Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za javna naročila
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za javna naročilaCena:
1.090,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

ZARADI IZREDNEGA ZANIMANJA PONAVLJAMO IZOBRAŽEVANLNI PROGRAM ZA JAVNA NAROČILA!

V letu 2016 je področje javnega naročanja pomembno pretresel sprejem novega ZJN-3. Od takrat je stopilo v veljavo že nekaj sprememb in novosti, 1. 11. 2018 pa so se začele uporabljati še nekatere uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN-3A. Med njimi izpostavljamo:

 • naročniki javna naročila oddajate izključno elektronsko, z uporabo portala e-JN,
 • pravila glede preverjanja določenih okoliščin pri izvajalcu in podizvajalcu v fazi izvedbe pri določenih javnih naročilih storitev,
 • spremembe, ki se nanašajo na obvezne razloge za izključitev gospodarskega subjekta in določila glede vsebine pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Razvoj področja pa spodbujajo tudi vedno novi primeri in odločitve Državne revizijske komisije in Sodišča EU.

Za vse, ki ste odgovorni za pravilno vodenje in izvedbo postopkov javnega naročanja, za kar morate dobro poznati zakonodajo in prakso na področju javnega naročanja, že desetič izvajamo izobraževalni program.


Program obsega:

 • tri celodnevne delavnice:
  • Priprava dokumentacije v postopkih javnega naročanja,
  • Javna naročila v praksi: ključna pravila javnega naročanja za naročnike,
  • Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, praksa Državne revizijske komisije in Sodišča EU,
 • poslovno izdajo priročnika Zakon o javnem naročanju ZJN-3,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Dodatna korist programa je individualen pristop podajanja znanj.
Pripravite svoja vprašanja, odgovore oz. rešitve boste predelali skupaj s predavateljema na izobraževanju. Omogočena vam bo interaktivna komunikacija z eno najpomembnejših slovenskih strokovnjakinj na področju javnega naročanja. Ker zaradi intenzivnega dela oblikujemo manjše skupine, priporočamo, da si svoje mesto čim hitreje zagotovite.

POMEMBNO!
Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za javna naročila v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – priročnik
Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (priročnik v tiskani in digitalni obliki)

Tiskano izdajo priročnika prejmete na prvi delavnici 10. 4. 2019, dostop do digitalne oblike pa po elektronski pošti

2. modul - delavnica
Priprava dokumentacije v postopkih javnega naročanja in praktična uporaba e-JN - elektronsko javno naročanje

Delavnico vodi Milan Železnik
Termin: 10. 4. 2019, od 9.00 do 13.15

 • Definicije novih pojmov
 • Temeljna načela zakona
 • Mejne vrednosti za posamezne vrste postopkov in uporabo zakona
 • Izračun ocenjene vrednosti JN
 • Mešana JN
 • Izjeme, za katere se zakon ne uporablja
 • In house JN
 • Skupno javno naročanje
 • Vrste postopkov (40-45 člen ZJN-3)
 • Elektronsko javno naročanje- uporaba portala e-JN

3. modul – delavnica
Javna naročila v praksi: ključna pravila javnega naročanja za naročnike

Delavnico vodi mag. Marija Bukovec Marovt
Termin: 17. 4. 2019, od 9.00 do 13.15

 • Okvirni sporazumi, elektronska dražba, dinamični nabavni sistem, elektronski katalog
 • Roki v postopkih JN
 • Vrste, oblike in način objav
 • Izvedba postopka oddaje javnega naročila (postopkovno)
 • Tehnične specifikacije
 • Razdelitev javnega naročila na sklope
 • Ugotavljanje sposobnosti (pogoji – dokazila)
 • Spletna zbirka eCertis
 • Kapacitete tretjih
 • Merila za oddajo
 • Neobičajno nizka cena
 • Formalno dopolnjevanje ponudb
 • Odločitev o izbiri, zavrnitev vseh ponudb
 • Nasprotja interesov
 • Dopustne spremembe pogodbe v fazi izvedbe
 • Kaj so socialne in druge posebne storitve
 • Statistika

4. modul - delavnica
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, praksa Državne revizijske komisije in Sodišča EU

Delavnico vodi mag. Marija Bukovec Marovt
Termin: 24. 4. 2019, od 9.00 do 13.15

 • Priprava zahtevka za revizijo
 • Vloga izbranega ponudnika v postopku revizije
 • Predhodni preizkus zahtevka za revizijo
 • Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo
 • Rok za odločitev o zahtevku za revizijo
 • Javnost in zaupnost podatkov v ponudbah
 • Nadaljevanje pravnega varstva pred Dkom
 • Pravni pouk
 • Odzivno poročilo
 • nova praksa DKOM in sodišča EU: različni primeri iz prakse (kdaj so dopustne uporabe zmogljivosti drugih subjektov, kdaj so roki za oddajo iz zakona obvezni in kaj pomeni primerni rok, kdaj je mogoče po ZJN-3 skleniti aneks, ali je dopustno, če je ponudnik pripravljalec razpisne dokumentacije, kdaj in kako je možna zavrnitev vseh ponudb, kako pravilno pripraviti tehnične specifikacije v fazi izvedbe razpisa …)

Zaključek usposabljanja
Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila

Termin: 6. 5. 2019

 • Preverjanje znanja v spletni učilnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljema in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Do e-gradiva boste dostopali v spletni učilnici, do katere boste prejeli dostop po e-mailu
 • Priročnik, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • V primeru uspešno zaključenega izobraževanja (glej "Zaključek izobraževanja") boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za javna naročila v angleškem in slovenskem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Program priporočamo koordinatorjem javnih naročil pri vseh proračunskih porabnikih.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do portala. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo spremenimo ali izbrišemo.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: