Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Vodja računovodstva
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Vodja računovodstvaCena:
1.240,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Program za celovito in sistematično obvladovanje računovodstva!

Računovodstvo ni več le podporna dejavnost v podjetju, ampak aktiven dejavnik pri odločanju za managerje in vlagatelje. Kot vodja računovodstva ali računovodskega servisa imate pri tem ključno vlogo, saj ste odgovorni, da:

 • odlično poznate računovodske standarde, pravilnike in zakonodajo,
 • suvereno obvladate področje davkov, finančnih naložb, terjatev, kapitala, dolgoročnih sredstev,
 • skrbno analizirate podatke, izdelate poročila in jasno predate informacije iz poročil nadrejenim,
 • vodite zaposlene, z njimi ustrezno komunicirate, jih motivirate in še več.

Upoštevali smo izziv, s katerim se soočate, in v sodelovanju z odlično strokovnjakinjo z izkušnjami iz prakse posebej za vas pripravili: intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata Vodja računovodstva.

Kot strokovnjak za vodenje računovodstva boste:

 • obvladali celotno računovodsko področje,
 • pravilno in zanesljivo opravljali svoje delo,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo,
 • izboljšali komunikacijske veščine.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za vodenje računovodstva v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Program je namenjen

Izobraževanje je namenjeno vodjem računovodstev, računovodskih servisov in vsem, ki jih tematika zanima.

Vsebina

1. MODUL – delavnica

Računovodski standardi in ostale zakonske podlage
5. 6. 2018

 • Računovodski standardi (SRS, MSRP)
 • Davčna zakonodaja
 • Vrste pravilnikov in internih aktov
 • Sklepi podjetnika
 • Računovodsko, poslovno in letno poročilo

2. MODUL – poslovna izdaja priročnika Računovodski praktikum (dostop do portala prejmete po elektronski pošti)
5. 6. 2018

 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Knjigovodstvo na kmetijah
 • Zakonske spremembe

3. MODUL – študijsko e-gradivo, Osebni stil vodenja in komunikacije (prejmete po elektronski pošti)
11. 6. 2018

 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja
 • Krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije
 • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
 • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
 • Postopek delegiranja nalog

4. MODUL – delavnica

Razumevanje zahtevnejših poslovnih dogodkov
14. 6. 2018

 • Razumevanje vsebin in evidentiranja poslovnih dogodkov
 • Zahtevnejši poslovni dogodki in njihovo razumevanje (dolgoročna sredstva, zaloge, terjatve, finančne naložbe, kapital, rezervacije, dolgovi, časovne razmejitve)
 • Vpliv poslovnih dogodkov na računovodsko poročilo in davčni obračun
 • Pomen in možnost koriščenja davčnih olajšav

5. MODUL – delavnica
20. 6. 2018

Analiziranje računovodskih izkazov

 • Analiziranje bilance stanja
 • Analiziranje izkaza poslovnega izida
 • Izračun, razumevanje in interpretacija pomembnih kazalnikov in koeficientov
 • Izdelava računovodskega in poslovnega poročila

Pomen izkaza denarnih tokov

 • Pomen in vsebina izkaza denarnih tokov
 • V čem se izkaz denarnih tokov razlikuje od ostalih računovodskih izkazov
 • Pomen in vsebina denarnih tokov
 • Informacije iz izkaza denarnih tokov za različne uporabnike
 • Izdelava izkaza denarnih tokov

6. MODUL – e-seminar s študijskim e- gradivom, Time management (dostop prejmete po elektronski pošti)
20. 6. 2018

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA,

Preverjanje znanja in prejem potrdila o usposabljanju
6. 7. 2018

Preverjanje znanja – test rešite na zadnji delavnici.

Prejem certifikata Strokovnjak za vodenje računovodstva.

 

Potek

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik, s katerim boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste dodatno prejeli na prvi delavnici. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Med izvedbo delavnic, boste za boljšo pripravo na obravnavano tematiko na vaš elektronski naslov prejeli študijsko egradivo in dostop do e-seminarja s študijskim gradivom v e-obliki. Pogledate ju v času, ki si ga sami izberete – brez dodatnih potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Do e-seminarja boste dostopali do konca meseca julija.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici rešili test. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za vodenje računovodstva kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program obsega sedem modulov:

 • štiri interaktivne praktične delavnice, na katerih boste obdelali ključne tematike, povezane z vašim delom,
 • interaktivni eseminar,
 • eno študijsko egradivo in
 • priročnik Računovodski praktikum.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.