Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Gradbena dokumentacija in postopki v praksi
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Gradbena dokumentacija in postopki v praksi


Cena:
980,00 €
(DDV ni vključen v ceno)
Izberite datum in lokacijo izobraževanja:
- +

Prijave sprejemamo do 29. 10. 2018.

PDF naročilnica Natisni Imate vprašanje

Predstavitev

NOV IZOBRAŽEVALNI PROGRAM za investitorje in naročnike, pooblaščene inženirje, nadzornike, projektante, vodje del, vodje gradbenih investicij in odgovorne osebe na občinah!

Gradbena zakonodaja s pravilnikom in uredbo, ki se uporablja od 1. 6. 2018, po petih mesecih prinaša veliko nejasnosti, nepravilnih tolmačenj, perečih vprašanj, pa tudi novo prakso.

Ker zakonodaja pomembno spreminja postopke, dokumentacijo, pristojnosti in odgovornosti, izvajamo nov izobraževalni program.


Program obsega pet modulov:

 • dve celodnevni delavnici:
  • Dokumentacija in postopki do gradbenega dovoljenja, 8. 11. 2018
  • Gradnja in uporabno dovoljenje, 15. 11. 2018
 • poslovno izdajo priročnika Gradbena zakonodaja 2018,
 • dve e-študijski gradivi:
  • Enostavna uporaba Excela
  • Time management

Program vodi uveljavljena strokovnjakinja Aleksandra Velkovrh, dipl. inž. gradb., in je namenjen celovitemu vodenju skozi:

 • postopke gradbenih investicij, potrebno dokumentacijo v skladu z zahtevami po novi gradbeni zakonodaji v vseh fazah ( od priprave projekta do uporabe objekta)
 • najzahtevnejšo fazo v različnih postopkih graditve glede na razvrščanje objektov (gradbeno dovoljenje, legalizacija, uporabno dovoljenje …),
 • dokumentacij in obrazce, ki so nujni za postopke, povezane z graditvijo objektov,
 • odgovornosti in naloge udeležencev pri gradnji ( investitor, pooblaščeni inženir, vodja del, nadzornik),
 • največje napake in neprijetnosti, ki se lahko zgodijo med gradnjo - z vidika inšpektorja.

Dodatna korist programa je individualen pristop podajanja znanj.


Pripravite svoja vprašanja, odgovore oz. rešitve boste predelali skupaj s predavateljico na izobraževanju. Omogočena vam bo interaktivna komunikacija z eno najpomembnejših slovenskih strokovnjakinj.


PRIDOBITEV 5 KREDITNIH TOČK V SKLADU S SPLOŠNIM AKTOM O STALNEM POKLICNEM USPOSABLJANJU POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV!


INDIVIDUALEN PRISTOP PODAJANJA ZNANJ! Interaktivna komunikacija s predavateljico.


Zaradi novih pristojnosti in odgovornosti program priporočamo vsem udeležencem pri gradnji:

 • INVESTITORJEM
 • NAROČNIKOM
 • POOBLAŠČENIM INŽENIRJEM,
 • NADZORNIKOM,
 • PROJEKTANTOM,
 • VODJEM INVESTICIJ,
 • VODJEM DEL.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje …

Vsebina

1. modul – delavnica: Dokumentacija in postopki do gradbenega dovoljenja
Termin: 8. 11. 2018 od 9.00 do 14.00
Delavnico vodi: Aleksandra Velkovrh, dipl. inž. gradb.

 • Izbira postopka pri gradnji, rekonstrukciji in vzdrževalnih delih – z gradbenim dovoljenjem ali brez
 • Vrste objektov po GZ v povezavi z Uredbo o razvrščanju objektov in Tehnično smernico TSG – 006
 • Vrste objektov in objekti državnega pomena
 • Izdelava projektne naloge
 • Naročilo projektne dokumentacije projektantu, projektantove obveznosti
 • Projektna dokumentacija in obrazci po novem Pravilniku o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
 • Predpisane bistvene zahteve in uporaba standardov
 • Tehnične smernice v povezavi s predpisi za gradbene proizvode, izjave, certifikati, praktični primeri, izdelava popisov, dokazila
 • Predstavitev vodenja procesa brez gradbenega dovoljenja
 • Predstavitev vodenja procesa z gradbenim dovoljenjem
 • Pridobitev projektnih pogojev, mnenj, soglasij, predodločbe, gradbenega dovoljenja, spremembe gradbenega dovoljenja, objekti z vplivi na okolje
 • Legalizacije; možnosti, pogoji, postopki

2. modul – priročnik s portalom: Gradbena zakonodaja 2018
Tiskan priročnik prejmete na prvi delavnici, dostop do portala pa po elektronski pošti.

 • Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora - ZUreP-2 (mag. Tomaž Černe)
 • Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (Matjaž Grilc)
 • Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov (Helena Kovač)
 • Objekti z vplivi na okolje (Margita Žaberl)
 • Načrtovanje, umeščanje in dovoljevanje prostorskih ureditev državnega pomena (Margita Žaberl)
 • Kaj vse bodo nadzorovali gradbeni in drugi inšpektorji in kakšne bodo kazni (Aleksandra Velkovrh)
 • Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodetske storitve in dejavnost ter prostorsko načrtuje (mag. Baraba Škraba Flis)
 • Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila ( mag.Marija Bukovec Marovt)

3. modul – e-študijsko gradivo : Enostavna uporaba Excela

 • Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Vrtilne tabele, makri, filtriranje …

4. modul – delavnica: Gradnja in uporabno dovoljenje
Termin: 15. 11. 2018 od 9.00 do 14.00
Delavnico vodi: Aleksandra Velkovrh, dipl. inž. gradb.

 • Izvedba del in gradnja brez in z gradbenim dovoljenjem - priporočila
 • Predpisane in dejanske vsebine PZI
 • Zakoličba objekta
 • Prijava pričetka gradnje (s projektno dokumentacijo, nadzorom in zakoličbo)
 • Izbira nadzornika in izvajalca, pogodbe, obveznosti
 • Medsebojne obveznosti udeležencev med gradnjo; investitor, projektant, nadzornik in izvajalec, odgovornosti podizvajalcev, odgovornosti posameznikov
 • Odstopanja pred začetkom in med gradnjo
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja, potrebna dokumentacija, obvezne izjave udeležencev, spremembe po novem
 • Izvajanje 93. člena GZ
 • Pogoji za opravljane dejavnosti – vpisi v imenike ZAPS in IZS, prehodna obdobja
 • Postopanje in ukrepi državne inšpekcije in občinske inšpekcije, ki dobiva nova pooblastila in kazenske določbe

5. modul - e-študijsko gradivo: TIME MANAGEMENT

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

Zaključek usposabljanja
Termin: 22. 11. 2018

 • Preverjanje znanja (test rešite v spletni učilnici).
 • Prejem potrdila o strokovnem izobraževanju in 5 kreditnih točk v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom boste dodatno prejeli na delavnicah in vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Kotizacija vključuje udeležbo na dveh celodnevnih delavnicah, priročnik, gradivo v spletnih učilnicah, brezalkoholne napitke in prigrizke med odmori na delavnicah ter brezplačen parkirni prostor za udeležbo na delavnicah.
 • V primeru udeležbe več udeležencev iz istega podjetja/ustanove priznamo drugemu udeležencu 10 % popusta, vsakemu nadaljnjemu udeležencu iz istega podjetja pa 20 % popusta na kotizacijo.
 • Število mest je zaradi zagotavljanja interaktivnosti in praktičnega pristopa programa omejeno.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.