Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za kadrovski kontroling
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za kadrovski kontroling

Predavatelj: mag. Klemen Žibret

Cena:
890,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Podjetja se v sodobnem gospodarstvu soočajo z nenehnimi pritiski na zniževanje stroškov. Podlaga za uspešno zniževanje stroškov se zagotovo nahaja v dobrem poznavanju procesov, jasnih in zanesljivih informacijah ter v ustrezni obdelavi le-teh. Tudi kadrovski strokovnjaki se morate tem trendom uspešno prilagajati.

Vzpostavitev kadrovskega kontrolinga je odločilnega pomena, saj le tako lahko spremljamo učinkovitost naložb v raznolike kadrovske procese. Udeležite se izobraževalnega programa, ki smo ga pripravili v sodelovanju s strokovnjakom pri uvajanju kadrovskega kontrolinga v slovenskih podjetjih.

Program obsega tri module:

 • dve interaktivni praktični delavnici in,
 • poslovna izdaja priročnika Kadrovsko delo v praksi po novem.

CILJI, ki jih dosežete z udeležbo na programu:

 • poznavanje vloge in ciljev kadrovskega kontrolinga;
 • jasen pregled nad umeščenostjo kadrovskega kontrolinga v razmerju do drugih funkcij v podjetju;
 • vzpostavitev celovitega sistema meril za uspešnost kadrovskega področja;
 • prenos usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso vaše organizacije;
 • odgovori na vprašanja, izmenjava izkušenj ter povezava s kolegi iz stroke!

Pošljite nam vaša konkretna vprašanja že pred pričetkom programa na naslov: branka.gorjup@zfm.si.


Program je namenjen:

kadrovskim menedžerjem, vodjem kadrovskih služb, direktorjem in vodjem podjetij, strokovnjakom v kadrovskih službah, pa tudi drugim strokovnjakom, ki se ukvarjajo z obravnavano tematiko.


CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na delavnicah rešujete praktične naloge, izdelana zaključna naloga je pogoj za pridobitev certifikata Strokovnjak za kadrovski kontroling v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju kadrovskega kontrolinga.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Mnenje udeleženke preteklega programa

"Izobraževalnega programa Strokovnjak za kadrovski kontroling sem se udeležila zaradi zanimivega programa delavnic ter zaradi dejstva, da je potrebno znanje obnavljati in nadgrajevati. Delavnice so izredno praktično zastavljene in strokovno gradivo predano s strani dobro podkovanih strokovnih predavateljev. Moduli so zasnovani in izvedeni v smiselnem sosledju, delavnice pa interaktivne. Med samimi delavnicami smo udeleženci in predavatelji ustvarili sproščeno vzdušje, preko katerega smo si izmenjevali primere dobrih praks ter razreševali dileme in iskali odgovore na vprašanja, ki se na kadrovskem področju pojavljajo v vsakem podjetju. Udeležbo v izobraževalnem programu resnično priporočam kadrovikom in njihovim vodjem/direktorjem."

Tanja Harej, Pipistrel d.o.o. Ajdovščina

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Udeleženci boste ob zaključku usposabljanja, usposobljeni za delo na področju kadrovskega kontrolinga ter pripravljeni
za pridobitev certifikata strokovne kvalifikacije STROKOVNJAK ZA KADROVSKI KONTROLING.

Vsebina

1. MODUL – praktična delavnica: Sodobna kadrovska funkcija in kontroling
mag. Klemen Žibret

Sodobna kadrovska funkcija in kontroling

 • Predstavitev sodobne kadrovske funkcije in njene vloge v sodobnem podjetju
 • Predstavitev kontrolinga in njegove vloge v sodobnem podjetju
 • Povezanost kadrovske funkcije in kontrolinga
 • Uporaba kadrovskega kontrolinga

Postavljanje in opredeljevanje ciljev

 • Kako si zastaviti SMART cilje?
 • Vodenje s cilji
 • Pregled doseganja ciljev

Načrtovanje kadrov

 • Zakaj je potrebno načrtovanje kadrov?
 • Načrtovanje števila zaposlenih
 • Načrtovanje razvoja zaposlenih

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

2. MODUL – poslovna izdaja priročnika Kadrovsko delo v praksi po novem
(priročnik prejmete na prvi delavnici)

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Zakon o delovnih razmerjih – komentarji pomembnih členov
 • Kolektivne pogodbe
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci
 • Odškodninska odgovornost
 • Urejanje drugih oblik dela
 • Kadrovski kontroling
 • Portal e-kadrovik – različni vzorci pogodb, pravilnikov, sklepov in obrazložitev v skladu z ZDR-1 in ostalo delovnopravno zakonodajo

3. MODUL – praktična delavnica: Implementacija kadrovskega kontrolinga v praksi
mag. Klemen Žibret

Kazalci uspeha – KPI na področju upravljanja s človeškimi viri

 • Kaj so kazalci uspeha – KPI?
 • Primeri kadrovskih KPI in njihova uporaba
 • Sistem uravnoteženih kazalnikov – BSC
 • Sistem BSC na kadrovskem področju

Merjenje kategorij na kadrovskem področju

 • Zakaj je potrebno meriti kategorije na kadrovskem področju?
 • Možnosti primerjav merjenih kategorij na kadrovskem področju
 • Povezava med meritvami na kadrovskem področju z uspešnostjo poslovanja podjetja

Ugotavljanje področij za izboljšave

 • Priprava podlage za odločanje
 • Izdelava predlogov
 • Svetovalna vloga kadrovske funkcije
 • Interpretacija rezultatov in pomen le-teh

Implementacija kadrovskega kontrolinga v praksi

 • Kadrovska funkcija kot partner v procesu sprejemanja strateških odločitev
 • Primer izdelave kadrovskega poročila za odločevalce

Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

ZAKLJUČEK – preverjanje znanja in prejem certifikata

 • Preverjanje znanja: na delavnicah rešujete praktične naloge, izdelana zaključna naloga je pogoj za pridobitev certifikata.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovski kontroling v slovenščini in angleščini.

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik Kadrovsko delo v praksi po novem boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Na delavnicah rešujete praktične naloge, izdelana zaključna naloga je pogoj za pridobitev certifikata.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovski kontroling kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: