Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za skladnost poslovanja
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za skladnost poslovanjaCena:
920,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Poslanstvo vsakega podjetja je delovati in ravnati etično ter odgovorno. Skladnost in etika danes igrata strateško vlogo in morata postati DNK vsakega podjetja. Ljudje želijo poslovati s podjetji, za katera verjamejo, da so etična in transparenta. In ne samo to, podjetja, ki delujejo etično in transparentno, so na dolgi rok uspešnejša in ustvarjajo večjo donosnost.

Odgovornost vodstva je zagotoviti, da skladnost ni v nasprotju s poslovnimi cilji, ampak sta to dopolnjujoča se elementa poslovne strategije.

Udeležite se izobraževalnega programa, ki smo ga pripravili skupaj s strokovnjaki, ki so v uspešnih slovenskih podjetjih zadolženi za skladnost poslovanja, za upravljanje s tveganji, za etično in družbeno odgovorno ravnanje ter notranje upravljanje:

STROKOVNJAK ZA SKLADNOST POSLOVANJA

IZJEMNE KORISTI izobraževalnega programa:

 • poznali boste vlogo in cilje funkcije skladnosti poslovanja;
 • razumeli boste osnovne pojme, kot so: skladnost, etika, tveganja za skladnost in etiko, program skladnosti, funkcija skladnosti, škodni dogodek, notranje kontrole za zagotavljanje skladnosti poslovanja;
 • dobili boste jasen pregled nad umeščenostjo funkcije skladnosti v sistemu notranjega upravljanja in razmerja do drugih funkcij v podjetju;
 • osvojeno znanje, podkrepljeno s primeri dobre prakse (primer: vzpostavitve skladnosti v prodajni funkciji in v proizvodnem podjetju), boste takoj prenesli v prakso vaše organizacije;
 • dobili boste odgovore na vprašanja, izmenjali izkušnje ter se povezali s kolegi iz stroke!

Program obsega tri module:

 • 2 interaktivni praktični delavnici;
 • 1 poslovna izdaja priročnika Osebne odgovornosti direktorjev.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul: praktična delavnica

Skladnost in etika poslovanja

I. del

 • Skladnost na področju delovnih razmerij
 • Skladnost na področju varstva osebnih podatkov
 • Skladnost na področju varnosti in zdravja pri delu ter odškodninske odgovornosti

II. del

 • Vzpostavljanje funkcije skladnosti in prenos dobrih praks v sklopu sistema upravljanja (kakšni so minimalni standardi, kakšen je vpliv organizacijske kulture na skladnost, skladnost in etika, kaj prinese kodeks dobrega poslovanja …)
 • Kako izbrati vodilne delavce, ki bodo »fit&proper«?
 • Katere stvari v praksi predstavljajo konflikt interesov?
 • Kako se lotiti vzpostavljanja sistema notranjih kontrol?

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

2. modul: priročnik

Osebne odgovornosti direktorjev

Prejmete ga na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa po elektronski pošti.

 • Obveznosti direktorja na pravnem področju
 • Obveznosti direktorja pri finančnem poslovanju
 • Odgovornosti direktorja na računovodskem področju
 • Odgovornost direktorja na davčnem področju
 • Odgovornosti direktorja na kadrovskem področju
 • Odškodninska odgovornost direktorja
 • Kazenskopravna odgovornost direktorja
 • Odgovornost direktorja za prekrške

Poslovna izdaja priročnika vsebuje tudi:

 • Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na kadrovskem in pravnem področju:
 • Postopkovnike v zvezi z jamčenjem za napake in garancije
 • Postopkovnike za pravilno ravnanje direktorja na davčnem in računovodskem področju
 • Vzorce (objava prostega delovnega mesta, pogodba o zaposlitvi, redna odpoved pogodbe o zaposlitvi, menična izjava in mnoge ostale)
 • Dostop do aktualne zakonodaje

3. modul: praktična delavnica

Vzpostavljanje funkcije skladnosti

I. del:

 • Mehanizmi za zagotavljanje skladnega poslovanja v komercialnem podjetju:
  • Upravljanje s tveganji v podjetju (primer)
  • Skrbni pregled partnerja (primer)
  • Kako graditi etično poslovno okolje? (primer)
  • Kako prodati skladnost?

II. del:

 • Predstavitev primera proizvodnega podjetja (mehanizmi za skladno poslovanje):
  • upravljanje s poslovnimi tveganji
  • družbeno odgovorno ravnanje
  • varovanje okolja
  • promocija zdravja
  • družini prijazno podjetje

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Prejem potrdila o udeležbi na izobraževalnem programu Strokovnjak za skladnost poslovanja

Potek izobraževanja

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Osebne odgovornosti direktorjev boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Ob koncu programa boste prejeli potrdilo o udeležbi na izobraževalnem programu Strokovnjak za skladnost poslovanja.

PROGRAM JE NAMENJEN

Direktorjem, nadzornikom, pravnikom, strokovnim sodelavcem za skladnost poslovanja, kadrovikom in vsem drugim, ki ste zadolženi za to problematiko oziroma se pri svojem delu ukvarjate in srečujete z obravnavanimi vsebinami.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.