Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Javno-zasebno partnerstvo in koncesije v praksi
STROKOVNI SEMINAR

Javno-zasebno partnerstvo in koncesije v praksi

Predavatelj: Milan Železnik

Cena:
288,00 €
259,20 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 24.5.2019
Izberite datum in lokacijo seminarja:

Trajanje seminarja

   9.00 – 13.15
- +

Prijave sprejemamo do 5. 6. 2019.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Poznavanje treh zakonov je prva podlaga za pravilno vzpostavitev in delovanje javno-zasebnih partnerstev in koncesij:

 • ZAKON O NEKATERIH KONCESIJSKIH POGODBAH (Uradni list RS, št. 9/19, ZNKP), ki velja od 12. 2. 2019,
 • ZAKON O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU (Uradni list RS, št. 127/06, ZJZP),
 • ZAKON O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40, ZGJS).

To pa seveda ni dovolj, saj so v praksi najpogostejše težave zaradi:

 • odsotnosti jasnih pravil,
 • pomanjkanja pravne varnosti,
 • oviranja prostega opravljanja storitev,
 • izpostavljenosti tržnim nepredvidljivostim,
 • tveganj povezanimi s povpraševanjem,
 • ni zagotovila, da se povrnejo stroški ali naložbe,
 • operativno tveganje se prenese na koncesionarja.

Vabimo vas, da se udeležite seminarja.


Udeležencem želimo zagotoviti usmeritve glede nekaterih najbolj perečih vprašanj v praksi:

 • Razlaga nove zakonodaje – zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah od 12. 2. 2019
 • Sestava pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu
 • Izbira postopka podelitve koncesije
 • Izvajanje koncesijskega javnega naročila
 • Kdaj in v katerih primerih je možno javno-zasebno partnerstvo
 • Smotrnost vlaganja zasebnega kapitala v objekte javnega pomena

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen vsem, ki se ukvarjate s postopki podelitve koncesij ali ste eden od partnerjev (javni ali zasebni) v javno-zasebnem partnerstvu – država, občine, gospodarske družbe, zasebni zavodi, društva, ustanove in javne službe s področja:

 • zdravstva in zobozdravstva,
 • socialnega varstva,
 • infrastrukture,
 • energetskih in ogrevalnih storitev,
 • komunalnih storitev, kot so oskrba s pitno vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki itd.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

 • Predstavitev novega Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) in Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP)
 • Kdaj se uporablja Zakon o javno zasebnem partnerstvu, kdaj Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah in kjad Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS)
 • Vrste koncesijskih razmerij
 • Koncesijska gradnja
 • Koncesija javne službe
 • Koncesija storitve
 • Posebnosti koncesijskih razmerij v zdravstvu in drugih družbenih dejavnostih
 • Zakaj je potrebna ocena ekonomske upravičenosti javnega zasebnega partnerstva
 • Postopek podelitve koncesije za posamezne vrste koncesij
 • Posebnosti upravnega postopka v primeru podelitve koncesije javne službe
 • Koncesijska pogodba
 • Odločitev ocenjene vrednosti in zagotovljena finančna sredstva
 • Odgovori na vprašanja

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.