Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za finančni kontroling
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za finančni kontrolingCena:
1.090,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

V podjetju morate vedno delovati timsko, tako pri planskem procesu, kot tudi pri nadzoru realiziranja planov. Osredotočati se morate na ključne dejavnike uspeha in ciljno delovati, da dosežete poslovne plane.

Pri tem ste ključni prav vi kontrolerji, ki ciljno vodite in usklajujete  tim sodelavcev iz drugih poslovnih funkcij.

Vse navedeno omogoča podjetju krepitev konkurenčne moči, večanje pogajalske pozicije, prilagajanje spremembam v okolju , doseganje zahtevane dobičkovnosti poslovanja s strani lastnikov kot tudi upnikov.

Za to pa morate:

- vedeti, kako v pravem trenutku pridobiti prave informacije za vaše delo,

- dobro poznati sisteme podjetja,

- sisteme ustrezno nadzorovati,

- pravilno sestaviti načrte – tako strateške kot kratkoročne,

- vedeti, kdaj in na kakšen način poročati.

Prednosti izobraževalnega programa

Izobraževalni program vam tako omogoča, da boste:
 • znali na podlagi pravih informacij pravočasno sprejemati potrebne ukrepe za dosego načrtovanih ciljev;
 • uspešno načrtovali kratkoročne in dolgoročne cilje;
 • vedeli, kakšne so vaše odgovornosti in kako jih izpolnjevati v praksi;
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, izmenjali izkušnje iz prakse in se povezali s kolegi iz stroke.

Nadgradite svoje znanje in veščine, izmenjajte izkušnje iz prakse!

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za kontroling, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen

Kontrolorjem, direktorjem, finančnikom in vsem, ki se v praksi srečujete z nalogami kontrolinga.

Program obsega pet modulov:

 • tri celodnevne praktične delavnice,
 • poslovno izdajo priročnika Finančni kontroling v praksi,
 • interaktivni e-seminar.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – delavnica - Nadja Zorko
Termin: 5. 3. 2019, od 9.00 do 13.15

Vloga finančnega kontrolinga v organizaciji 

 • Ali vsako podjetje potrebuje finančni kontroling? Kakšna je njegova dodana vrednost v procesu ustvarjanja dobička podjetja?
 • Odgovornost finančnega kontrolinga do vodstva, lastnikov, upnikov
 • Sodelovanje drugih oddelkov, poslovnih funkcij pri finančnem kontrolingu, kakšna naj bo organizacija delovanja v podjetju
  glede na njegovo velikost, panogo, lastniško strukturo
 • Kaj so ključni cilji podjetja, ki jih organizacija mora doseči glede na panogo, v kateri deluje (primeri)

Načrtovanje poslovanja  

 • Ugotavljanje potreb menedžmenta in posameznih oddelkov
 • Proces načrtovanja
 • Vloge posameznih oddelkov pri načrtovanju
 • Dolgoročno in kratkoročno načrtovanje
 • Tveganja pri poslovnem in finančnem načrtovanju

Poročanje

 • Kakšni so cilji poročanja?
 • Notranje in zunanje poročanje(kaj, kako pogosto)
 • Ugotavljanje potreb menedžmenta, lastnikov, upnikov
 • Usposabljanje nefinančnega osebja pri razumevanju finančnih kazalnikov in trendov

2. modul – priročnik - Finančni kontroling v praksi
(tiskani priročnik prejmete na delavnici, dostop do digitalnega priročnika na vaš elektronski naslov)
Termin: 5. 3. 2019

Odgovornosti in komunikacija kontrolorja z glavnimi upravljavci posla

 • Management podjetja
 • Vloga in odgovornost finančnega kontrolorja
 • Organizacija finančnega oddelka, Vloga in odgovornost posameznih oddelkov
 • Zunanji udeleženci podjetja

Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

 • Obseg in dinamika poročanja
 • Vrednotenje podatkov, Vloga informacijskega / računovodskega sistema pri poročanju
 • Dnevno in tedensko poročanje, Mesečno poročanje
 • Spremljanje procesov in dokumentacije

Številke v korist podjetja in podpora pri upravljanju posla in zagotavljanju likvidnosti

 • Optimizacija dobička, Optimizacija denarnega toka, Optimizacija učinkovitosti vodenja
 • Dolgoročno strateško načrtovanje, Kratkoročno načrtovanje: Proračun

Poslovni sistem podjetja

 • Prodaja in terjatve, zaloge in stroški prodaje
 • Nabava materiala in storitev in obveznosti
 • Stroški dela, Denarna sredstva
 • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura)

Nadzor nad poslovanjem podjetja

 • Kako izgubljamo denar?
 • Odkrivanje goljufij, Kako preprečimo zlorabe, Zlorabe menedžmenta
 • Sodelovanje pri sklepanju pogodb, Zavarovanje

Proizvodni kontroling s finančnega vidika

 • Kaj je proizvodni kontroling?
 • Stroškovna analiza, Vrednostna analiza delovnega poteka, izdelka
 • Metode vrednotenja dela in delovnih mest

3. modul – delavnica – Lidija Robnik
Termin: 13. 3. 2019, od 9.00 do 13.15

Optimizacija poslovanja

 • obvladovanje  in optimizacija vrednosti terjatev in obveznosti (kaj pomenijo popusti) ter vrste zavarovanj,
 • optimiziranje vrednosti  sredstev in obveznosti ter spremljanje njihovega obračanja,
 • optimiziranje višine zadolženosti na likvidnost in plačilno sposobnost ter denarni tok,
 • optimiziranje, načrtovanje, nadzor in razumevanje pomena denarnega toka

Vzpostavitev nadzora

 • nadzor nad vlaganji v premoženje (investicije v dolgoročna sredstva, zaloge) in pomen izbire pravilnih metod vrednotenja,
 • notranji nadzor nad poslovanjem in zaščita premoženja,
 • nadzor nad kazalniki poslovanja (ROA, ROE, EBIT, EBITDA, EVA, NOPAT),
 • davčni in računovodski vidik nadzora nad premoženjem in obveznosti poslovanja.

4. modul – interaktivni e-seminar Time management
(do seminarja dostopate v spletni učilnici)

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

5. modul – delavnica - Nadja Zorko
Termin: 21. 3. 2019, od 9.00 do 13.15

Delavnica  - proces načrtovanja

En udeleženec bo imenovan za finančnega kontrolerja, ostali udeleženci se razdelijo v skupine, ki predstavljajo oddelke podjetja – prodaja, nabava, proizvodnja, raziskave in razvoj. Vsak oddelek dobi svoja navodila, finančni kontroler bo moral organizirati proces načrtovanja.

 • Navodila za delavnico
 • Priprava prvega osnutka načrta
 • Ugotavljanje neskladij med načrti posameznih oddelkov
 • Povzetek prvega dela delavnice
 • Usklajevanje načrta z oddelki
 • Zaključek procesa načrtovanja

Zaključek preverjanja in prejem certifikata
Termin: 29. 3. 2019

 • Preverjanje znanja - test rešite na zadnji delavnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za finančni kontroling.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste rešili na zadnji delavnici.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Kotizacija vključuje udeležbo na treh celodnevnih delavnicah, seminarsko gradivo, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori, priročnik v tiskani in digitalni obliki ter dostop do interaktivnega e-seminarja.
 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10-% popust, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20-% popust na kotizacijo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.