Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Kadrovsko-administrativni referent
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Kadrovsko-administrativni referentCena:
1.090,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

Delo v kadrovskih službah zahteva natančno vodenje in urejanje kadrovskih evidenc, hrambo osebnih podatkov in celotne dokumentacije v zvezi z zaposlitvijo in delom posameznika, vodenje zakonsko določenih postopkov v zvezi z zaposlitvijo, zagotavljanje ustrezne informacijske podpore kadrovski funkciji in izvedbo številnih aktivnosti, povezanimi s kadri.

Da boste svoje delo v kadrovski službi opravljali pravilno in natančno ter skladno z vso predpisano zakonodajo, hkrati pa boste imeli urejeno dokumentacijo v primeru prihoda inšpektorja za delo, Vas vabimo, da se udeležite intenzivnega izobraževalnega programa.


Izobraževanje vam zagotavlja:

 • pravilno izvedbo postopkov zaposlovanja (poznavanje osnov delovnopravne zakonodaje),
 • učinkovito in pravilno pripravo vseh podatkov (vodenje evidenc in dokumentacije, priprava pogodb o zaposlitvi,
 • prijave in odjave v zavarovanje …),
 • natančno pripravo podatkov za obračun plač, povračila stroškov v zvezi z delom in ostalih podatkov.

Program je namenjen še:

 • prenosu usvojenega znanja, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso podjetja/organizacije,
 • odgovorom na vaša vprašanja (pošljete jih lahko na naslov: branka.gorjup@zfm.si) ter
 • izmenjavi izkušenj ter povezavi s kolegi iz stroke!

Po zaključenem programu prejmete certifikat Forum Akademije v slovenščini in angleščini.


Program obsega:

 • tri interaktivne praktične delavnice:
  • 12. 2. 2019, Učinkovito delo v kadrovski službi,
  • 19. 2. 2019, Pravilna izvedba kadrovskih postopkov,
  • 5. 3. 2019, Priprava podatkov za plače in povračila stroškov v zvezi z delom,
 • poslovno izdajo priročnika: Zakon o delovnih razmerjih v praksi.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Vsem zaposlenim v kadrovskih službah/oddelkih, ki se ukvarjate s tovrstno tematiko ter vsem, ki se v podjetjih ukvarjate in skrbite za kadrovske evidence in pripravo podatkov za plače (tajnice, poslovni sekretarji, računovodje ...).

INTERNA IZOBRAŽEVANJA

interna izobraževanja

Če želite, da vam ta seminar izvedemo pri vas v podjetju ali ustanovi za večje število udeležencev pošljite povpraševanje.

Vsebina

1. modul – praktična delavnica
Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi, Miha Šercer
12. 2. 2019 od 11.00 do 16.00 ure

 • Osnove delovnopravne zakonodaje
 • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi)
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Temeljne dileme v zvezi z diskriminacijo in mobingom
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

2. modul – poslovna izdaja priročnika
Zakon o delovnih razmerjih v praksi
priročnik prejmete na prvi delavnici, 12. 2. 2019

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Zakon o delovnih razmerjih – komentarji pomembnih členov
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Zaposlovanje tujcev in napoteni delavci
 • Odškodninska odgovornost
 • Urejanje drugih oblik dela
 • Kadrovski kontroling
 • Strateška vloga kadrovske funkcije
 • e-Kadrovik: različni vzorci pogodb, pravilnikov, sklepov in obrazložitev v skladu z ZDR-1 in ostalo zakonodajo

3. modul – praktična delavnica
Pravilna izvedba kadrovskih postopkov, Andreja Samec Koderman
19. 2. 2019 od 9.00 do 14.00 ure

 • Oglaševanje ter sodelovanje pri pridobivanju ustreznih kandidatov
 • Postopki iskanja, selekcije in izbora kandidatov
 • Vodenje zaposlitvenih postopkov in upravljanje zaposlitvene dokumentacije
 • Upravljanje s pogodbami o zaposlitvi, vzdrževanje kadrovske baze podatkov, vodenje različnih evidenc
 • Izvedba zakonskih obvez v zvezi s prijavo, odjavo in spremembami pri pristojnih institucijah (zdravstveno zavarovanje, pokojninsko zavarovanje …)
 • Priprava analiz in poročil (bolniške odsotnosti, dopusti, izobraževanja …)
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

4. modul – praktična delavnica
Priprava podatkov za plače in povračila stroškov v zvezi z delom, mag. Brigita Osojnik
5. 3. 2019 od 9.00 do 13.15 ure

 • Urejanje prihodov in odhodov
 • Priprava in pregled podatkov za M4, pripravo podatkov pred plačo
 • Obračun in izplačilo plač, avtorskih honorarjev in študentskega dela
 • Obračunavanje potnih stroškov
 • Izračun rezervacij in razmejitev ob bilančnem zaključku leta
 • Poročanje (AJPES, ZPIZ, FURS ...)
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

ZAKLJUČEK:
Preverjanje znanja in prejem certifikata
Kadrovsko administrativni referent

 • Preverjanje znanja: po zaključenem izobraževanju rešite test v spletni učilnici, do 15. marca 2019.
 • Prejem certifikata Kadrovsko administrativni referent v slovenščini in angleščini.

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po uspešno zaključeni nalogi boste po pošti prejeli certifikat Kadrovsko administrativni referent kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.
 

Lokacija

Lokacija

Poslovna hiša Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.