.

Višje delovno in socialno sodišče je pritožbi tožnice ugodilo, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v ponovno odločanje. Ob tem je navedlo: »Sodišče prve stopnje je po zaključku pritožbenega sodišča sicer kot pravno podlago za določitev datuma vročitve izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pravilno štelo četrti odstavek 88. člena ZDR-1 (poskus vročitve je bil opravljen na naslovu tožničinega prebivališča), vendar je navedeno določbo sodišče prve stopnje zmotno uporabilo. Četrti odstavek 88. člena ZDR-1 med drugim določa, da se šteje, da je vročitev opravljena, ko je pošiljka prevzeta oziroma če pošiljka ni prevzeta v roku za sprejem, ko poteče osem dni od dneva prvega poskusa vročitve. Citirana določba ne določa, da bi moral delavec sam prevzeti pošiljko, zato jo je treba glede na načelo „in favorem laboratoris“ razlagati v korist delavca, in sicer tako, da lahko pošiljko, v konkretnem primeru izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, prevzame bodisi ob poskusu vročitve na naslovu delavčevega prebivališča bodisi kasneje na pošti tudi kdo od odraslih članov delavčevega gospodinjstva. Takšno razlago dopušča tudi šesti odstavek 88. člena ZDR-1, ki določa, da se za vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi smiselno uporabljajo pravila pravdnega postopka, ZPP pa v 140. členu ureja nadomestno vročitev s strani odraslih članov gospodinjstva, kadar se tistega, ki mu je treba pisanje vročiti, ne najde v stanovanju.

V predmetni zadevi med pravdnima strankama ni sporno, da se dne 27. 12. 2013, ko je bil opravljen poskus vročitve, niti tožnica niti nihče od odraslih članov gospodinjstva ni nahajal na naslovu tožničinega prebivališča, da bi pisanje lahko prevzel. Vendar pa je tožnica v postopku na prvi stopnji zatrjevala, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi prevzeta dne 6. 1. 2014 s strani njenega nekdanjega moža C.C.. Če bi navedeno držalo, sodišče prve stopnje glede na pravilno uporabo četrtega odstavka 88. člena ZDR-1 ne bi moglo šteti, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena po poteku osmih dni od dneva prvega poskusa vročitve, to je 27. 12. 2013, pač pa bi moralo šteti, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi vročena, ko je bila tudi dejansko prevzeta (s strani tožničinega bivšega moža) …

V ponovljenem postopku bo moralo sodišče prve stopnje upoštevaje napotke pritožbenega sodišča glede pravilne uporabe materialnega prava izvesti predlagane dokaze z namenom ugotovitve s strani tožnice zatrjevanih dejstev, da je izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi prevzel tožničin bivši mož dne 6. 1. 2014. V primeru, da bo ugotovilo, da je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi prevzeta dejansko dne 6. 1. 2014, bo moralo ugotoviti, da je bila tožba glede na 30-dnevni rok iz tretjega odstavka 200. člena ZDR-1 vložena pravočasno in jo obravnavati po vsebini.«

 • odločba Višjega delovnega in socialnega sodišča, opr. št. Pdp 415/2016 z dne 19. 5. 2016. V tej zadevi je sodišče prve stopnje v ponovljenem postopku ugotovilo, da tožnica v spornem obdobju zaradi zdravstvenih težav ni vstajala s postelje in je bila 9. 8. 2014 hospitalizirana, zato ni mogla prevzemati poštnih pošiljk, konkretno odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Glede na to ugotovitev je sodišče štelo, da vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi v avgustu 2014 ni bila opravljena in je tožnica za dejstvo, da ji bo delovno razmerje prenehalo, izvedela šele s prejemom obvestila o prenehanju pogodbe o zaposlitvi z dne 18. 10. 2014, zaradi česar je štelo tožbo, vloženo 27. 10. 2014, za pravočasno.

Višje delovno in socialno sodišče pa je zavzelo stališče, da je takšna odločitev zmotna in navedlo: »ZDR-1 v četrtem odstavku 88. člena določa t. i. fikcijo vročitve oziroma nadomestno vročitev. Učinki nadomestne vročitve po ZDR-1 so enaki kot učinki nadomestne vročitve po ZPP, tj. da se šteje pošiljka za vročeno, čeprav dejansko ni bila izročena naslovniku in ta niti ni imel možnosti seznaniti se s pošiljko. Določbe o nadomestni vročitvi je treba razlagati restriktivno: da se lahko šteje, da je pošiljka vročena skladno z določbo četrtega odstavka 88. člena ZDR-1, ne sme biti dvoma, da je bila vročitev opravljena v skladu z zakonom: naslovnikovo ime in naslov morata biti v sodni pošiljki navedena brez napak, vročitev mora biti poskušana na naslovu dolžnikovega dejanskega prebivališča, obvestilo o prispeli pošiljki mora biti pravilno izpolnjeno itd. V predmetni zadevi tožnica ni podala trditev, da bi bilo vročanje pošiljke z odpovedjo v neskladju z zakonom. Tožnica v času poskusa vročitve (1. 8. 2014) ni bila v bolnišnici, temveč je takrat dejansko bivala doma, hospitalizirana pa je bila šele 9. 8. 2014, kar pa na pravilnost vročitve redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi po četrtem odstavku 88. člena ZDR‑1 ne vpliva. Sodišče prve stopnje je s tem, ko je štelo tožničino tožbo za pravočasno, nepravilno uporabilo materialno pravo. Odpoved pogodbe o zaposlitvi je bila namreč tožnici pravilno vročena z nadomestno vročitvijo 9. 8. 2014 (to je po poteku osmih dni od prvega poskusa vročitve), zato je 27. 10. 2014 vložena tožba za ugotovitev nezakonitosti odpovedi prepozna.«

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo. Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: