Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za kadrovsko delo
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za kadrovsko deloCena:
1.360,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

POZOR: Kadroviki potrebujete praktične izobraževalne programe z izmenjavo dobrih praks!

Vloga kadrovika je ključna v vsaki organizaciji: obvladati morate vse kadrovske postopke, zapleteno delovnopravno zakonodajo, prav tako pa morate biti vešči drugih znanj, ki se nanašajo na komunikacijo in delo z ljudmi. Učinkovito delo v kadrovski službi pomeni v skladu z zakonom urejena pogodbena razmerja, pravilnike in različne akte, hkrati pa nenehno izobraževanje in redno spremljanje aktualne zakonodaje.

Da boste svoje znanje pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični, smo s strokovnjaki razvili zelo kakovosten izobraževalni program, ki ga ponavljamo že osmič.

Na vašo željo smo izobraževalni program oblikovali tako, da boste pridobili vsa pomembna znanja in veščine, ki jih morate obvladati.

Izobraževalni program je prilagojen sodobnim izzivom vseh kadrovskih strokovnjakov:
 
 
 • štiri praktične delavnice,
 • poslovna izdaja priročnika Kadrovsko delo v praksi po novem in
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Vključeno:

 • Vzorci
 • Odkljuknice
 • Usmeritve
 • Gradiva
 
Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti:

CERTIFIKAT Strokovnjak za kadrovsko delo v slovenščini in angleščini.

Prednosti izobraževanja

Kot strokovnjak za kadrovsko delo boste:
 • pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi, 
 • odlično obvladali delovnopravno področje, 
 • izvedli zapletene postopke prekinitev pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb,
 • pridobili koristne informacije za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu in 
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo!
Kot strokovnjak za kadrovsko delo boste:
pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi, 
odlično obvladali delovnopravno področje, 
izvedli zapletene postopke prekinitev pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb,
pridobili koristne informacije za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu in 
z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo!

 


POMEMBNO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Po zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za kadrovsko delo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

MNENJA UDELEŽENK PRETEKLIH PROGRAMOV:

"Želela bi pohvaliti izvedbo izobraževanja, resnično je bilo zajeto ogromno kadrovskega področja, predavatelji so bili odločni in strokovni, skupina pa je bila tudi aktivna in smo lahko s tem dobili precej primerov iz prakse, kar pa je ključno. Se veselim bodočih izobraževanj, sigurno se še kdaj srečamo." 
Katja Tomc, Vodja pravno-kadrovskega področja, A.B.S. Factoring d.o.o.

"Zahvaljujem se za kvalitetno izobraževanje, odlično organizacijo, prilagodljivost in prijeten odnos" 
Tonja Drinovec,Luka Koper, d.d.

"Strokovno znanje predavateljev ter njihova praktična usposobljenost." 
Bojana Florjančič, HRBL Slovenia Pharmaceuticals Europe

"Na izobraževanju mi je bila najbolj všeč povezanost in struktura (vsebina) predavanj." 
Tanja Les, PTS-LJ izdelava strojev in naprav, d.o.o.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. MODUL – delavnica: Delovno pravo v praksi: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi!
Miha Šercer
Termin: 13. 9. 2018, od 9.00 do 14.00

 • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
 • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja – pravilna interpretacija pravnih pravil glede na njihovo prepletanje
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Temeljne dileme v zvezi z diskriminacijo in mobingom

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj.

2. MODUL - poslovna izdaja priročnika Kadrovsko delo v praksi po novem
(priročnik prejmete na delavnici 13. 9. 2018)

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovske službe
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Kadrovski kontroling

3. MODUL – delavnica: Postopki, povezani z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev s posebnim poudarkom na odpovedi pogodb o zaposlitvi in sodni praksi
Tanja Bohl
Termin: 20. 9. 2018, od 9.00 do 13.15

 • Najpogostejše napake pri odpovedi pogodb o zaposlitvi
 • postopek pred delovnim sodiščem in praksa delovnih sodišč pri odpovedih
 • splošno o individualnih delovnih sporih
 • vrste individualnih delovnih sporov
 • najpomembnejši primeri iz sodne prakse
 • vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

4. MODUL – študijsko e-gradivo: Priprava na uspešne letne pogovore v dveh korakih
(gradivo prejmete po elektronski pošti 26. 9. 2018)

 • Kako se pripraviti na letni pogovor (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Izvedba letnega pogovora in aktivnosti po letnem pogovoru (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
 • Vzorci za takojšnjo uporabo

5. MODUL – delavnica: Primeri dobre prakse v kadrovskih službah
mag. Suzana Ester Car
Termin: 27. 9. 2018, od 9.00 do 14.00

Vloga kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega:

 • zaposlovanje (kadrovski vprašalnik, selekcijski intervju),
 • razvoj (redni letni pogovor, izobraževanje in usposabljanje, merjenje učinkovitosti izobraževanj, model kompetenc),
 • nagrajevanje (ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in napredovanja),
 • izhod iz podjetja (izhodni intervju).

Prikaz uspešnih praktičnih primerov dobre prakse, z dodanimi vzorci obrazcev.

6. MODUL – študijsko e-gradivo: Nove zakonske zahteve za preprečevanje mobinga
(gradivo prejmete po elektronski pošti 3. 10. 2018)

 • Kaj pomeni mobing (opredelitev in pojavne oblike)?
 • Pravna ureditev in obveze delodajalcev (mobing v ZDR in ZVZD, drugi predpisi)
 • Sprejem ukrepov za preprečevanje mobinga (preventiva, formalni in neformalni akti delodajalcev)

7. MODUL – delavnica: Promocija zdravja na delovnem mestu
Simona Ažman
Termin: 4. 10. 2018, od 9.00 do 14.00

 • Promocija zdravja v praksi (kje pridobiti informacije, kako oblikovati aktivnosti, kje so ključne ovire)
 • Koristi izvajanja promocije zdravja (lahko izračunamo konkretno korist, ki nam jo določen ukrep prinese in ali znamo meriti učinke, kje so skrite rezerve, finančne kalkulacije iz prakse)
 • Odsotnost z dela in promocija zdravja - povezava, primeri dobrih praks)
 • Promocija zdravja - naj zdravje postane vrednota - kako? (Preprosti primeri iz prakse kako z malimi koraki dosežemo hitre in dolgoročne učinke.)

ZAKLJUČEK: Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo
Termin: 12. 10. 2018

 • Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti v zgoraj navedenem roku.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen

Vsem zaposlenim, vodjem in strokovnim sodelavcem v kadrovskih oddelkih in oddelkih za upravljanje s človeškimi viri, ki so pristojni za izvajanje učinkovite kadrovske funkcije v podjetju, pa tudi samostojnim sodelavcem in direktorjem.

Način izvedbe programa

Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Študijsko gradivo vam omogoča vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z dela.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: