Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za javna naročila po ZJN-3
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za javna naročila po ZJN-3


Cena:
1.090,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
- +
PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Intenziven program Strokovnjak za javna naročila za koordinatorje javnih naročil v skladu z novim ZJN-3

V letu 2016 je področje javnega naročanja pomembno pretresel sprejem novega ZJN-3.

Od takrat je stopilo v veljavo že nekaj sprememb in novosti, 1.11.2018 pa se začnejo uporabljati še nekatere uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN-3A, med njimi:

 • naročniki javna naročila oddajate izključno elektronsko, z uporabo portala e-JN,
 • nova so pravila glede preverjanja določenih okoliščin pri izvajalcu in podizvajalcu v fazi izvedbe pri določenih javnih naročilih storitev,
 • spremembe, ki se nanašajo na obvezne razloge za izključitev gospodarskega subjekta in določila glede vsebine pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Razvoj področja pa spodbuja tudi nova praksa Državne revizijske komisije.

Za vse, ki ste odgovorni za pravilno vodenje postopkov javnega naročanja in, ki morate dobro poznati zakonodajo in prakso na področju javnega naročanja, že osmič izvajamo ponovitev izobraževalnega programa.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili CERTIFIKAT Strokovnjak za javna naročila v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Ker zaradi intenzivnega dela oblikujemo manjše skupine, priporočamo, da si svoje mesto čimprej zagotovite.

Vsebina

1. modul – priročnik

Poslovna izdaja priročnika Novi Zakon o javnem naročanju, založba Forum Media,

30. 8. 2018

 • Dostop do digitalne izdaje priročnika prejmete po elektronski pošti, tiskano izdajo pa na prvi delavnici.

2. modul – delavnica

Priprava dokumentacije v postopkih javnega naročanja in praktična uporaba e-JN - elektronsko javno naročanje (Milan Železnik)

30. 8. 2018

 • Definicije novih pojmov
 • Temeljna načela zakona
 • Mejne vrednosti za posamezne vrste postopkov in uporabo zakona
 • Izračun ocenjene vrednosti JN
 • Mešana JN
 • Izjeme, za katere se zakon ne uporablja
 • In house JN
 • Skupno javno naročanje
 • Vrste postopkov (40-45 člen ZJN-3)
 • Elektronsko javno naročanje- uporaba portala e-JN

3. modul – delavnica
Javna naročila v praksi: ključna pravila javnega naročanja za naročnike (mag. Marija Bukovec Marovt)
6. 9. 2018

 • Okvirni sporazumi, elektronska dražba, dinamični nabavni sistem, elektronski katalog
 • Roki v postopkih JN
 • Vrste, oblike in način objav
 • Izvedba postopka oddaje javnega naročila (postopkovno)
 • Tehnične specifikacije
 • Razdelitev javnega naročila na sklope
 • Ugotavljanje sposobnosti (pogoji – dokazila)
 • Spletna zbirka eCertis
 • Kapacitete tretjih
 • Merila za oddajo
 • Neobičajno nizka cena
 • Formalno dopolnjevanje ponudb
 • Odločitev o izbiri, zavrnitev vseh ponudb
 • Nasprotja interesov
 • Dopustne spremembe pogodbe v fazi izvedbe
 • Kaj so socialne in druge posebne storitve
 • Statistika

4. modul – delavnica
Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja, praksa Državne revizijske komisije in Sodišča EU (Marija Bukovec Marovt)
13. 9. 2018

 • Priprava zahtevka za revizijo
 • Vloga izbranega ponudnika v postopku revizije
 • Predhodni preizkus zahtevka za revizijo
 • Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo
 • Rok za odločitev o zahtevku za revizijo
 • Javnost in zaupnost podatkov v ponudbah
 • Nadaljevanje pravnega varstva pred Dkom
 • Pravni pouk
 • Odzivno poročilo
 • Praksa DKOM: različni primeri iz prakse (kako voditi postopek vpogleda, kaj mora vsebovati naročnikova odločitev, kdaj so
  podani pogoji za spremembo odločitve …)

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:
Preizkus znanje in prejem certifikata
24. 9. 2018

 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti do 24. 9. 2018)
 • Prejem certifikata Strokovnjak za javna naročila po ZJN-3

Potek

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Intenzivne celodnevne delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do dogovorjenega datuma.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za javna naročila kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

PROGRAM JE NAMENJEN

 • Koordinatorjem javnih naročil pri vseh proračunskih porabnikih. Program ni namenjen ponudnikom gradnje, blaga in storitev.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Predavatelji

PREDAVATELJI

mag. Marija Bukovec Marovt, odvetnica, specialistka za gospodarsko pravo

Diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po opravljenem strokovnem izpitu na Upravni akademiji v Ljubljani, je 1995 opravila Državni pravniški izpit.  V letu 2001 pa je zaključila magisterij s področja gospodarskega prava.  V letu 2007 je v okviru Društva mediatorjev opravila izpit za mediatorje. V leti 2011 pa ji je Odvetniška zbornica podelila naslov Specialistka za gospodarsko pravo. Državni zbor jo je 1999 do 2004 imenoval za predsednico Državne revizijske komisije, pred tem pa je bila zaposlena  tudi svetovalka Državnega zbora in direktorica pravnega sektorja v KD Group. Po končanem petletnem mandatu predsednice Državne revizijske komisije, dela kot mediatorka  in kot odvetnica, specializirana za gospodarsko pravo, kamor sodi tudi pravo javnih naročil in revizije postopkov. Vsa leta na področju javnih naročil  in revizije postopkov veliko predava, je pa tudi soavtorica komentarja Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, urednica in soavtorica knjige Novosti v zakonu o javnem naročanju, urednica in soavtorica knjige Vodnik po novostih zakona o javnem naročanju, ter soavtorica knjige Zbirka odločitev Državne revizijske komisije.

Milan Železnik

Milan Železnik je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Je višji predavatelj za področje varstva okolja, urejanje prostora, gospodarskih javnih služb in zakonodaje na Višji poslovni šoli Doba. Je direktor Evropskega pravnega centra in strokovni sodelavec Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Glavna področja njegovega dela so javna uprava, upravno pravo, lokalna samouprava, pravo javnih naročil, koncesije javnih služb, javno-zasebno partnerstvo in pravo urejanja prostora. Z omenjenih področij je do danes izdelal vrsto znanstvenih in strokovnih del, ki so bila objavljena v priznanih domačih in tujih revijah, predstavljena na konferencah in povzeta v medijih. Milan Železnik je član uredniškega odbora Revije za javna naročila in javne finance, ki ga izdaja Sib d.o.o.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: