Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo

Predavatelja: Miha Šercer, Tanja Bohl


Cena:
1.320,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Zaradi izjemnega zanimanja in pozitivnih odzivov udeležencev PONOVNO izvajamo program za pridobitev certifikata STROKOVNJAK ZA DELOVNOPRAVNO ZAKONODAJO!

Naša raziskava je pokazala, da odgovorni na področju delovnega prava pri svojem delu pogrešate:

 • pojasnila obsežne zakonodaje in drugih predpisov (ZDR-1, ZPIZ-2, ZVOP-1, ...),
 • praktične primere in napotke, kako zakonodajo prenesti v prakso,
 • obrazložitve sodne prakse in odgovore na vprašanja iz prakse.

Pomanjkljivo poznavanje področja lahko ima hude posledice – tudi finančne. Zato ga morate dobro poznati, sproti razrešiti vprašanja in pravilno izvajati zakonodajne zahteve!

S skupino strokovnjakov smo posebej za vas pripravili program, kjer v samo v štirih tednih na enem mestu pridobite ključne informacije in znanja.

IZJEMNE KORISTI — s tem izobraževanjem boste:

 • poznali pravice in obveznosti, ki jih nalaga obsežna zakonodaja;
 • v skladu z zakonodajo urejali delovna razmerja, sklepali pogodbe, sprejemali akte, vodili evidence, varovali osebne podatke in pravilno obravnavali varovane kategorije delavcev;
 • osvojeno znanje, podkrepljeno s primeri dobre in sodne prakse, takoj prenesli v prakso vaše organizacije;
 • dobili odgovore na vprašanja, izmenjali izkušnje in se povezali s kolegi iz stroke!

NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

 

Mnenja udeležencev

»Predavanja s konkretnimi primeri ter sodna praksa.«
Mateja Kropivšek Sešlar, MKS, pravno svetovanje, Mateja Kropivšek Sešlar s.p.

»Zanimiva in izčrpna predstavitev teorije skupaj s praktičnimi primeri.«
Tjaša Vidmar, dipl. org. (UN), Gozdarski inštitut Slovenije

»Vse teme so bile zelo izčrpno predstavljene. Všeč mi je bila diskusija na delavnicah.«
Tamara Benda, Kovinoplastika Benda

Vsebina

1. MODUL – Priročnik v tiskani in digitalni obliki
Prekinitve zaposlitev po novem

26. 2. 2018

 • Načini prenehanja delovnega razmerja
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi po samem zakonu
 • Posebno pravno varstvo pred odpovedjo
 • Najnovejši primeri sodne prakse
 • Praktični obrazci za takojšnjo uporabo (vzorci odpovedi pogodb, opomniki, zapisniki in še več)
 • Aktualna zakonodaja
2. MODUL – praktična delavnica Delovnopravna zakonodaja v praksi

8. 3. 2018

 • Celovit pregled zakonodaje in drugih predpisov na področju delovnih razmerij s poudarkom na njihovi hierarhiji
 • Interni akti družbe (obvezni, priporočljivi, vsebina, postopek sprejema)
 • Pogodba o zaposlitvi in druge podlage za opravljanje dela (različne oblike, vsebina, posebnosti)
 • Evidence s področja dela in povezava z varstvom osebnih podatkov
 • Temeljne pravice in obveznosti iz delovnega razmerja (zaposlovanje, izvajanje dela, prenehanje pogodbe)
 • Varstvo posebnih kategorij zaposlenih, vloga delavskih predstavnikov
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja
3. MODUL – praktična delavnica Prekinitve delovnih razmerij

15. 3. 2018

 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
 • Sodna praksa
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja
4. MODUL – študijsko gradivo v pdf obliki
Povračila stroškov v zvezi z delom

21. 3. 2018

 • Gradivo sestavljajo tri lekcije, ki vsebujejo zakonske osnove in obrazložitve ter praktične primere, kdaj in v kakšni višini pripada povračilo za določen strošek:
 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela
 • Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela (nadaljevanje) in povračilo stroškov za prehrano
 • Povračilo stroškov iz naslova službenega potovanja
6. MODUL – praktična delavnica
Varovane kategorije delavcev

22. 3. 2018

 • Kdo so varovane kategorije delavcev
 • Varstvo žensk
 • Varstvo delavcev zaradi nosečnosti in starševstva
 • Varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let
 • Varstvo invalidov
 • Varstvo starejših delavcev
 • Posebej o varstvu pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • Sodna praksa
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja
6. MODUL – praktična delavnica
Varstvo osebnih podatkov

27. 3. 2018

 • Splošno o osebnih podatkih (definicije, koncepti)
 • Temeljna načela varstva osebnih podatkov
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Občutljivi osebni podatki
 • Pogodbena obdelava osebnih podatkov
 • Zavarovanje osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • Zavarovanje občutljivih osebnih podatkov (informacijska varnost)
 • Posredovanje osebnih podatkov
 • Pravice posameznika glede lastnih osebnih podatkov
 • Dolžnosti upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • Videonadzor – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Biometrija – dopustnost uvedbe, najpogostejše kršitve, praksa
 • Zasebnost in nadzor na delovnem mestu – dopustnost uvedbe in praktični nasveti glede različnih oblik nadzora (internet, telefon, e-pošta)
 • Praktični primeri iz kadrovskih služb
 • Najpogostejše kršitve upravljavcev zbirk osebnih podatkov
 • Inšpekcijski nadzor, sankcije za kršitve
 • Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja
ZAKLJUČEK 12. 4. 2018: Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata, Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo.

 • Preverjanje znanja: Test rešite doma in nam ga vrnete po pošti v dogovorjenem roku.

 • Prejem certifikata Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo, v slovenskem in angleškem jeziku.

Potek

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste zaradi intenzivnega izobraževanja odsotni le štiri delovne dneve, ki jih boste maksimalno izkoristili.
 • Intenzivne delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Študijsko e-gradivo boste prejeli po elektronski pošti.
 • Priročnik Prekinitve zaposlitev po novem boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja, ki ga boste rešili doma, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti v dogovorjenem roku.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za delovnopravno zakonodajo, v slovenskem in angleškem jeziku, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Program je namenjen

Vodjem kadrovskih služb, kadrovikom, pravnikom in drugim zaposlenim, ki so odgovorni za izvajanje delovnopravne zakonodaje v podjetju, samostojnim svetovalcem za upravljanje s človeškimi viri in tudi direktorjem.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani


 


 

Predavatelji

Tanja Bohl je leta 2001 zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Miha Šercer, odvetnik. Predavatelj s prakso v odvetništvu in več kot 10-letnimi izkušnjami iz različnih pravnih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in gospodarskega prava. Na Pravni fakulteti v Ljubljani zaključuje magistrski študij delovnega prava in prava socialne varnosti.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Poglejte si še naslednje produkte: