Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za logistiko in komisioniranje - obvladanje procesov
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za logistiko in komisioniranje - obvladanje procesovCena:
890,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

NOV IZOBRAŽEVALNI PROGRAM - ZDRUŽENI PROCESI LOGISTIKE IN KOMISIONIRANJA, Z OGLEDOM LOGISTIČNEGA CENTRA MERCATOR!


Komisioniranje in transportna logistika sta poslovni funkciji, ki imata velik vpliv na produktivnost celotne oskrbne verige in ključno vlogo za uspešnost vsakega podjetja.

Zagotoviti morate pravo blago, na pravem mestu, ob pravem času in s pravimi stroški.

S stalnim izobraževanjem si pridobite prednost pred konkurenco! V samo treh tednih nadgradite svoje znanje, kompetence in veščine, spoznajte nove trende ter izmenjajte neprecenljive izkušnje iz prakse. V sodelovanju z odličnima strokovnjakoma smo posebej za vas pripravili intenziven izobraževalni program.

Izobraževalni program obsega šest modulov:

 • dve celodnevni delavnici, ki trajata 6 pedagoških ur:
  • Transportna logistika: osnove, tehnologije, pravni okvir,organizacija in procesi,
  • Komisioniranje + ogled logističnega centra Mercator,
 • poslovno izdajo priročnika Logistika - vzorci in vsebine za učinkovito logistiko,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo tri študijska gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa:
  • Enostavna uporaba Excela,
  • Time management,
  • Uspešna poslovna pogajanja.

Program vam omogoča, da boste:

  • spoznali orodja, metode in primere dobre prakse za optimizacijo logističnih procesov,
  • osvojili ključna znanja za organiziranje in koordiniranje dela v logistiki,
  • pomembno izboljšali svoje veščine za vodenje in organiziranje,
  • razčlenili najpomembnejše postopke in dejavnike uspešnosti procesov komisioniranja,
  • spoznali največje napake in neprijetnosti, ki vam lahko prihranijo čas in denar,
  • ogledali proces komisioniranja v logističnem centru MERCATOR.

Pomembno: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Po koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije: "Strokovnjak za logistiko in komisioniranje", kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Načrtovalcem logističnih procesov, vodjem logistike, vodjem nabave - oskrbne verige, vodjem prodaje - operativna prodaja, vodjem skladišča, poslovodjem trgovin.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – delavnica: Transportna logistika: osnove, tehnologije, pravni okvir, organizacija in procesi
Delavnico vodita: Franci Pušenjak in Marko Cedilnik
Termin: 21. 11. 2018 od 9.00 do 14.00

Osnove transportne logistike

 • Klasifikacija transporta
 • Transport surovin in oskrba industrije
 • Transport gotovih izdelkov
 • Distribucijski – oskrbni transport
 • Razprava: Vloga transporta v oskrbi človekovih potreb, razvoj transporta

Transportna infrastruktura - tehnologije

 • Transportna nakladališča in razkladališča
 • Tehnologija nakladanja in razkladanja
 • Tehnologija vozil
 • Sodobna tehnologija transporta -transport 4.0 in njen razvoj
 • Procesi in informacijska tehnologija
 • Sodobni trendi v razvoju TR
 • Ključna programska orodja in kontroling v transportni logistiki

Pravni okvir transportne logistike s primeri

 • Ključni predpisi iz področja TR logistike
 • Varnost v TR
 • Zavarovanja v TR
 • Ključna pravna razmerja med naročnikom TR logistike
 • INCOTERMS klavzule

Organizacija in procesi v transportni logistiki

 • Strateško planiranje transportnih zmogljivosti – outsourcing
 • Operativno planiranje in disponiranje transporta
 • Časovni standardi
 • Izvedba transportne storitve

Soočenje mnenj

2. modul – priročnik: poslovna izdaja priročnika Logistika-vzorci in vsebine za učinkovito logistiko
Prejmete na 1. delavnici, 21. 11. 2018

 • Prevzemni procesi v logistiki
 • Odpremni in oskrbni procesi v logistiki
 • Hrambni procesi in upravljanje s skladiščnimi sistemi
 • Transportni procesi zunanjega transporta
 • Procesi vračanja blaga
 • Procesi upravljanja reklamacij
 • Dodelavni procesi in storitve v logistiki
 • Povratna logistika in okoljski standardi

3. modul – e-študijsko gradivo: Enostavna uporaba Excela
dostop v e-učilnici - 21. 11. 2018

 • Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Vrtilne tabele, makri, filtriranje …

4. modul – delavnica: Komisioniranje z ogledom logističnega centra Mercator
Delavnico in ogled vodita Franci Pušenjak in Marko Cedilnik
Termin: 28. 11. 2018 od 8.30 do 11.00 - izobraževanje M hotel, od 12.00 do 13.30 - praktičen ogled logističnega centra Mercator

Prvine procesa komisioniranja in dejavniki uspešnosti procesa komisioniranja:

 • predstavitve udeležencev in podjetja za praktično preučevanje procesa komisioniranja
 • dejavniki učinkovitosti komisioniranja
 • dejavniki kakovosti procesa komisioniranja
 • dejavniki ekonomičnosti procesa komisioniranja

Praktični ogled procesa komisioniranja:

 • razsežnosti celotnega logističnega centra Mercator
 • ogled posameznih postopkov komisioniranja
 • analiza tehnoloških rešitev v praksi
 • analiza informacijskih in dokumentarnih rešitev v praksi

5. modul - e-študijsko gradivo: Time management
dostop v e-učilnici, 28. 11. 2018

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

6. modul - e-študijsko gradivo: Uspešna poslovna pogajanja
dostop v e-učilnici, 28. 11. 2018

 • Razlika med uspešnimi in neuspešnimi pogajalci
 • Pristop k pogajanjem
 • Priprava na pogajanja
 • Napake pogajalcev
 • Pogajalske taktike

Zaključek usposabljanja
10. 12. 2018

Preverjanje znanja (test rešite v spletni učilnici) in prejem certifikata o strokovni kvalifikaciji

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s katerim boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da so redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete - brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za logistiko in komisioniranje, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.