Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev

Predavatelj: dr. Lidija Robnik

Cena:
1.390,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo izobraževanja:
- +

Prijave sprejemamo do 3. 5. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

 • Kaj so osnovna sredstva, kdaj so izdatki zanje sredstvo in kdaj tekoči strošek poslovanja?
 • Kakšna so pravila za amortiziranje, vzdrževanje osnovnih sredstev, za nadomestne dele, za slabitve in krepitve?
 • Kako poknjižiti dogodke vezane na osnovna sredstva (inventurne razlike, najemi in davčni vidik dolgoročnih sredstev, odpisi …)?
 • Katero obvezno metodo vrednotenja uporabiti?
 • Kaj z drobnim inventarjem?

Na vsa ta in podobna vprašanja morate poznati odgovor in ga znati s pravilno knjižbo tudi utemeljiti.

Področje osnovnih sredstev je zelo zahtevno, svoje delo pa morate opraviti brez napak. Zato morate takoj dobiti vse odgovore na vaša odprta vprašanja in razrešiti vse vaše dileme povezane z osnovnimi sredstvi.


 • Praktični primeri knjiženj OS,
 • strokovne razlage,
 • odgovori na vaša vprašanja.

Kot strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev boste:

 • poznali računovodski in davčni učinek nabave, vrednotenja in prodaje osnovnih sredstev na rezultat podjetja;
 • zakonodajno skladno knjižili vse dogodke povezane z osnovnimi sredstvi;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • dobili odgovore na vaša vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Komu je seminar namenjen?

Računovodjem, vodjem računovodstva, knjigovodjem, vsem, ki že opravljate računovodska dela ali se na to šele pripravljate in želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja računovodstva.

 

Vsebina

1. modul – delavnica

Vrste neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter metode vrednotenja
10. 5. 2018, od 9.00 do 13.15

  • Razumevanje in razvrščanje neopredmetenih sredstev po SRS 2 (2016). • Razumevanje posameznih vrst opredmetenih osnovnih sredstev po SRS 1 (2016). • Kalkulacija nabavne cene neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. • Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev? • Računovodski in davčni vidik metod amortiziranja ter določanja amortizacijskih stopenj. • Osnovna sredstva manjše vrednosti (vodenje, amortizacija in davčni vidik). • Metode vrednotenja neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. • Pravilnik o računovodstvu in opredeljene vsebine v zvezi z neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi. • Knjiženje poslovnih dogodkov. • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse.

2. modul – poslovna izdaja priročnika

Računovodski praktikum

10. 5. 2018; priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje in portala pa po elektronski pošti

  • Uvod – računovodstvo v praksi • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja • Poslovno in letno poročilo • Potrebne računovodske informacije za direktorja • Rezultat poslovanja • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih • Vodenje računovodstva v društvih • Zakonske spremembe

3. modul – delavnica

Stroški v zvezi z neopredmetenimi in opredmetenimi osnovnimi sredstvi
16. 5. 2018, od 9.00 do 13.15

  • Stroški vzdrževanja in naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva. • Vlaganja v tuja opredmetena osnovna sredstva. • Računovodski in davčni vidik oslabitve in okrepitve neopredmetenih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev. • Prodaja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (DDV in DPN). • Izgradnja zgradbe v lastni režiji ter stališče DDV ali DPN. • Kalkulacija nabavne vrednosti zgradbe v lastni režiji. • Prenos zgradbe v uporabo, naložbeno nepremičnino ali prodajo. • Nabava opredmetenih osnovnih sredstev s pomočjo javnih razpisov in subvencij. • Knjiženje poslovnih dogodkov. • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse.

4. modul – delavnica

Inventurne razlike, najemi in davčni vidik dolgoročnih sredstev
29. 5. 2018, od 9.00 do 13.15

  • Inventurne razlike neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. • Donacije v obliki opredmetenih osnovnih sredstev. • Nakup neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev z vidika najemov (poslovni, finančni). • Računovodski in davčni vidik finančnega in poslovnega najema (stroški). • Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva dana v najem (poslovni, finančni). • Davčne olajšave za nabavo neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. • Opredelitev naložbenih nepremičnin po SRS 6 (2016). • Nakup naložbene nepremičnine ali izdelava v lastni režiji. • Knjiženje poslovnih dogodkov. • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse.

5. modul – delavnica

Vrste, metode in vodenje naložbenih nepremičnin ter njihova prodaja
5. 6. 2018, od 9.00 do 13.15

  • Metode vrednotenja naložbenih nepremičnin. • Računovodski in davčni vidik obračuna amortizacije naložbenih nepremičnin. • Računovodski in davčni vidik oslabitve in okrepitve naložbenih nepremičnin. • Prenos zgradb med naložbene nepremičnine ali na zalogo za prodajo. • Prodaja naložbenih nepremičnin (DDV ali DPN). • Stroški naložbenih nepremičnin (računovodski in davčni vidik). • Stroški poslovnih prostorov in prostorov danih v najem. • Davčni vidik neaktivnih opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin. • Knjiženje poslovnih dogodkov. • Diskusija z udeleženci in primeri iz prakse

ZAKLJUČEK: 15. 6. 2018

Preverjanje znanja in prejem certifikata

 • Preverjanje znanja: test rešite na zadnji delavnici.
 • Prejem certifikata certifikata Strokovnjak za knjiženje osnovnih sredstev.

 

Mnenja udeležencev

"Seminar mi je dal veliko novih znanj in obnovitev znanj, ki sem jih dobila v šoli mnogo let nazaj in jih dolga leta nisem uporabljala zaradi drugačnega delovnega mesta. Vso pohvalo in spoštovanje gospe predavateljici dr. Lidiji Robnik za razumljiv in zanimiv način razlage."

Vanja Hohler, oddelek računovodstva, DARS d.d.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke lahko kadarkoli na vašo zahtevo spremenimo ali izbrišemo. 

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.