Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za kadrovsko poslovanje s tujino
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za kadrovsko poslovanje s tujinoCena:
890,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

1. januarja 2018 je pričel veljati Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS). S 1. januarjem 2018 je delavec pridobil lastnost napotenega delavca s prvim dnem napotitve (kot je navedeno na vlogi za izdajo A1 obrazca oziroma kot je razvidno iz A1).

V praksi se najpogosteje porajajo dileme, kako je z napotitvami po 12. členu Uredbe 883/2004 (temeljna določba, pogoji, največja skupna doba napotitve, pomen kratkih prekinitev med napotitvami, pridobitev A1 potrdila, kdaj lahko oseba ponovno zaprosi za A1 potrdilo, zavarovalna podlaga itd.), opravljanje dela ali dejavnosti v dveh ali več državah članicah, kdaj upoštevati 13. člen Uredbe 883/2004 (definicija, določitev zakonodaje, ki se uporablja, postopek glede pridobitve A1 obrazca za voznike v mednarodnem prometu, monterje in serviserje, zavarovalna podlaga itd.).

Upoštevati je treba posebnosti sporazumov s tretjimi državami, davčne osnove (spremembe s 1. 1. 2018, posebna davčna osnova – napotitev na delo izven države), osnove za plačilo prispevkov napotenih delavcev, mednarodne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju – rezidenti, nerezidenti – obračun plač, povračila stroškov napotenim delavcem (spremembe s 1.1.2018), kratkotrajne in dolgotrajne napotitve, opredelitev napotenih delavcev po ZDoh-2S, itd.

Ker gre za zapleteno in zahtevno problematiko, ki zadeva večje število resorjev, organov in zavodov, smo pripravili intenziven izobraževalni program, kjer boste razjasnili dileme predvsem, kako vse spremembe izvajati v praksi ter se tako izogniti morebitnim kršitvam ter sankcijam.


IZJEMNE KORISTI izobraževalnega programa:

 • poznali boste pravni, socialni in davčni vidik napotitve delavcev na delo v tujino ter zaposlovanja tujcev;
 • prejeli boste nepogrešljive informacije o čezmejnem izvajanju storitev in napotitvah delavcev v tujino z vidika novega ZČmIS;
 • pridobili boste informacije o novostih pri zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev;
 • pridobili boste znanja o zavarovanju napotenih delavcev in pridobivanju obrazca A1 po 1. 1. 2018 (vključno z obrazložitvami glede 12. in 13. člena Uredbe EU);
 • poznali boste spremembe Zakona o dohodnini vezane na napotene delavce (kdaj se v davčno osnovo dohodkov iz delovnega razmerja vštevajo povračila stroškov v zvezi z začasno napotitvijo na delo v tujino);
 • program temelji na preizkušenih primerih iz prakse, zato boste usvojeno znanje takoj prenesli v prakso;
 • dobili boste odgovore na vprašanja, izmenjali izkušnje ter se povezali s kolegi iz stroke.

Komu je seminar namenjen?

Kadrovikom, pravnikom, računovodjem, direktorjem, samostojnim pravnim ali računovodskim svetovalcem ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – praktična delavnica

Pravni vidik zaposlovanja tujcev in napotitev delavcev v tujino

Pravni vidik napotitve na delo v tujino

 • predstavitev relevantne zakonodaje
 • postopki v zvezi z napotitvami po novem ZČmIs
 • pogoji za napotitev delavcev v tujino (pogodba o zaposlitvi, kdaj lahko odklonitev, EU/tretje države)
 • minimalne pravice napotenih ali detaširanih delavcev
 • službena pot ali napotitev
 • postopek napotitve in podaljšanje napotitve

Zaposlovanje in delo tujcev

 • predstavitev tujske zakonodaje
 • predstavitev različnih vrst enotnega dovoljenja in različnih vrst soglasij
 • praktični napotki v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev na podlagi nove tujske zakonodaje (enotno dovoljenje), dovoljenja za sezonsko delo, zaposlitev tujca le za polni delovni čas, pogoji za visoko kvalificirane tujce, pogoji za lastnike in družbenike podjetij, višje kazni za kršitelje
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

2. modul – ŠTUDIJSKO GRADIVO - Priročnik

Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev

Napotitev delavcev na delo v tujino - delovnopravni vidik

 • pregled relevantne zakonodaje
 • postopki povezani z napotitvami delavcev (pred, med in po napotitvi)
 • pogodba o zaposlitvi
 • napotitve izven EU

Koordinacija sistemov socialne varnosti

 • raznoliki sistemi socialne varnosti posameznih držav
 • povezovanje sistemov socialne varnosti v EU in zunaj nje
 • koordinacijska uredba (Uredba 883/2004) in novejše
 • zavarovanje napotenih delavcev (obrazec A1, osnova za plačilo prispevkov, predvidene spremembe)

Davčna obravnava napotenih delavcev

 • specifike službenih poti v tujino in napotitve na delo v tujino
 • nacionalna pravila pri obračunu plač (kdaj ima dohodek vir v Sloveniji, rezidentski status, davčna osnova in izračun akontacije dohodnine, REK obrazci)
 • mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnemu obdavčevanju
 • obračun plače napotenih delavcev (rezidenti, nerezidenti), povračila stroškov napotenim delavcem

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev

 • postopek izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo
 • vrste soglasij in dovoljenj za sezonsko delo
 • delo tujcev, zaposlovanje državljanov BIH, Republike Hrvaške, omejitve in prepovedi zaposlovanja tujcev
 • novosti

3. modul – ŠTUDIJSKO GRADIVO - v pdf obliki

Povračila stroškov v zvezi z delom

Gradivo sestavljajo tri lekcije, ki vsebujejo zakonske osnove in obrazložitve ter praktične primere, kdaj in v kakšni višini pripada povračilo za določen strošek:

 • povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 • povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (nadaljevanje) in povračilo stroškov za prehrano
 • povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja

4. modul – praktična delavnica

Davčna obravnava napotenih delavcev

Koordinacija sistemov socialne varnosti v EU in izven nje

 • evropska pravila glede obveznih socialnih zavarovanje (Uredba 883/2004 in 987/2009)
 • splošno pravilo Uredbe 883/2004
 • izjeme od splošnega pravila: napotitev po 12. členu Uredbe 883/2004 (temeljna določba, pogoji, največja skupna doba napotitve, pomen kratkih prekinitev med napotitvami, pridobitev A1 potrdila, kdaj lahko oseba ponovno zaprosi za A1 potrdilo, zavarovalna podlaga itd.),
 • opravljanje dela ali dejavnosti v dveh ali več DČ - 13. člen Uredbe 883/2004 (definicija, določitev zakonodaje, ki se uporablja, postopek glede pridobitve A1 obrazca za voznike v mednarodnem prometu, monterje in serviserje, zavarovalna podlaga itd.).
 • posebnosti sporazumov s posameznimi tretjimi državami

Davčna obravnava napotenih delavcev:

 • nacionalna pravila pri obračunu plače,
 • rezidentski status;
 • davčna osnova (spremembe s 1. 1. 2018 - posebna davčna osnova – napotitev na delo izven države);
 • osnova za plačilo prispevkov napotenih delavcev;
 • mednarodne konvencije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju – rezidenti, nerezidenti s primeri obračuna plač;
 • povračila stroškov napotenim delavcem (spremembe s 1. 1. 2018);
 • kratkotrajne in dolgotrajne napotitve;
 • opredelitev napotenih delavcev po ZDoh-2S.

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

ZAKLJUČEK:

Preverjanje znanja in prejem certifikata

Strokovnjak za kadrovsko poslovanje s tujino

 • Preverjanje znanja: Test rešite doma in nam ga vrnete po pošti v dogovorjenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko poslovanje s tujino v slovenščini in angleščini.

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Študijsko e-gradivo v pdf obliki boste prejeli po elektronski pošti.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti v dogovorjenem roku.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum akademije Strokovnjak za kadrovsko poslovanje s tujino kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • V primeru udeležbe dveh iz istega podjetja/ustanove priznamo drugemu udeležencu 10 % popusta, vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja pa 20 % popusta na kotizacijo.
 • Kotizacija vključuje udeležbo na dveh delavnicah, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori, seminarsko gradivo, študijsko gradivo v pdf obliki in priročnik Napotitev delavcev na delo v tujino.
 • Brezplačen parkirni prostor

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.