Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Specialist za investicije in obvladovanje tveganj
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Specialist za investicije in obvladovanje tveganjCena:
980,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Vodenje investicij je ključna razvojna funkcija v podjetju, ki zahteva ustrezno načrtovanje in koordiniranje investicijskih del. Ob tem proučujete, zbirate in urejate investicijsko dokumentacijo, se dobro pogajate in sodelujete z zunanjimi izvajalci, vse pa seveda finančno ovrednotite in sprejemate ukrepe v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan.

Vsaka investicija je specifičen projekt. Da jo učinkovito izpeljete, potrebujete prave informacije, prava znanja in prave izušnje.

Vabimo vas, da se udeležite novega strokovno – izobraževalnega programa, povsem prilagojenega potrebam vodenja investicij in obvladovanju tveganj v gospodarstvu.

Program je namenjen strokovni nadgradnji znanj in poznavanju dobrih praks za uspešno obvladovanje investicij. Osvojili boste metode:

 • finančnega ovrednotenja investicij in sprejemanja ukrepov v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan,
 • ocenjevanja investicijskih projektov (NSV, IRR, MIRR, CAPM ...),
 • načrtovanja in izračunavanja prostih denarnih tokov z vplivi na ocenjeno vrednost podjetja,
 • priprave zagonskega elaborata projekta,
 • in še druge vsebine, glede katerih se vam postavljajo vprašanja.

Komu je seminar namenjen?

Vodjem investicij, vodjem projektov, direktorjem, finančnim in računovodskim delavcem/vodjem računovodstva, inženirjem, podjetnikom.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. MODUL - delavnica
Ocenjevanje investicijskih projektov podjetja
16. 10. 2018, od 9.00 do 13.15

Ocenjevanje investicijskih projektov oz. investicij podjetja v praksi:

 • opredelitev investicij ter vrste investicij podjetja;
 • finančno ovrednotenje investicij oz. investicijskih projektov podjetja: ocena denarnih tokov investicije; ocena stroškov financiranja investicije (izračun WACC – povprečnih tehtanih stroškov kapitala);
 • metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije: izračuni dobe povračila, neto sedanje vrednosti, interna stopnje donosnosti, popravljene interne stopnje donosnosti, itd.;
 • osnovna in druga merila za razvrščanje investicijskih projektov gospodarskih družb;
 • metode ocenjevanja investicijskih projektov, ki upoštevajo negotovost in tveganje (npr. metoda pričakovane NSV, metoda uporabe diskontnih stopenj, prilagojenih stopnji tveganja investicij, metode zahtevane stopnje donosa – CAPM, itd.);
 • prikaz vpliva prostih denarnih tokov investicij podjetja na njegovo tržno vrednost.

Načrtovani prosti denarni tokovi iz investicijskih projektov in vplivi na ocenjeno vrednost podjetja:

 • izračun prostih denarnih tokov podjetja upoštevajoč tudi investicije oz. investicijske projekte (npr. izračun načrtovanih prostih denarnih tokov za prihodnja leta na osnovi načrtovanih izkazov poslovnega izida in bilanc stanja podjetja);
 • kako izboljšati poslovanje in vrednost podjetja preko povečanja bodočih prostih denarnih tokov;
 • ocenjevanje vrednosti podjetja na osnovi metode DCF (metode diskontiranih denarnih tokov) in načini, kako lahko povečamo »dinamično« vrednost podjetja, itd.;
 • konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi ustreznih podlag za npr. bodočo investicijo podjetja.

2. MODUL - dostop do e-seminarja v spletni učilnici Forum Akademija
Enostavna uporaba Excela

3. MODUL - delavnica
Projektni management na primeru investicijskih projektov
23. 10. 2018, od 9.00 do 13.15

 • kako pripraviti zagonski elaborat investicijskega projekta – primer »template« za zagonske elaborate projektov: stroški in prihodki projektov, strukturiranje projektov, projektni management, ekonomika projekta, tveganja projekta, itd.; ostali elementi zagonskega elaborata projektov (kot so: strategija projekta, vsebina projekta - namenski cilji, objektni rezultati, taktika izvedbe projekta, plan projekta – faze projekta, plani projekta, ekonomika projekta, analiza plana, projektna organizacija, analiza rizikov projekta, analiza vplivnih dejavnikov projekta, itd.);
 • management tveganj investicijskega projekta – prikaz tudi na primerih iz prakse;
 • pregled možnih obrazcev za planiranje investicijskih projektov, primera Pravilnika o projektnem vodenju ter primera navodil za uporabo Microsoft Project, itd.;
 • konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi zagonskega elaborata investicijskega projekta, predvsem njegove ekonomike.

4. MODUL - dostop do e-seminarja v spletni učilnici Forum Akademija
Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanja ekonomske primernosti investicijskih projektov

5. MODUL - dostop do e-seminarja v spletni učilnici Forum Akademija
Učinkovita poslovna pogajanja

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:
Preverjanje znanja in prejem certifikata Specialist za investicije in obvladovanje tveganj
6. 11. 2018

Potek izobraževanja

 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Do študijskih e-gradiv boste dostopali preko spletne učilnice, za katero boste prejeli navodila po elektronski pošti. Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V snjej se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije "Specialist za investicije" kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.