Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Vodja vzdrževanja
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Vodja vzdrževanjaCena:
1.360,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Kot vodja vzdrževanja imate eno ključnih vlog v vašem podjetju, saj ste odgovorni za:

 • tehnično brezhibne, dobro izkoriščene stroje in opremo, ki mora biti zanesljivo vzdrževana,
 • tekoče procese in optimalne stroške vzdrževanja,
 • usposabljanje upravljavcev strojev za varno uporabo in vzdrževanje,
 • vodenje zaposlenih, njihovo motiviranje in še več.

V primeru pomanjkanja znanja in kompetenc podjetje neposredno tvega zastoje, zamujene roke in visoke stroške. Po drugi strani pa je dober vodja vzdrževanja za vsako podjetje neprecenljiv kapital in največja konkurenčna prednost!

Upoštevali smo izziv, s katerim se soočate, in posebej za vas pripravili intenzivni izobraževalni program.

Prednosti

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:
 • razumeli, kako z metodo TPM do učinkovitih procesov,
 • dobro poznali in upoštevali predpisane zahteve, ki obvezujejo uporabnika, upravljavca in vzdrževalca strojev,
 • odpravili tveganja in varno izvajali vzdrževalna dela,
 • izboljšali svoje veščine suverene komunikacije in vodenja,
 • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke!

Program je namenjen

 • vodjem vzdrževanja,
 • vzdrževalcem,
 • vodjem proizvodnje,
 • tehničnim sodelavcem iz strokovnih služb in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Vodja vzdrževanja v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju vzdrževanja.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Vsebina

1. MODUL – Delavnica: Z metodo TPM do celovitega produktivnega vzdrževanja
 • TPM (Total Productive Maintanence) – orodje managementa za doseganje učinkovitosti procesov
 • Z metodo TPM do odprave izgub, proizvodnje brez izmeta, izdelkov brez napak, zmanjševanja stroškov, proizvodnje v najkrajšem možnem času in še več
 • Koraki uvedbe metode (od priprave do implementacije)
 • Učinki metode (uspešnost in učinkovitost)
 • TPM v praksi slovenskih podjetij
2. MODUL – Študijsko gradivo: Priročnik za vzdrževalce strojev – praktična navodila, vzorci in primeri dobre prakse za vzpostavitev zanesljivega vzdrževanja
(na delavnici prejmete priročnik v tiskani obliki, dostop do digitalne izdaje pa po elektronski pošti)
 • Pomen in cilji vzdrževanja
 • Organizacija vzdrževanja
 • Vzdrževanje v praksi
 • Vzdrževanje stavb
 • Varnost pri vzdrževalnih delih
3. MODUL – interaktivni e-seminar: Time management
(dostop do e-seminarja prejmete po elektronski pošti)
 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
 
4. MODUL – Študijsko gradivo: Osebni stil vodenja in komunikacije 
(gradivo prejmete na delavnici)
 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja
 • Krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije:
  • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
  • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
  • Postopek delegiranja nalog
 
5. MODUL – Delavnica: Tehnična zakonodaja in varnost strojev za uporabnike in vzdrževalce
 • Tehnična zakonodaja v ES in njena harmonizacija
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode
 • Odgovornost za varen stroj
 • Predpisi za stroje
 • Postopki za nov ali rabljen stroj
 • Direktiva o varnosti strojev
 • Vloga in pomen harmoniziranih standardov
 • ES Izjave – pomen in vsebina
 • Navodila – pomen in vsebina
 
6. MODUL Študijsko e-gradivo: Enostavna uporaba Excel-a za vsakdanje delo
(gradivo prejmete po elektronski pošti)
 • Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Vrtilne tabele, makri, filtriranje …
 
7. MODUL – Delavnica: Varno vzdrževanje in predstavitev vzdrževanja v praksi podjetja
 • Tveganja za varnost in zdravje pri vzdrževalnih delih
  • Načrtovanje vzdrževanja (preventivno, kurativno vzdrževanje)
  • Nevarnosti in tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci, ki opravljajo vzdrževalna dela
 • Primeri iz prakse
 • Organizacija vzdrževanja
 • Tveganja, ki jih povzroča potrebno opravilo (poseg , izvedba vzdrževalnih del)
 • Nanomateriali pri vzdrževalnih delih
 • Poklicna tveganja in preprečevanje
 
ZAKLJUČEK: Preverjanje znanja in prejem certifikata Forum Akademije Vodja vzdrževanja
 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti)
 • Prejem certifikata Vodja vzdrževanja 
 

Potek

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijska gradiva, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje, boste dodatno prejeli na delavnicah. Omogočajo vam vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti iz delovnega mesta.
 • Po elektronski pošti boste prejeli dostop do e-seminarja.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Forum Akademija Vodja vzdrževanja v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Obseg programa

Program obsega sedem modulov:

 • tri delavnice, na katerih boste obdelali ključne tematike za optimizacijo vzdrževalnih procesov in reševanje pogostih težav s primeri prakse ter dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja;
 • dva e-seminarja za osvežitev in nadgradnjo znanja;
 • dva sklopa študijskih gradiv, ki vam bosta služila pri delu.

Mnenja udeležencev

Udeleženci preteklih izvedb programa so bili najbolj zadovoljni:

»S celotno organizacijo programa, tako s predavatelji kot dobljenimi teoretičnimi gradivi. Predvsem pa z pridobitvijo novih kontaktov, in s tem možnost nadaljnjih stikov, ter izmenjav izkušenj iz prakse.« - Mitja Gnezda, Vodja vzdrževanja, Ydria Motors proizvodnja elektromotorjev d.o.o.

»Z odzivom predavatelja tudi po izvedbi izobraževanja.« - Blaž Mihelčič, Pivovarna Union

»Ustrezni, strokovni predavatelji, v stiku s prakso, ustrezno komuniciranje, organizacija izobraževanja, mesto izobraževanja in pogostitev.« - Andrej Globevnik, Vzdrževanje procesne tehnike, Vipap Videm Krško

»Vključevanje prakse v teoretični razlagi.« - Peter Turinek, Vodja vzdrževanja, Mlekarna Celeia

»Z organizacijo ter izbiro predavateljev.« - Simon Višnovar, Vodja vzdrževanja, Ljubljanske mlekarne

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo spremenimo ali izbrišemo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.