Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

Predavatelj: Darko Dajčman


Cena:
1.390,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Izdelavo tehnične dokumentacije strojev določata Direktiva o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 75/2008) ter obsega predvsem oceno tveganja, izjavo o skladnosti in navodila za uporabo. Izdelati jo morate:
- vsi, ki stroje proizvajate,
- vsi, ki stroje uvažate in ste zastopniki za posamezne stroj ter
- vsi, ki ste uporabniki strojev, kadar spremenite funkcionalnost stroja.

Zaradi izjemnega zanimanja ponovno organiziramo izobraževalni program za pridobitev certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev.

Program obsega šest modulov:

 • tri celodnevne delavnice,
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki, ki ga prejmete na 1. delavnici,
 • excelov model za izdelavo ocene tveganja, ki ga prejmete na svoj elektronski naslov
 • in študijsko e-gradivo, ki ga prejmete na svoj elektronski naslov.

IZJEMNE KORISTI - Izobraževalni program: Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev vam omogoča, da boste:

 • kot proizvajalci strojev za svoje potrebe izdelali oceno tveganja in izjavo o skladnosti, ustrezno upoštevali dejavnike tveganja in preventivne ukrepe že v fazi načrtovanja;
 • kot zastopniki, uvozniki in distributerji strojev zagotovili oz. pripravili listine, s katerimi boste dokazovali varnost strojev, in te listine tudi razumeli;
 • kot uporabniki strojev ob nakupu in uporabi stroja vedeli, katero dokumentacijo vam mora dostaviti proizvajalec ali zastopnik stroja in jo v svojem delovnem okolju ustrezno upoštevali.
MNENJA UDELEŽENCEV:

»Posebej bi želel pohvaliti način predavanj glede na tematiko.«
Tomaž Ilovar, Akrapovič d.d.

»Zelo koristno izobraževanje, tudi dobro pripravljeno gradivo in priročnik. Posebej bi pohvalil predavatelja, ki je res pravi strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije«.
Denis Čuk s.p.

»Vse teme so bile izčrpno predstavljene. Posebej bi želel pohvaliti predavatelja za zelo strokovno in z močno prakso podkrepljeno predavanje.«
Edvard Lešnik, Lešnik Lenart

»Na izobraževanju so bili predstavljeni konkretni primeri, ki mi bodo pri delu v veliko pomoč.«
Kenan Ahmetović, Talum servis in inženiring d.o.o.

»Pohvalim naj veliko praktičnih primerov in učenje skozi izkušnje.«
Minel Selimović, Gorenje gospodinjski aparati d.d

»Posebej sem bil zadovoljen s predavateljem in njegovim strokovnim znanjem.«
Uroš Hodnik, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

»Posebej sem bil zadovoljen z možnostjo individualiziranega pristopa učenja in na dejanskih primerih.«
Matej Ivanuša, Žlindra d.o.o

»Zelo dobro pripravljena predavanja in zelo uporaben model za izdelavo ocene tveganja.«
Goran Kocjančič, Luka Koper d.d.

Novo:
Certifikat strokovne kvalifikacije

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Vodja vzdrževanja v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju ravnanja z odpadki.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul: priročnik-

Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe v tiskani in digitalni obliki

Datum: 5. september 2018

Dostop do digitalnega priročnika prejmete po elektronski pošti.

 • Tehnična zakonodaja za proizvode
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb
 • Priloge direktive o strojih
 • Direktivi o protieksplozijski zaščiti ATEX 95 in ATEX 137
 • Električna oprema, načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Posebne direktive

2. modul: model

Excelov model za izdelavo ocene tveganja

Datum: 5. september 2018 - excelov model prejmete po elektronski pošti.

3. modul: študijsko e-gradivo

Uporaba tehničnih zahtev strojev v praksi

Datum: 5. september 2018 - gradivo prejmete po elektronski pošti.

 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17 / 2011)
 • Direktiva o strojih in 12 prilog Direktive (bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, izjave, oznaka CE, seznam varnostnih komponent, navodila za sestavo delno dokončanih strojev, tehnična dokumentacija (A za dokončani stroj in B za nedokončan stroj), notranja kontrola proizvodnje strojev, ES – pregled tipa, popolno zagotavljanje kakovosti, minimalni kriteriji za priglašene organe, korelacijska tabela …)
 • Kako je opredeljen stroj
 • Kaj je varnostna komponenta, varovala in varnostne naprave
 • Nedokončani stroj
 • Zamenljiva oprema
 • Sklop strojev
 • Potencialno nevarni stroji
 • Električna oprema
 • Standardi in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Listine in oznake
 • Certifikat o ES – pregledu tipa …

4. modul: delavnica

Uporaba tehničnih zahtev strojev v praksi

Datum: 5. september 2018

 • Obveznosti gospodarskih družb in zahteve za proizvode po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti
 • Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
 • Direktiva o varnosti strojev
 • Dokumentacija za dokončan in nedokončan stroj
 • Zamenljiva oprema, sklopi strojev in potencialno nevarni stroji
 • Povezave in uporaba drugih direktiv pri zagotavljanju varnosti strojev
 • Načrtovanje strojev – vgrajena varnost, varovala in navodila
 • Električna oprema strojev
 • Direktive, ki pokrivajo druge varnostne zahteve (LVD, EMC, ATEX ...)
 • Praktična uporaba standardov in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Vsebina tehnične dokumentacije in navodil za uporabo
 • Listine in oznake (ES-izjava o skladnosti, tablica ...)
 • Namestitev novega ali rabljenega stroja (Direktiva o varni uporabi delovne opreme)
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

5. modul: delavnica

Izdelava ocene tveganja z uporabo excelovega modela na primeru stroja

Datum: 12. september 2018

 • Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)
 • Pridobitev podatkov za oceno tveganja (opis stroja, predpisi in standardi, izkušnje z uporabo, ergonomska načela …)
 • Določanje omejitev stroja (predvidena uporaba in razumno predvidljiva napačna uporaba, prostorske, časovne in druge omejitve)
 • Prepoznavanje nevarnosti ob transportu, sestavi, predaji v uporabo, uporabi, demontaži in razgradnji stroja (stalne in nepričakovane nevarnosti, nevarna stanja, razumno predvidljiva napačna uporaba stroja …)
 • Ugotavljanje tveganja za vsako nevarno stanje (ugotovitev resnosti škode in verjetnosti nastanka škode)
 • Vrednotenje tveganja in primerjava tveganj
 • Zmanjševanje tveganja (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi, navodila za uporabo)
 • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
 • Izjava o skladnosti
 • Navodila za stroj
 • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

6. modul: delavnica

Ocena tveganja in izjava o skladnosti – pregled konkretnih primerov v podjetjih

Datum: 19. september 2018

 • Izjava o skladnosti – povzetek
 • Ocena tveganja – povzetek
 • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev
 • Komentarji na izdelane izjave o skladnosti udeležencev
 • DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem certifikata 19. september 2018

 • Preverjanje znanja (reševanje vprašalnika za osvojitev ključnih vsebin s področja tehnične dokumentacije)
 • Prejem certifikata strokovne kvalifikacije Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

 

Potek izobraževanja

 • Program vključuje tri intenzivne interaktivne delavnice, priročnik v tiskani in digitalni obliki, excelov model za izdelavo ocene tveganja in študijsko e-gradivo. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in izdelavi ocene tveganja za stroj ali izjave o skladnosti z navodili za uporabo.
 • Na delavnicah boste prejeli vsa želena pojasnila in na reševanju konkretnih primerov ter skozi diskusijo prišli do rešitev. Delavnice trajajo po 6 pedagoških ur.
 • Priročnik, excelov model za izdelavo ocene tveganja in študijsko gradivo vam omogočajo vpogled v dodatne pomembne tematike v času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Program je izdelan povsem po meri uporabnika in za vaše potrebe na delovnem mestu. Vsak udeleženec bo po drugi delavnici v svojem podjetju samostojno pripravil oceno tveganja za svoj stroj ali izjavo o skladnosti z navodili za uporabo stroja. Na tretji delavnici boste prejeli strokovne komentarje ter skozi pregled izdelanih ocen tveganja in izjav o skladnosti, ki jih bodo pripravili ostali udeleženci, svoje znanje poglobili.
 • Število udeležencev je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Naziv Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev boste prejeli na podlagi zaključnega testa.
 • Certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini boste prejeli po pošti.

Mnenja udeležencev

"Posebej bi želel pohvaliti način predavanj glede na tematiko." Tomaž Ilovar, Akrapovič d.d.

"Zelo koristno izobraževanje, tudi dobro pripravljeno gradivo in priročnik. Posebej bi pohvalil predavatelja, ki je res pravi strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije. Denis Čuk s.p.

"Vse teme so bile izčrpno predstavljene. Posebej bi želel pohvaliti predavatelja za zelo strokovno in z močno prakso podkrepljeno predavanje." Edvard Lešnik, Lešnik Lenart

"To, da sem si lahko na izobraževanju izdelala oceno tveganaj, je čudovito! Največja dodana vrednost izobraževanja je, da so izdelali oceno tveganja, ki jo lahko že jutri uporabijo."

"Sem izjemno navdušen, saj je končna izdelava ocene tveganja že praktično uporabna!" Simon Hvala, Pekarna Pečjak

"Na izobraževanju so bili predstavljeni konkretni primeri, ki mi bodo pri delu v veliko pomoč". Kenan Ahmetović, Talum servis in inženiring d.o.o.

"Pohvalim naj veliko praktičnih primerov in učenje skozi izkušnje". Minel Selimović, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

"Posebej sem bil zadovoljen s predavateljem in njegovim strokovnim znanjem". Uroš Hodnik, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

"Posebej sem bil zadovoljen z možnostjo individualiziranega pristopa učenja in na dejanskih primerih". Matej Ivanuša, Žlindra d.o.o.

"Zelo dobro pripravljena predavanja in zelo uporaben model za izdelavo ocene tveganja". Goran Kocjančič, Luka Koper d.d.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.