Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Manager proizvodnih procesov
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Manager proizvodnih procesovCena:
1.090,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

S čim so bili naši udeleženci najbolj zadovoljni?

»Najbolj sem bil zadovoljen s številnimi ponazoritvami iz prakse. Razumevanje je zaradi praktičnih navedb lažje.«
Blaž Malovrh, Julon d.o.o.

»Posebej moram pohvaliti prijaznost in sproščenost predavateljev.«
Matej Kleva, Metaloprema d.o.o.

»Tak način je zelo primeren, ker je časovno razporejen, po drugi strani pa te tudi prisili v lastno kreativnost in razmišljanje. Tečaj je bil dobro izveden, predavanja zelo zanimiva.«
Marko Markač, Cablex-M d.o.o.

»Izobraževalni program je pripravljen kakovostno, vsebine so izbrane optimalno in pokrivajo različna področja, ki so pomembna v podjetju in na področju kjer delam. Predavatelja podajata snov strokovno, predvsem je poudarek na uporabnosti v praksi in ne samo na teoriji.«
Gorenje I. P. C.

»Izobraževanje je zelo poučno, predvsem iz motivacijskega vidika. Jasno so bili prikazani primeri, kako prenesti ideje in rešitve v svoje delovno okolje. Priporočam program tudi tehnologom in drugim podpornim služba proizvodnje.«
Elvis Matoševič, Gorenje I. P. C. d.o.o.

»Zelo dobra povezava med teoretično vsebino programa in praktično izkušenostjo, ki se dopolnjuje z izmenjavo dobre prakse med slušatelji.«
Matej Stres, Letrika Bovec d.o.o.


Kdo se mora udeležiti programa?

Vodstveni kader v proizvodnji, odgovoren za optimalno izkoriščenost proizvodnih sredstev, učinkovito izrabo časa, tekoče proizvodne procese in za vodenje zaposlenih ter njihovo motiviranje. Vaša vlaga v podjetju je ključna, zato je pomembno, da svoje znanje nadgrajujete, ker ste le tako pri svojem odgovornem delu lahko res odlični.


Zakaj se morate udeležiti tega izobraževanja?

Ker zaradi pomanjkanja znanja in kompetenc podjetje neposredno tvega zastoje, zamujene roke, napake in penale. Dober vodja pa je za podjetje neprecenljiv kapital!


Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • osvojili ključna znanja za racionalno organizacijo in poenostavitev dela v proizvodnji,
 • spoznali orodja in metode za obvladovanje časa, normiranje in določanje šibkih točk,
 • pomembno izboljšali svoje veščine za suvereno vodenje proizvodnega oddelka,
 • pridobili certifikat Forum Akademije Manager proizvodnih procesov in
 • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke!

Kako poteka program?

Na vašo željo smo program oblikovali tako, da boste na delovnem mestu odsotni res minimalno.

Sestavlja ga sedem modulov:

 • tri intenzivne interaktivne delavnice, ki trajajo 6 pedagoških ur; na njih boste obdelali ključne tematike za obvladovanje dela v proizvodnji in reševanje pogostih težav ter imeli možnost dobiti odgovore na vaša konkretna vprašanja;
 • trije sklopi študijskih gradiv, do katerih boste dostopali preko spletne učilnice in so namenjeni dodatnemu samostojnemu študiju;
 • ogled video izobraževalnih programov, do kateri boste prav tako dostopali preko spletne učilnice.

CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Manager proizvodnih procesov v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju vodenja proizvodnje.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da ta seminar ali katerokoli drugo izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev, pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. MODUL – Delavnica: Management časa v proizvodnji in določanje norm (Gregor Lapuh)
3. 4. 2019, od 9.00 do 14.10
 • Analiza in sinteza, vrste procesov in vrste časov
 • Analiza delovnega procesa iz vidika tehnike gibov
 • Metode za določanje časovnih normativov
 • Določanje stopnje učinkovitosti
 • Analiza šibkih točk v proizvodnji – multimoment
 • Načini terminiranja
 • Dodatni čas, planski časi
2. MODUL – ogled treh video izobraževalnih programov Neorganizirani vodja I. in II. del ter Organizirani vodja
Dostop do video programa boste imeli omogočen preko spletne učilnice od 3. 4. 2019 dalje
 • Neorganizirani vodja I
 • Neorganizirani vodja II
 • Organizirani vodja
3. MODUL – Študijsko e-gradivo: Osebni stil vodenja in komunikacije
Dostop do e-gradiva boste imeli omogočen preko spletne učilnice od 3. 4. 2019 dalje
 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja
 • Krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije:
  • Vprašalnik: stil vodenja
  • Vprašalnik: obvladovanje procesa vodenja
  • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
  • Postopek delegiranja nalog
  • Vprašalnik: delegiranje nalog
4. MODUL – Delavnica: Vodenje, motivacija, komunikacija in reševanje konfliktov (Marino Bicman)
10. 4. 2019, od 9.00 do 14.10
 • Naloge vodje v spremenjenih gospodarskih in družbenih razmerah
 • Komunikacija in reševanje konfliktov znotraj proizvodne ekipe
 • Motiviranje in nagrajevanje za višjo učinkovitost in inovativnost
 • Izdelava in uveljavljanje delovnih navodil
 • Mentorstvo in učinkovit prenos znanj
 • Odrejanje nalog in pogovor o ciljih
5. MODUL – Študijsko e-gradivo: Planiranje in krmiljenje proizvodnje
Dostop do e-gradiva boste imeli omogočen preko spletne učilnice od 10. 4. 2019 dalje
 • Cilji in naloge planiranja in krmiljenja proizvodnje
 • Podatki, potrebni za kakovostno planiranje
 • Pristopi pri krmiljenju proizvodnje
 • Načrtovanje, razporejanje in optimiranje dela proizvodnih delavcev
 • Postopki za identifikacijo in odpravljanje ozkih grl
6. MODUL – Študijsko e-gradivo: Izbrana racionalizacijska orodja in njihova uporaba (Bojan Jus)
Dostop do e-gradiva boste imeli omogočen preko spletne učilnice od 10. 4. 2019 dalje
 • Analiza delovnega poteka
 • Analiza vrednosti delovnega poteka
 • Matrika veščin
 • SMED
 • Kanban
7. MODUL – delavnica: Učinkovita organizacija proizvodnih procesov (Marino Bicman)
24. 4. 2019, od 9.00 do 14.10
 • Učinkovitost procesov in delovnih postopkov
 • Racionaliziranje proizvodnje in izbira metod
 • Stroškovni račun in kalkulacije
 • Sistematično reševanje problemov v skupinah
 • Oblikovanje in vrednotenje ukrepov za izboljšave ter zagotavljanje njihove realizacije
ZAKLJUČEK: Preverjanje znanja in prejem certifikata Manager proizvodnih procesov
7. 5. 2019
 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Manager proizvodnih procesov


Potek izobraževanja

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Do študijskih e-gradiv in video programov boste dostopali preko spletne učilnice. Vaše dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste v spletni učilnici opravili pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov). V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Manager proizvodnih procesov kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen

 • Direktorjem,
 • vodjem proizvodnje,
 • tehničnim sodelavcem iz strokovnih služb in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

Način izvedbe programa

Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Študijsko gradivo vam omogoča vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti iz proizvodnje.

Program je zasnovan tako, da boste zaradi izobraževanja odsotni le tri delovne dneve, ki jih boste maksimalno izkoristili.
Intenzivne celodnevne delavnice trajajo po 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. 
V intervalih med posameznimi delavnicami boste prejemali študijska gradiva za samostojen študij, s pomočjo katerih boste spoznali dodatne pristope in orodja, pomembna za uspešen proizvodni proces in ugotovili svoj individualni način vodenja. Študijska gradiva vam omogočajo vpogled v dodatne pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti iz proizvodnje. 
V obdobju trajanja programa (od 28. septembra do 30. oktobra) boste imeli dostop do treh video izobraževalnih programov: Neorganiziran I. in II. in Organiziran vodja. 
Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), katerega boste rešili doma oz. na delovnem mestu, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti do 30. oktobra 2015. 
V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Manager proizvodnih procesov kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

 

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani


 


Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.