Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju


Cena:
1.390,00 €
1.251,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 20.8.2018
Izberite datum in lokacijo izobraževanja:
- +

Prijave sprejemamo do 10. 9. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Zaradi izjemnega zanimanja in zadovoljstva udeležencev PONOVNO izvajamo program, posebej prilagojen za kadrovske strokovnjake v javnem sektorju!

Učinkovita kadrovska funkcija je temelj vsake uspešne organizacije. Kot kadrovik v javnem sektorju morate suvereno obvladati številne kadrovske postopke, natančno uporabiti predpise in pravilno izvajati zapleteno delovnopravno zakonodajo (zdr-1, zspjs, zju), s posebnostmi v javnem sektorju. Poleg tega morate poznati komunikacijske veščine in obvladovati delo z ljudmi.

Vse to lahko zagotavljate le s celovitim poznavanjem predpisov in delovanja sistema, informacijami o uporabi predpisov v praksi ter izmenjavo mnenj, izkušenj in stališč, ki jih pridobite na za vas prilagojenem izobraževalnem programu.

Program sestavlja 8 modulov in je prilagojen vašemu nenehnemu pomanjkanju časa:

 • pet intenzivnih praktičnih delavnic v treh dneh,
 • poslovna izdaja priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem,
 • dva sklopa študijskih gradiv ter gradiva s posameznih delavnic.

Kot strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju, v katerem je kadrovska funkcija zelo pomembna, boste:

 • z zakonodajo skladno, pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi javnega sektorja,
 • obvladali celotno delovnopravno področje,
 • izboljšali veščine komunikacije in organizacije časa,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo in
 • dobili odgovore na konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju v slovenščini in angleščini.

Mnenja udeleženk prejšnjega programa:

Na izobraževanju mi je bilo najbolj všeč:

»Predavanja s primeri iz prakse ter možnost pojasnjevanja in debate različnih primerov«
Vesna Kalabić, CTK Univerze v Ljubljani

»Izobraževanje je bilo zanimivo in koristno. Všeč mi je bilo, da sem spoznala tudi druge udeležence s katerimi smo si izmenjali stike, da bomo tudi v prihodnosti lažje premagovali skupne probleme.« Sabina Dolenc, kadrovik«
Sabina Dolenc, kadrovik, CAA, Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije

»Pri vsaki temi je bilo nekaj, kar me je zanimalo. Celoten seminar je bil odlično organiziran.«
Klavdija Gornik, Dom starejših občanov Krško

»Strokovnost predavateljic, predavanja so bila koncipirana tudi na podlagi prakse in izkušenj.«
Tamara Kotnik, Pedagoški inštitut

»Za intenzivni izobraževalni program Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju sem se odločila, ker je kadrovsko področje zelo široko in je potrebno nenehno slediti zakonodaji. Tovrstno usposabljanje mi je omogočilo, da sem pridobila osvežen pregled zakonodaje, ki pokriva kadrovsko področje in obenem širok spekter praktičnih znanj. Predavatelji so podali najprej teoretične osnove in kasneje še pregledno in izčrpno obdelali praktične primere. Vseskozi smo lahko udeleženci aktivno sodelovali na predavanju in pridobili konkretna znanja. Predavatelji so bili kompetentni in strokovno podkovani. Organizatorji ažurni in vseskozi na voljo za informacije.

Skratka usposabljanje lahko opišem kot kvalitetno zastavljen program, odlično podano znanje, kakovostno gradivo in prijetno vzdušje. Vse je bilo korektno in zanimivo, tako, da bi lahko še trajalo in zagotovo se udeležim še drugih usposabljanj.«
Mag. Vanja Jus, mag. prav., dipl. inž. str., Višja svetovalka za premoženjsko-pravno kadrovske in splošne zadeve, Občina Hoče-Slivnica

Vsebina

1. modul – praktična delavnica

Organizacija in sistemizacija delovnih mest subjekta javnega sektorja

20. 9. 2018

 • Sistemska ureditev subjektov javnega sektorja in pravne podlage za delovanje in organiziranje
 • Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest (pravne podlage, postopek, vsebina):
 • V organih državne uprave
 • V drugih državnih organih
 • V upravah lokalnih skupnosti
 • V subjektih javnega sektorja
 • Delovna mesta, položaji in nazivi (strokovni nazivi v javnem sektorju, uradniški nazivi)
 • Analiza primera akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

2. modul – priročnik v tiskani in digitalni izdaji

Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

20. 9. 2018

 • Organizacija in sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju
 • Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca ob zaposlitvi, prijava v obvezna socialna zavarovanja
 • Novosti, interventni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Plačni sistem v javnem sektorju, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju

3. modul, prvi del– praktična delavnica

Zaposlovanje, upravljanje s kadri, vključno s kadrovskim načrtovanjem

20. 9. 2018

 • Predstavitev pravnih podlag in obseg veljavnosti predpisov
 • Postopki zaposlovanja po Zakonu o javnih uslužbencih in po Zakonu o delovnih razmerjih (pogoji za začetek postopka, faze postopka, izdani akti, zaključek postopka)
 • Kadrovski načrti v javnem sektorju
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

3. modul, drugi del – praktična delavnica

Pravice in odgovornosti javnega uslužbenca ter delodajalca v javnem sektorju

27. 9. 2018

 • Kadrovske evidence in druge obvezne evidence ter varstvo podatkov
 • Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju - funkcija kadrovskih služb v javnem sektorju
 • Varstvo pri delu
 • Obveznosti javnega uslužbenca ob zaposlitvi
 • Obveznosti delodajalca ob zaposlitvi in prijave v obvezna socialna zavarovanja
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

4. modul – praktična delavnica

Sklepanje, spreminjanje in prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

27. 9. 2018

 • Sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in po ZJU ter njihovo spreminjanje
 • Posebnosti pogodb o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi za opravljanja javnih del, pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo)
 • Poskusno delo, pripravništvo, konflikt interesov, delovni čas, letni dopust
 • Varstvo posebnih kategorij zaposlenih (starejši, invalidi, posebno varstvo zaradi nosečnosti in starševstva)
 • Postopek pravnega varstva pravic zaposlenih pri delodajalcu in na sodišču
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas – prenehanje po samem zakonu, sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi)
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

5. modul – študijsko e-gradivo

Učinkovito preprečevanje mobinga

3. 10. 2018

 • Kaj je mobing (opredelitev in pojavne oblike)
 • Pravna ureditev in obveze delodajalcev
 • Sprejem ukrepov za uspešno preprečevanje mobinga

6. modul – praktična delavnica

Plačni sistem javnega sektorja

4. 10. 2018

 • Temeljni pojmi in elementi plačnega sistem javnega sektorja
 • Določitev plače javnemu uslužbencu ob zaposlitvi ter ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto
 • Odprava nepravilnosti pri določanju in/ali izplačilu plače javnemu uslužbencu
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Napredovanje v višji plačni razred
 • Napredovanje v naziv ali višji naziv, dodatki, delovna uspešnost
 • Interventni ukrepi na področju plač zaposlenih v javnem sektorju
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

7. modul – študijsko e- gradivo v pdf obliki

Priprava na uspešne letne pogovore v dveh korakih

10. 10. 2018

 • Kako se pripraviti na letni pogovor (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)
 • Izvedba letnega pogovora in aktivnosti po letnem pogovoru (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
 • Vzorci za takojšnjo uporabo

8. MODUL – praktična delavnica

Nadomestila plače ter povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju

11. 10. 2018

 • Predstavitev predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo nadomestila, povračila stroškov in druge prejemke v javnem sektorju
 • Nadomestila plače zaposlenim v javnem sektorju (bolniške odsotnosti, letni dopust, praznik, izobraževanja, krvodajalstvo in drugi primeri odsotnosti)
 • Povračila stroškov zaposlenim v javnem sektorju
 • Drugi prejemki zaposlenih v javnem sektorju
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

19. 10. 2018 ZAKLJUČEK:

Preverjanje znanja in prejem certifikata:

Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju

 • Preverjanje znanja: test rešite doma in nam ga vrnete po pošti.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju

 

 

 

 

Potek

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA

 • Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le štiri delovne dneve, ki jih boste maksimalno izkoristili.
 • Intenzivne delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijsko e-gradivo boste prejeli po elektronski pošti.
 • Priročnik Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili doma, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju, v slovenskem in angleškem jeziku, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

PROGRAM JE NAMENJEN

Vodjem kadrovskih služb, kadrovskim strokovnjakom in strokovnjakom, ki so pristojni za zaposlovanje, sklepanje pogodb o zaposlitvi, za napredovanja v javnih zavodih in ustanovah, pa tudi direktorjem zavodov in vodjem enot ter tudi samostojnim svetovalcem za upravljanje s kadri.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: