Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za učinkovito gospodarjenje z energijo
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za učinkovito gospodarjenje z energijoCena:
890,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Prakse uspešnih podjetij kažejo, da lahko z rednim spremljanjem porabe energije dosežete do 5 % prihranka, z uporabo analiz ciljnega spremljanja rabe energije in ob sprejetih ukrepih pa je v podjetju mogoče doseči tudi prihranke, večje od 15 %.

In zakaj je temu tako? Praksa kaže na sledeče odgovore:

 • Se zavedate, da so prihranki pri stroških za energijo mogoči tudi v vašem podjetju/organizaciji?
 • Ste že postavili cilje in izdelali načrt za izboljšanje energetske učinkovitosti? Jih spremljate?
 • Poznate in izpolnjujete zakonodajne in okoljske zahteve?
 • Ste za to usposobili in pooblastili osebo/strokovnjaka, ki bo odgovoren za učinkovito gospodarjenje z energijo in skrbel za energetski management?

Koristi za podjetje:

 • zmanjšana in učinkovita raba energije,
 • določitev ukrepov za doseganje prihrankov,
 • zadolžitev odgovorne osebe in spremljanje zastavljenih ciljev.

V primeru, da še niste pooblastili odgovorne osebe in pričeli z ukrepi, naredite to takoj! Prepričajte se, da se splača in poplača!

Posebej za vas smo v sodelovanju z odličnim strokovnjakom z izkušnjami iz prakse pripravili nov izobraževalni program za pridobitev certifikata: Strokovnjak za učinkovito gospodarjenje z energijo.

Strokovnjak za učinkovito gospodarjenje z energijo bo pomembno vplival na učinkovitost vašega podjetja.

S pomočjo opravljenega izobraževanja bo kompetentno pristopil k:

 • predlogom in rešitvam za izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega energetskega razvoja,
 • pripravi ciljev in svetovanju za dosego leteh,
 • izvajanju ukrepov za učinkovito gospodarjenje z energijo,
 • vzpostavitvi in spremljanju kazalnikov energetske učinkovitosti in še več.

Program je namenjen

Direktorjem, vodjem in vsem, ki želijo aktivno ukrepati na področju učinkovitega gospodarjenja z energijo.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

 

Vsebina

1. modul – delavnica: Upravljanje z energijo za povečanje poslovne učinkovitosti

 • Energetski pregled objektov in procesov
 • Energetsko knjigovodstvo
 • Učinkovite tehnologije in procesi
 • Analiza in načrtovanje energetskih potreb – energetski monitoring
 • URE (učinkovito ravnanje z energijo) in njegovi učinki
 • Koristi ISO 50001 - sistema upravljanja z energijo na primeru iz prakse
 • Načrtovanje in izvajanje ukrepov za varčevanje z energijo (organizacijski, tehnični in investicijski ukrepi).
 • Stalni nadzor nad rabo energije in stroškov

2. modul – študijsko gradivo: priročnik Energetska učinkovitost in energetska izkaznica stavb v poslovni izdaji

Na delavnici prejmete priročnik v tiskani obliki, dostop do digitalne izdaje pa po elektronski pošti.

 • Direktive na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v stavbah (Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb – direktiva EPBD; Direktiva o energetski učinkovitosti
 • Zakonske podlage za energijsko učinkovite stavbe – Energetski zakon EZ-1, Zakon o graditi objektov (ZGO-1), Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro) ter podzakonski akti, vezani na prenos direktive EPBD
 • Metodologija izračuna kazalnikov rabe energije
 • Uporaba obnovljivih virov energije pri oskrbi stavb z energijo in študije izvedljivosti
 • Energetska izkaznica stavbe
 • Metodologija za določitev indikatorjev v računski energetski izkaznici
 • Gradnja slovenskih pasivnih stanovanjskih hiš
 • Merjenje porabe toplote in obračun stroškov za toploto v stavbah
 • Merila za skoraj ničenergijske stavbe in primer izračuna stroškovno optimalnega ovoja take stavbe
 • Primeri izračunov deleža energije za ogrevanje
 • Kurilne naprave (redni pregledi, toplotne izgube in izkoristki kurilnih naprav)
 • Prezračevanje in vračanje toplote zavrženega zraka, klimatske naprave in sistemi
 • Vgradnja stavbnega pohištva – skladnost s stanjem tehnike in tesnjenje v treh ravneh
 • Merila za okna in toplotna zaščita

3. modul – interaktivni e-seminar: Time management

Dostopne podatke prejmete po elektronski pošti.

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

4. modul – delavnica: Gospodarjenje z energijo v praksi - delo v skupinah

 • Uspešni projekti na področju učinkovite rabe energije – predstavitev dobrih praks
 • Nabor ukrepov in izdelava akcijskega načrta
 • Kako zastaviti konkretne merljive rezultate?
 • Kdaj in kako se odločiti za investicijo?
 • Beleženje učinkov in priprava poročila o energetski učinkovitosti

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti).
 • Prejem certifikata Strokovnjak za učinkovito gospodarjenje z energijo

Potek izobraževanja

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijsko gradivo, s katerim boste pomembno nadgradili vaše znanje, boste prejeli na delavnicah. Omogoča vam vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti iz delovnega mesta.
 • Po elektronski pošti boste prejeli dostop do interaktivnega e-seminarja.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja, ki ga boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za učinkovito gospodarjenje z energijo slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Predavatelji

Rajko Pirnat, univ. dipl. inž. strojništva, z dolgoletnimi izkušnjami delovanja na področju učinkovite rabe energije – 20 let tehničnega in operativnega vodenja službe strojnega vzdrževanja in odgovornosti za zanesljivo obratovanje vitalnih strojnih transportnih in energetskih naprav v Premogovniku Velenje, analitično spremljanje procesov in stroškov, uvajanje avtomatizacije pri transportu premoga od 1989-2008, sodelovanje pri razvojnih projektih in inovacijah, pri gradnji novih postrojenj, z doseženimi merljivi prihranki pri stroških za energente, od 2009 dalje; s priznanjem Energetski menedžer večjega podjetja leta 2011; priznanjem Ministrstva za gospodarstvo in Instituta Jožefa Štefana Premogovniku Velenje za Energetsko učinkovito podjetje za leto 2011; uvedbo standarda ISO 50001 za upravljanje z energijo v PV in HTZ, leta 2012 in še več. 

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Kotizacija vključuje udeležbo na dveh delavnicah, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori, brezplačen parkirni prostor, seminarsko in študijsko gradivo ter dostop do interaktivnega e-seminarja.
 • V primeru udeležbe več udeležencev iz istega podjetja/ustanove priznamo drugemu udeležencu 10 % popusta, vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja pa 20 % popusta na kotizacijo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.