Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Druge oblike dela in plačilo za delo
STROKOVNO SREČANJE

Druge oblike dela in plačilo za deloPošljite povpraševanje

Predstavitev

Se vidimo na naslednjem srečanju!
KADROVSKI POSVET

Druge oblike dela in plačilo za delo

Na posvet vabljeni direktorji, vodje kadrovskih in pravnih služb, drugi strokovni sodelavci, zaposleni v kadrovskih službah in oddelkih za ravnanje z ljudmi pri delu, ter vsi, ki se pri svojem delu srečujete s tovrstno tematiko.

Utrinki s prejšnjega srečanja

Oglejte si utrinke s prejšnjega srečanja

KADROVSKI POSVET 2017

Druge oblike dela in plačilo za delo

Urejanje delovnih razmerij preko avtorskih in podjemnih pogodb, pogodb z upokojenci, samostojnimi podjetniki, študenti, preko agencij za posredovanje delovne sile oziroma preko t.i. outsourcinga je zaradi fleksibilnosti na trgu dela zelo zaželeno in aktualno. Delodajalci se namreč v sodobnem gospodarstvu soočajo z nenehnimi pritiski na racionalizacijo poslovanja in s tem na zniževanje stroškov.

Na Kadrovskem posvetu 2017 bomo s strokovnjaki in pristojnimi podrobno obravnavali in celovito predstavili vse oblike, na podlagi katerih lahko posameznik opravlja delo za delodajalca, in omejitve, ki pri tem veljajo.

Poleg strokovnega dela je namen posveta udeležencem zagotoviti tudi možnost diskusije z drugimi udeleženci ali s strokovnjaki.

Aktivno sodelujte na posvetu, kajti le tako boste:

 • spoznali različne oblike fleksibilnega urejanja delovnih razmerij,
 • pravilno urejali fleksibilne oblike dela v praksi in plačila za delo pri teh oblikah,
 • seznanjeni z novostmi zakonodaje,
 • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke.

Program srečanja

Nataša Trček
Pogled Inšpektorata za delo – fleksibilne oblike opravljanja dela

 • Trendi na delovnopravnem področju in ugotovitve IRSD
 • Sklepanje pogodb civilnega prava ob obstoju elementov delovnega razmerja (primeri dobre prakse)
 • Ugotovitve IRSD na področju napotenih delavcev, plačila za delo, evidenc na področju dela in socialne varnosti in v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu

Nina Globočnik
Aktualne oblike opravljanja dela

 • Delovnopravne pogodbe za izvajanje dela
 • Civilne pogodbe za izvajanje dela
 • Delo študentov
 • Delo upokojencev.

Lilijana Rojko
Plačilo za delo – ugotovitve finančne uprave RS

 • Dohodki iz delovnega razmerja
 • Davčni nadzor dohodkov iz delovnega razmerja
 • Ugotovljene nepravilnosti v postopkih davčnega nadzora

Predavatelji

Nataša Trček, glavna inšpektorica RS za delo

Nataša Trček se je rodila leta 1967 v Mariboru. Je univerzitetna diplomirana pravnica, diplomirala je na mariborski Pravni fakulteti leta 1994. Od leta 1994 je zaposlena na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. V času zaposlitve je pripravljala zakonodajo na različnih področjih, zadnjih šest let pa je bila vodja sektorja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Sodelovala je na mednarodnih konferencah v Evropi, predvsem na področju pokojninskega zavarovanja (Estonija, Nemčija, Portugalska ...). Je članica več vladnih delovnih skupin za zdravstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlovanje, odpravo administrativnih ovir itd. Njene glavne kompetence so: sposobnost timskega dela, komunikacijske veščine, organiziranost in projektno vodenje.

Nina Globočnik, odvetnica

Odvetnica Nina Globočnik se v pretežni meri ukvarja z delovnim in gospodarskim pravom, pokriva pa tudi ostala pravna področja. Pred začetkom odvetniške dejavnosti je na tem področju več let pridobivala neposredne izkušnje kot direktorica pravne službe na Gospodarski zbornici Slovenije in na Združenju delodajalcev Slovenije. Je tudi avtorica številnih strokovnih člankov. Ker znanja nikoli ni držala zase, redno predava na različnih seminarjih in konferencah. Njena predavanja so vedno obarvana s primeri iz prakse, kar jim daje posebno vrednost.

Lilijana Rojko, inšpektorica FURS

Lilijana Rojko, finančna inšpektorica, zaposlena na Finančni upravi RS, Sektor za nadzor, Oddelek za finančni nadzor s področja davkov. Na področju inšpiciranja dela več kot 20 let, v zadnjih letih pa se intenzivneje ukvarja s področjem nadzora prispevkov za socialno varnost.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.