Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstevCena:
1.290,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Naša raziskava med organizacijami, ki prijavljate projekte na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev, in udeleženci programa Strokovnjak za pridobivanje EU sredstev je pokazala, da vas zanimajo predvsem:

 • konkretna priprava vsebinskega in finančnega dela projekta,
 • kako najhitreje poiskati ustrezen razpis za svojo dejavnost,
 • prikaz »dobro« in »slabo« napisanega projekta,
 • vodenje in koordinacija projekta.

VAŠA KORIST – program vas usposobi na ključnih področjih za uspešno kandidiranje na EU razpisih:

 • znašli se boste med množico različnih razpisov in znali izbrati primernega za svojo dejavnost,
 • razumeli boste zahteve razpisa in kaj razpisovalec od vas kot prijavitelja projekta pričakuje,
 • na razpise boste s »projekti na zalogo« odlično pripravljeni in tako projekte pravočasno prijavili,
 • pridobite strokovno oceno na izdelani idejni osnutek projekta ali strokovno oceno vašega načina pisanja projekta, ki ga nameravate prijaviti.

Komu je program namenjen?

Program je namenjen vsem, ki že imate izkušnje pri pripravi in vodenju projektov, sofinanciranih iz EU sredstev. Z njim boste poglobili svoje znanje in izboljšali pripravo ter vodenje projektov, tako da boste pri kandidiranju na razpise nepovratnih sredstev še uspešnejši.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – delavnica

Idejni osnutek in Izbira primernega razpisa za prijavo: Beno Stern

 • Idejni osnutek kot začetek priprave dobrega projekta (izziv, problemi, glavna politika, trenutno stanje, rešitev,
 • namen projekta, cilji, aktivnosti, rezultati)
 • izbor primernih programov za financiranje naše dejavnosti - prikaz na primerih
 • Primer idejnega osnutka oz. povzetka projekta, s katerim prepričamo evalvatorja
 • Primerjava med dobrim in slabim idejnim osnutkom
 • Izbor primernega razpisa glede na dejavnost
 • Kako spremljati razpise
 • Prilagoditev našega idejnega osnutka konkretnemu razpisu na primeru
 • Uspešni primeri iz prakse
 • Napake, ki se jim je treba izogniti
 • Priporočila, kako organizirati delo, da bo možna stalna prijava projektov

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

2. modul – delavnica

Priprava vsebinskega in finančnega dela projekta: Beno Stern

 • Primeri izdelave projektnih idej na zalogo: izdelava idejnega osnutka, logičnega okvirja, terminskega in finančnega
 • načrta
 • Priprava in izpolnjevanje vsebinskega dela projekta: določitev splošnih in specifičnih ciljev, faz, mejnikov, aktivnosti,
 • nalog, rezultatov, kritične poti – na primeru
 • Pomen izdelave logičnega okvirja projekta – na primeru
 • Določitev izvajalcev za izvedbo nalog
 • Iskanje primernih partnerjev, preverba njihovih referenc, določitev vsebinske in finančne vloge partnerja
 • Izbor podizvajalcev in njihove naloge
 • Sestava interne projektne ekipe in razdelitev nalog med partnerji
 • Časovnica in terminski načrt izvedbe
 • Finančna konstrukcija: specifikacija posameznih vrst stroškov (stroški dela, materialni stroški, posredni stroški in
 • ostali)
 • Primer dobro in slabo izdelane projektne ideje na zalogo
 • Primeri uspešnih projektov v praksi
 • Napake, zaradi katerih projekt »pade«
 • Odgovornost za pripravo projekta v podjetju ali ustanovi

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

3. modul – delavnica

Vodenje projekta: mag. Sabina Žakelj Pediček

 • Projekt je uspel – kaj pa zdaj?
 • Uspešen in učinkovit nadzor nad izvajanjem projekta – primer iz prakse
 • Orodja za spremljanje izvajanja projekta in nadzor nad izvedenimi aktivnostmi, porabo sredstev in izvajalci
 • Preverjeni ukrepi v primeru odstopanj dejanskega od načrtovanega stanja
 • Zamenjava partnerja v projektu – kdaj in postopek
 • Administracija, priprava vsebinskih in finančnih poročil:
  • posebnosti priprave vsebinskih in finančnih poročil glede na posamezne programe,
  • komunikacija med projektnim vodjem in računovodjem,
  • priprava zahtevkov za financiranje in dinamika izplačil,
  • zagotavljanje lastnih sredstev
 • Pogoste nepravilnosti
Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem potrdila o strokovni usposobljenosti

 • Preverjanje znanja (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti)
 • Prejem certifikata Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev

Potek izobraževanja

 • Izobraževanje sestavljajo tri intenzivne interaktivne delavnice. Posamezna delavnica traja 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo in podlage za pripravo in vodenje projekta.
 • Poudarek izobraževanja je na pripravi in vodenju zahtevnih projektov, sofinanciranih s centraliziranimi in ostalimi viri sredstev. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Udeleženci imate možnost, da prejmete strokovno oceno na izdelani idejni osnutek projekta ali strokovno oceno vašega načina pisanja projekta, ki ga nameravate prijaviti.
 • Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno na maksimalno 20 udeležencev, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Specialist za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Predavatelji

Beno Stern je svetovalec, mentor, moderator in avtor strokovnih gradiv s področja učinkovitega pridobivanja nepovratnih sredstev EU, projektnega managementa evropskih projektov in izobraževanja odraslih s poudarkom na ključnih kompetencah in strokovnih kompetencah v prodaji in turizmu. Kot soavtor je v letih 2004 in 2006 sodeloval pri dveh strokovna priročnika na temo pridobivanja evropskih sredstev in evropskega projektnega managementa »Kako do sredstev EU« in »Pridobitev nepovratnih sredstev iz strukturnih skladov EU«. Študij managementa s poudarkom na vodenju in komunikaciji je zaključil z diplomo MBA.
Vse od leta 1990 usposablja strokovne sodelavce trgovskih in turističnih podjetij v komunikacijskih in vodstvenih kompetencah, od leta 2000 pa razvija in prenaša kompetence na področju evropskega projektnega managementa ter v strokovno usposabljanje uvaja inovativne pristope s podporo informacijskih tehnologij in e-učenja.
Beno Stern je skozi leta predavateljskih izkušenj izgradil svojevrsten komunikacijski in moderatorski slog, v okviru strokovnih delavnic pa usposobil že preko 3.500 udeležencev. Kot avtor modernega bazičnega pristopa pri usposabljanju projektnih managerjev evropskih projektov uvaja koncept kontinuiranega črpanja evropskih sredstev v podjetja, institucije in lokalne skupnosti. Aktivno sodeluje tako pri pripravi kot vodenju evropskih projektov, izkušnje pa aktivno prenaša na udeležence strokovnih usposabljanj.

 

mag. Sabina Žakelj Pediček je direktorica inštituta EuroCoop za evropske raziskave in razvoj. Je izkušena v vodenju evropskih projektov, ki temeljijo na preteklih delovnih izkušnjah z delom v financiranju, oglaševanju in medijih. Trenutno finančno nadzira šest tekočih evropskih projektov in dela kot svetovalka za projekte strank v finančnem managementu in vodenju kakovosti projektov. Znanja za finančno vodenje je pridobila v knjigovodsko-finančnih službah podjetij SKRB in SAS Institute, kar združuje z izkušnjami v projektnem vodenju. Kot vodja MEDIA deska Slovenija je vodila informacijsko pisarno programa MEDIA Evropske komisije za Slovenijo, pred tem pa skupino za spremljanje oglaševanja na Media Forumu in sodelovala v projektih Sveta za radiodifuzijo. Izkušnje za vodenje diseminacije v evropskih projektih je pridobila z delom v novinarstvu na Radiu Odmev in dnevniku Delo ter vodenju marketinga na mednarodnem filmskem festivalu Isola Cinema – Kino Otok in Festivalu slovenskega filma. Je magistrica znanosti s področja komunikologije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.