Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za posredovanje informacij javnega značaja po novi zakonodaji 2016
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za posredovanje informacij javnega značaja po novi zakonodaji 2016Cena:
1.090,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Postani Strokovnjak za posredovanje informacij javnega značaja po novi zakonodaji 2016

Novela ZDIJZ-E in Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki začneta veljati 8. maja 2016, na področje informacij javnega značaja prinašata pomembne novosti. Kot uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, morate biti z novostmi ažurno seznanjeni in tako svoje delo opravljati v skladu z aktualno zakonodajo.

Kot zavezanec namreč morate vedeti, katere informacije ste dolžni posredovati ter v kakšnih rokih in po kakšnem postopku ste jih dolžni obravnavati.

Kot uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja morate dobro poznati primere, kdaj informacije lahko posredujete, kdaj pa gre za osebne podatke, poslovne skrivnosti ali druge izjeme, zaradi katerih se dostop do informacij lahko zavrne. Prav tako morate pravilno izpeljati vse postopke in biti seznanjeni z vsemi novostmi iz prakse Informacijskega pooblaščenca (IP) in Upravnega sodišča RS.

V samo štirih tednih se usposobite in nadgradite svoje znanje! Skupaj z odličnimi strokovnjaki smo posebej za vas razvili intenzivni izobraževalni program, prilagojen potrebam v praksi.

Program je sestavljen iz 4 modulov:

 • treh intenzivnih praktičnih delavnic s pripadajočim gradivom in
 • poslovne izdaje priročnika Vse o dostopu do informacij javnega značaja

Kot strokovnjak za posredovanje informacij javnega značaja (IJZ) po novi zakonodaji 2016 boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in imeli celoten pregled nad vsemi dolžnostmi, ki jih nalagata ZDIJZ in ZMed,
 • pravilno izvajali postopke posredovanja IJZ in informacij za medije, vključno s pripravo odločbe oziroma primernega odgovora za prosilce in medije, ter poznali primere, kdaj dostop lahko zavrnete (zaradi npr. varstva osebnih podatkov, poslovne skrivnosti, varstva notranjega delovanja ...),
 • usposobljeni za samostojno odločanje v zadevah posredovanja IJZ in informacij za medije in tako preprečili najpogostejše napake.
Pravilne postopke posredovanja informacij javnega značaja boste preverili na lastnih primerih, saj vam bodo izvajalci na vaših primerih svetovali, kako pravilno izpeljati postopke, ter podali priporočila in praktične nasvete!
 

Informacijski pooblaščenec, pritožbeni postopek ter informacije o medijih so le nekatere teme, ki so predstavljene v priročniku.

PROGRAM JE NAMENJEN

Uradnim osebam za posredovanje informacij javnega značaja in drugim zaposlenim, ki so pristojni za to področje, predstavnikom za stike z mediji, prosilcem, ki želijo od zavezancev pridobiti informacije javnega značaja, osebam, zadolženim za področje javnega naročanja, medijem, novinarjem, direktorjem, vodjem oddelkov, pravnikom in vsem, ki jih omenjeno področje zanima.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – poslovna izdaja priročnika

Vse o dostopu do informacij javnega značaja

Priročnik dobite na 1. delavnici.

 • Slovenska zakonodaja, ki ureja dostop do informacij javnega značaja
 • Podrobna predstavitev postopka obravnave zahteve za dostop do informacij javnega značaja
 • Posebnosti za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava
 • Zakonske izjeme in kdaj lahko dostop zavrnemo
 • Osebni podatki kot izjema od prosto dostopnih informacij
 • Poslovna skrivnost kot izjema od prosto dostopnih informacij
 • Druge izjeme od prosto dostopnih informacij javnega značaja
 • Proaktivna transparentnost
 • Ponovna uporaba informacij javnega značaja in novosti iz ZDIJZ-E
 • Informacijski pooblaščenec in pritožbeni postopek
 • Praksa Upravnega sodišča na področju dostopa do informacij javnega značaja
 • Najpogostejša vprašanja v zvezi z dostopom do informacij javnega značaja
 • Informacije za medije
 • Novosti, ki jih prinašata novela ZDIJZ-E in nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (začetek veljave maj 2016)

2. modul – delavnica

Dostop do informacij javnega značaja – zakonodajni okvir in postopek z zahtevo

Jasna Duralija

 • Splošno o dostopu do informacij javnega značaja (definicije, koncepti)
 • Pravica dostopa do informacij javnega značaja kot temeljna človekova pravica
 • Načelo prostega dostopa
 • Kdo so zavezanci za posredovanje informacij javnega značaja?
 • Katere informacije spadajo med informacije javnega značaja?
 • Postopek obravnave zahteve za dostop do informacije javnega značaja
 • Posebnosti, ki veljajo za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava
 • Obravnava zahtev medijev

Renata Zatler

 • Ponovna uporaba informacij javnega značaja in novosti, ki jih prinaša ZDIJZ-E
 • Proaktivna transparentnost in posredovanje informacij v svetovni splet
 • Katalog informacij javnega značaja
 • Zaračunavanje stroškov za posredovanje informacij (novosti v letu 2016)
 • Diskusija, odgovori na vprašanja

3. modul – delavnica

Kdaj lahko dostop do zahtevane informacije zavrnemo oziroma vse o izjemah

Anže Novak

 • Splošno o izjemah od prosto dostopnih informacij
 • Dokazno breme
 • (Ne)uporaba specialnih zakonov
 • Škodni test, test sorazmernosti in test prevladujočega javnega interesa
 • Osebni podatki kot izjema od prosto dostopnih informacij
 • Kdaj gre za varovane osebne podatke – konkretni primeri iz prakse
 • Praksa Informacijskega pooblaščenca in sodna praksa na področju varstva osebnih podatkov

Kristina Kotnik Šumah

 • Notranje delovanje kot izjema od prosto dostopnih informacij
 • Zaščita vira prijave in varstvo postopkov
 • Ali lahko prosilec pravico dostopa do informacij javnega značaja tudi zlorabi?
 • Diskusija, odgovori na vprašanja

4. modul – delavnica

Obravnava zahtev za dostop do informacij javnega značaja – delavnica s konkretnimi primeri

Kristina Kotnik Šumah

 • Poslovna skrivnost kot izjema od prosto dostopnih informacij
 • O posredovanju dokumentov iz postopkov javnega naročanja
 • Novosti, ki jih na tem področju prinaša ZJN-3
 • Absolutno javni podatki o porabi javnih sredstev
 • Izbrane procesne dileme na konkretnih primerih:
  • Ali je prejeta zahteva zrela za vsebinsko obravnavo?
  • Postopek z nepopolnimi vlogami na konkretnih primerih
  • Vključevanje tretjih oseb v postopek (stranski udeleženci)
  • Sestava (delno) zavrnilne odločbe po ZDIJZ
  • Kaj mora vsebovati dobra argumentacija zavrnilne odločbe oz. odločitve?
  • (Ne)pravilen postopek zaračunavanja stroškov dostopa do informacij na konkretnem primeru
 • Primeri iz prakse Informacijskega pooblaščenca in Upravnega sodišča RS
 • Dobra in slaba praksa
 • Primeri in priporočila iz prakse

ZAKLJUČEK:

Preverjanje znanja in prejem certifikata

Strokovnjak za posredovanje informacij javnega značaja po novi zakonodaji 2016

 • Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za posredovanje informacij javnega značaja po novi zakonodaji 2016

Potek izobraževanja

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic, ki trajajo po (1. delavnica) oziroma 5 pedagoških ur (2. in 3. delavnica). Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Študijsko gradivo tiskani priročnik Vse o dostopu do informacij javnega značaja boste prejeli po pošti, dostop do digitalne izdaje pa na elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili sami, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za posredovanje informacij javnega značaja po novi zakonodajiv slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

PROGRAM JE NAMENJEN

Uradnim osebam za posredovanje informacij javnega značaja in drugim zaposlenim, ki so pristojni za to področje, predstavnikom za stike z mediji, prosilcem, ki želijo od zavezancev pridobiti informacije javnega značaja, osebam, zadolženim za področje javnega naročanja, medijem, novinarjem, direktorjem, vodjem oddelkov, pravnikom in vsem, ki jih omenjeno področje zanima.

Predavatelji

PREDAVATELJI

Mag. Renata Zatler je sekretarka na Ministrstvu Republike Slovenije za javno upravo, in sicer v Službi za transparentnost, integriteto in politični sistem. Sodeluje pri pripravi zakonodaje na področju informacij javnega značaja, na tem področju tudi predava.

Kristina Kotnik Šumah se je pri Informacijskem pooblaščencu zaposlila maja 2006. Do septembra 2008 je opravljala delo svetovalke pooblaščenca na področju dostopa do informacij javnega značaja, kjer je reševala najzahtevnejše pritožbene zadeve. Od oktobra 2008 dalje je namestnica informacijske pooblaščenke za področje dostopa do informacij javnega značaja. Je avtorica strokovnih člankov s področja informacij javnega značaja in predavateljica na upravni akademiji. Mednarodne izkušnje si nabira s predavanji in študijskimi izmenjavami v tujini, kot strokovnjakinja sodeluje tudi v projektih Evropske komisije (TAIEX).

Jasna Duralija je univerzitetna diplomirana pravnica s pravosodnim izpitom. Kot svetovalka Informacijskega pooblaščenca, pri katerem je zaposlena že od leta 2007, se ukvarja predvsem z reševanjem pritožb na področju dostopa do informacij javnega značaja. Svoje znanje je zapisala v več člankih na temo dostopa do informacij javnega značaja (Test javnega interesa lahko odpira tudi informacije o javnih sredstvih, Pravna praksa, št. 2012/23; Zloraba pravice dostopa do informacij javnega značaja, Pravna praksa, št. 2010/6-7 ) ter varstva osebnih podatkov (Objava raziskovalne naloge z osebnimi podatki na spletu, Pravna praksa, št. 2009/14; Objava fotografije z Wikipedije v tiskanem mediju, Pravna praksa, št. 2011/7; Zasebnost delavcev in interesi delodajalcev – kje so meje?, urednica: Nataša Pirc Musar, 2008, Uradni list RS). Na omenjenih področjih je aktivna tudi kot predavateljica, saj je s prispevki sodelovala na različnih seminarjih v Sloveniji in na mednarodni ravni.

Anže Novak je kot strokovni sodelavec zaposlen pri Informacijskem pooblaščencu RS, vodi pritožbene postopke v zadevah dostopa do informacij javnega značaja. Po poklicu je univerzitetni diplomirani pravnik, z večletnimi izkušnjami dela na področju človekovih pravic. Med drugim je bil zaposlen pri Varuhu človekovih pravic RS, kjer je pokrival širše področje zasebnosti in ustavnih pravic. Sodeloval je tudi v mednarodni ekspertni skupini Sveta Evrope pri pripravi izobraževalne monografije o človekovih pravicah in mehanizmih njihovega varstva, zlasti z vidika prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: