Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev

Predavatelj: Darko Dajčman

Cena:
1.390,00 €
1.251,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Posebna ponudba velja le za hitre prijave do 11.1.2019
Izberite datum in lokacijo izobraževanja:

Trajanje izobraževanja

   9.00 – 14.00
- +

Prijave sprejemamo do 25. 1. 2019.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

Izdelavo tehnične dokumentacije strojev določata Direktiva o varnosti strojev (2006/42/ES) in Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 75/2008) ter obsega predvsem oceno tveganja, izjavo o skladnosti in navodila za uporabo. Izdelati jo morate:

 • vsi, ki stroje proizvajate,
 • vsi, ki stroje uvažate in ste zastopniki za posamezne stroje ter
 • vsi, ki ste uporabniki strojev, kadar spremenite funkcionalnost stroja.

Zaradi izjemnega zanimanja ponovno organiziramo izobraževalni program za pridobitev certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev.


Program obsega šest modulov:

 • tri celodnevne delavnice,
 • priročnik v tiskani in digitalni obliki, ki ga prejmete na 1. delavnici,
 • excelov model za izdelavo ocene tveganja ter študijsko e-gradivo, ki ju imate v spletni učilnici
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

IZJEMNE KORISTI - Izobraževalni program: Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev vam omogoča, da boste:

 • kot proizvajalci strojev za svoje potrebe izdelali oceno tveganja in izjavo o skladnosti, ustrezno upoštevali dejavnike tveganja in preventivne ukrepe že v fazi načrtovanja;
 • kot zastopniki, uvozniki in distributerji strojev zagotovili oz. pripravili listine, s katerimi boste dokazovali varnost strojev, in te listine tudi razumeli;
 • kot uporabniki strojev ob nakupu in uporabi stroja vedeli, katero dokumentacijo vam mora dostaviti proizvajalec ali zastopnik stroja in jo v svojem delovnem okolju ustrezno upoštevali.

NOVO:
Certifikat strokovne kvalifikacije

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Vodja vzdrževanja v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju ravnanja z odpadki.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. MODUL - delavnica:
Praktična pojasnila tehničnih zahtev strojev
7. februar 2019

 • Obveznosti gospodarskih družb in zahteve za proizvode po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju skladnosti
 • Postopki dajanja na trg za nov ali rabljen stroj
 • Direktiva o varnosti strojev
 • Dokumentacija za dokončan in nedokončan stroj
 • Zamenljiva oprema, sklopi strojev in potencialno nevarni stroji
 • Povezave in uporaba drugih direktiv pri zagotavljanju varnosti strojev
 • Načrtovanje strojev – vgrajena varnost, varovala in navodila
 • Električna oprema strojev
 • Direktive, ki pokrivajo druge varnostne zahteve (LVD, EMC, ATEX,…)
 • Praktična uporaba standardov in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Vsebina tehnične dokumentacije in navodil za uporabo
 • Listine in oznake ( ES-izjava o skladnosti, tablica,..)
 • Namestitev novega ali rabljenega stroja (Direktiva o varni uporabi delovne opreme)

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

2. MODUL
priročnik Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe
Priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, dostop do digitalnega priročnika pa imate v spletni učilnici.

 • Tehnična zakonodaja za proizvode
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri določenih vrstah strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi premičnosti strojev
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve za odpravo nevarnosti zaradi postopkov dviganja
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, namenjenih za delo pod zemljo
 • Dodatne bistvene varnostne in zdravstvene zahteve pri strojih, ki predstavljajo posebne nevarnosti zaradi dviganja oseb
 • Priloge direktive o strojih
 • Direktivi o protieksplozijski zaščiti ATEX 95 in ATEX 137
 • Električna oprema, načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
 • Posebne direktive

3. MODUL
Excelov model za izdelavo ocene tveganja
Model se nahaja v spletni učilnici.

4. MODUL – delavnica:
Izdelava ocene tveganja z uporabo excelovega modela na primeru stroja
14. februar 2019

 • Standard ISO 12100:2010 (SIST EN ISO 12100:2011)
 • Pridobitev podatkov za oceno tveganja (opis stroja, predpisi in standardi, izkušnje z uporabo, ergonomska načela …)
 • Določanje omejitev stroja (predvidena uporaba in razumno predvidljiva napačna uporaba, prostorske, časovne in druge omejitve)
 • Prepoznavanje nevarnosti ob transportu, sestavi, predaji v uporabo, uporabi, demontaži in razgradnji stroja (stalne in nepričakovane nevarnosti, nevarna stanja, razumno predvidljiva napačna uporaba stroja …)
 • Ugotavljanje tveganja za vsako nevarno stanje (ugotovitev resnosti škode in verjetnosti nastanka škode)
 • Vrednotenje tveganja in primerjava tveganj
 • Zmanjševanje tveganja (vgrajena varnost, varovanje in/ali dopolnilni varovalni ukrepi, navodila za uporabo)
 • Dokumentacija ocene tveganja in zmanjševanja tveganja
 • Izjava o skladnosti
 • Navodila za stroj
 • Izjava o vgradnji delno dokončanih strojev

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

5. MODUL
študijsko gradivo za uporabo tehničnih zahtev strojev v praksi
Gradivo se nahaja v spletni učilnici

 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17 / 2011)
 • Direktiva o strojih in 12 prilog Direktive (bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, izjave, oznaka CE, seznam varnostnih komponent, navodila za sestavo delno dokončanih strojev, tehnična dokumentacija (A za dokončani stroj in B za nedokončan stroj), notranja kontrola proizvodnje strojev, ES – pregled tipa, popolno zagotavljanje kakovosti, minimalni kriteriji za priglašene organe, korelacijska tabela …)
 • Kako je opredeljen stroj
 • Kaj je varnostna komponenta, varovala in varnostne naprave
 • Nedokončani stroj
 • Zamenljiva oprema
 • Sklop strojev
 • Potencialno nevarni stroji
 • Električna oprema
 • Standardi in domneva o skladnosti
 • Postopki ugotavljanja skladnosti
 • Listine in oznake
 • Certifikat o ES – pregledu tipa …

6. MODUL – delavnica:
Ocena tveganja in izjava o skladnosti – pregled konkretnih primerov v podjetjih
5. marec 2019

 • Izjava o skladnosti – povzetek
 • Ocena tveganja – povzetek
 • Komentarji na izdelane ocene tveganja udeležencev
 • Komentarji na izdelane izjave o skladnosti udeležencev

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA, 15. 3. 2019:
Preverjanje znanja in prejem certifikata

 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli vsa želena pojasnila in na reševanju konkretnih primerov ter skozi diskusijo prišli do rešitev. Delavnice trajajo po 6 - 7 pedagoških ur.
 • Prejmete priročnik, excelov model za izdelavo ocene tveganja in študijsko gradivo v e-obliki, ki vam ostanejo v trajni lasti in jih takoj uporabite. Digitalno oblika priročnik in študijskega gradiva imate na razpolago v spletni učilnici.
 • Program je izdelan povsem po meri uporabnika in za njegove potrebe na delovnem mestu. Vsak udeleženec bo po drugi delavnici v svojem podjetju samostojno pripravil oceno tveganja za svoj stroj ali izjavo o skladnosti z navodili za uporabo stroja. Na tretji delavnici boste prejeli strokovne komentarje ter skozi pregled izdelanih ocen tveganja in izjav o skladnosti, ki jih bodo pripravili ostali udeleženci, svoje znanje poglobili.
 • Število udeležencev je omejeno na 20, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije strojev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

PROGRAM JE NAMENJEN:

 • projektantom,
 • zaposlenim v proizvodnji,
 • monterjem,
 • vzdrževalcem
 • vsem, ki ste zadolženi za pravilno uporabo tehnične zakonodaje.

NAČIN IZVEDBE PROGRAMA

Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem usposabljanju in izdelavi ocene tveganja za stroj ali izjave o skladnosti z navodili za uporabo. Na vašo izdelano oceno tveganja in izjavo o skladnosti prejmete strokovne pripombe. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Priročnik in študijsko gradivo, ki ju prejmete, vam omogoča vpogled v dodatne pomembne tematike v času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Mnenja udeležencev

»Posebej bi želel pohvaliti način predavanj glede na tematiko.«
Tomaž Ilovar, Akrapovič d.d.

»Zelo koristno izobraževanje, tudi dobro pripravljeno gradivo in priročnik. Posebej bi pohvalil predavatelja, ki je res pravi strokovnjak za izdelavo tehnične dokumentacije«.
Denis Čuk s.p.

»Vse teme so bile izčrpno predstavljene. Posebej bi želel pohvaliti predavatelja za zelo strokovno in z močno prakso podkrepljeno predavanje.«
Edvard Lešnik, Lešnik Lenart

»Na izobraževanju so bili predstavljeni konkretni primeri, ki mi bodo pri delu v veliko pomoč.«
Kenan Ahmetović, Talum servis in inženiring d.o.o.

»Pohvalim naj veliko praktičnih primerov in učenje skozi izkušnje.«
Minel Selimović, Gorenje gospodinjski aparati d.d

»Posebej sem bil zadovoljen s predavateljem in njegovim strokovnim znanjem.«
Uroš Hodnik, Gorenje gospodinjski aparati d.d.

»Posebej sem bil zadovoljen z možnostjo individualiziranega pristopa učenja in na dejanskih primerih.«
Matej Ivanuša, Žlindra d.o.o

»Zelo dobro pripravljena predavanja in zelo uporaben model za izdelavo ocene tveganja.«
Goran Kocjančič, Luka Koper d.d.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačen parkirni prostor

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.