Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za neprekinjeno poslovanje
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za neprekinjeno poslovanjeCena:
960,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Vsaka organizacija mora imeti načrt neprekinjenega poslovanja. V njem se predvidijo vsa morebitna tveganja za prekinitev poslovanja zaradi nepredvidljivih dogodkov ter katastrof manjših in večjih razsežnosti, kot so okvare, okužbe z zlonamerno programsko opremo, težave z omrežjem in napajanjem, uničenje prostorov ali stavbe zaradi potresa, požara, javnopravnim osebam in ponudnikom storitev e-hrambe pa pripravo, preverjanje in izvajanje načrta neprekinjenega poslovanja predpisujejo tudi Enotne tehnološke zahteve.

Le-ta bo celovito povzel vse delovne procese vaše organizacije in predvidel vsa tveganja ter potrebne korake za vzpostavitev vitalnih poslovnih funkcij po morebitni prekinitvi poslovanja.

Zato je pomembno, da poznate priporočljive ukrepe za zagotovitev neprekinjenega poslovanja v vaši organizaciji. V sodelovanju z vrhunskimi strokovnjaki jih bomo predstavili na intenzivnem izobraževalnem programu


KAJ VAM IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZAGOTAVLJA?

Pomembno boste nadgradili vaše kompetence:

 • natančno boste poznali zakonske zahteve in standard ISO 22301 za zagotavljanja neprekinjenega poslovanja;
 • poznali in analizirali boste aktualna varnostna tveganja in luknje ter izvajali ustrezen načrt neprekinjenega poslovanja;
 • pravilno boste reagirali v primerih vdorov, nezakonitih dostopov ali primerov požara, izpada elektrike, izliva vode ali elementarnih nesreč;
 • bistveni pripomogli, da nivo storitev za vaše stranke in poslovne partnerje ostane neokrnjen.

PROGRAM SESTAVLJAJO:

 • tri intenzivne interaktivne delavnice, ki trajajo 5 do 6 pedagoških ur
 • študijsko e-gradivo, ki ga prejmete na vaš elektronski naslov

Komu je program namenjen?

 • zaposlenim, zadolženim za načrtovanje neprekinjenega poslovanja in okrevanja po katastrofi, vzpostavitev in upravljanje rezervnih zmogljivosti ter izvajanju analize tveganj in vplivov na poslovanje;
 • vodjem tistih oddelkov in sektorjev v organizacijah, ki intenzivno opravljajo svoje delo s pomočjo informacijske tehnologije, kjer se uporablja elektronsko poslovanje, ki so zadolženi za logistično podporo poslovanju in ki so zadolženi za izvajanje analiz vplivov na poslovanje in izdelave ocen tveganj.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul: študijsko e-gradivo v pdf obliki

Načrt neprekinjenega poslovanja

4. junij 2018

 • Fizično in tehnično varovanje prostorov in opreme - vzorec
 • Upravljanje varnostnih incidentov - vzorec
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za manjše organizacije (podjetja in javnopravne osebe) - vzorec
 • Načrt neprekinjenega poslovanja za večje organizacije (podjetja in javnopravne osebe) - vzorec
 • Kontrolni seznam za pripravo načrta neprekinjenega poslovanja

2. modul: delavnica

Zakonodaja in standardi za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja v praksi

7. junij 2018

(mag. Miha Ozimek)

 • Osnovna terminologija
 • Razlogi za neprekinjeno poslovanje
 • Posledice v primeru katastrofalnih dogodkov
 • Zakonske zahteve
  • ZVDAGA, Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, ETZ1
  • Zakon o kritični infrastrukturi
  • GDPR in ZVOP- kako bi lahko vplivala na neprekinjeno poslovanje
 • Standard za neprekinjeno poslovanje ISO 22301, kako in do kakšne mere ga uporabljati v praksi

(Barbara Pernuš Grošelj)

 • Zakon o informacijski varnosti - kaj prinaša, za koga je obvezen in komu priporočen

3. modul: delavnica

Upravljanje in zagotavljanje neprekinjenega poslovanja

15. junij 2018

Vzpostavitev načrta neprekinjenega poslovanja

 • Kontekst neprekinjenega poslovanja in vodenje projektov načrtovanja
 • Priprave pred načrtovanjem neprekinjenega poslovanja
 • Analiza stanja in opredelitev ključnih poslovnih procesov
 • Izvedba analize vplivov na poslovanje (BIA) in analize tveganj (RA)
 • Priprava strategije neprekinjenega poslovanja
 • Priprava načrtov neprekinjenega poslovanja (odziv v stiski, alternativni postopki, okrevanje, krizno komuniciranje, krizno vodenje …)
 • Priprava testiranja načrtov neprekinjenega poslovanja
 • Redno letno testiranje NNP
 • Izvedba izobraževanja in ozaveščanja zaposlenih

Obvladovanje varnostnih razmer in ukrepi v stiski

 • Varnostni incident - takojšnji odziv in aktivacija načrta neprekinjenega poslovanja
 • Preizkusi okrevanja poslovnega sistema
 • Vodenje zaposlenih in nudenje informacij
 • Odnosi z javnostmi in usklajevanje z javnimi službami
 • Vzdrževanje ažurnosti načrta neprekinjenega poslovanja
 • Tehnični aspekti "Disaster Tolerance and Disaster Recovery" rešitev - replikacija podatkov na oddaljeno lokacijo
 • Aktualni trendi

4. modul: delavnica

Načrt neprekinjenega poslovanja v praksi (študij primerov)
(pred. mag. Marko Potokar)

21. junij 2018

 • Pregled predlogov načrta neprekinjenega poslovanja glede na poslovanje organizacije
 • Praktična izdelava načrta neprekinjenega poslovanja:
  • podatki o primarnih in sekundarnih mestih hrambe
  • opis lokacij: prostor, komunikacije, fizični in tehnični ukrepi, protipožarno varovanje, SW, HW …
  • odgovorne osebe in njihove vloge v NNP
  • akcijski načrt za vzpostavitev kritičnih procesov
  • način obravnavanja NNP v organizaciji
  • kontaktne podatke zaposlenih in zunanjih izvajalcev
  • način internega in zunanjega komuniciranja
  • podatki o varnostnih kopijah
  • način ukrepanja izrednih dogodkih in scenarije okrevanja
  • načrt vzpostavitve predhodnega stanja
  • usposabljanje zaposlenih za NNP in preverjanje NNP …
 • Case study delavnica - primeri varnostnih incidentov oz. prekinitve poslovanja in ustrezni ukrepi za ponovno vzpostavitev neprekinjenega poslovanja

ZAKLJUČEK, 2. 7. 2018: Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za neprekinjeno poslovanje

Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti do dogovorjenega datuma

Prejem certifikata Strokovnjak za neprekinjeno poslovanje

Potek izobraževanja

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 • Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le tri delovne dni, ki jih boste maksimalno izkoristili.
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih modulov, ki se izvajajo v obliki treh delavnic in študijskega e-gradiva. Intenzivne delavnice trajajo 5 do 6 pedagoških ur. Poudarek je na praktičnem usposabljanju, zato smo omejili število udeležencev. Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijsko e-gradivo prejmete na vaš elektronski naslov. Uporabite ju lahko takoj in kjerkoli – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov in reševanja konkretnega primera iz prakse), ki ga boste rešili sami, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do 2. 7. 2018.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Forum Akademije Strokovnjak za neprekinjeno poslovanje kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.