Košarica0
Skupaj z DDV:0,00 €
Vaša košarica je trenutno še prazna!
Finance za vodje
IZOBRAŽEVALNI PROGRAM

Finance za vodjeCena:
1.490,00 €
(DDV in distribucijski stroški niso vključeni v ceno)

Zbiramo predprijave za naslednjo izvedbo.

Pošljite povpraševanje

Predstavitev

 • Želite odpraviti vaše dileme in vprašanja v zvezi z bilancami, finančnimi izračuni in finančnimi kazalniki?
 • Razumete, kaj vam sporočajo številke in kako operativno obvladovati finančno poslovanje?
 • Obvladujete finančna tveganja, izterjavo in uporabljate Excel pri vrednotenju finančnih odločitev?

Posebej za vas smo skupaj z odličnimi strokovnjaki pripravili intenziven izobraževalni program, ki vam zagotavlja dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja. Na osnovi konkretnih primerov iz prakse boste spoznavali finančne zakonitosti, ter si ustvarili pregled nad finančnim poslovanjem.

Program Finance za vodje je sestavljen iz osmih modulov:

 • štirih interaktivnih delavnic,
 • e-seminarja s študijskim e-gradivom,
 • dveh študijskih e-gradiv in
 • poslovne izdaje priročnika Finance za nefinančnike.

Samo v štirih tednih boste pomembno nadgradili svoje znanje in veščine ter:

 • imeli jasen pregled nad tem, kakšno je finančno poslovanje vašega podjetja in oblikovanjem finančne strategije,
 • vedeli, kaj se skriva za številkami v bilancah,
 • obvladali upravljanje obratnega kapitala, zalog, stroškov, likvidnosti, dobička in investicij,
 • ustrezno zavarovali svoje terjatve in jih uspešno izterjali,
 • z napredno uporabo programa Excel olajšali sprejemanje pravih poslovnih odločitev.

Če ste kot vodja neposredno ali posredno vpeti v finance podjetja, po svoji osnovni izobrazbi pa niste finančnik ali računovodja, vam bo pridobljeno znanje izjemno koristilo - priključite se nam!

Vsebina

1. modul: študijsko e-gradivo

Finančni kontroling za menedžerje

 • Obvladovanje poslovanja z uporabo finančnega kontrolinga
 • Kontroling in obvladovanje stroškov
 • Kontroling in upravljanje likvidnosti
 • Kontroling in investicije, zagotavljanje virov financiranja, analitika

2. modul: delavnica

Excel kot pripomoček pri vrednotenju finančnih odločitev - Mateja Koderman

 • Izračun sedanje in prihodnje vrednosti naložbe
 • Izračun višine obroka kredita, obrestne mere
 • Priprava amortizacijskega načrta odplačevanja posojila
 • Vrednotenje naložb z izračunom: neto sedanje vrednosti naložbe, notranje stopnje donosa, potencialnega zaslužka investicije …

3. modul: poslovna izdaja priročnika (priročnik v tiskani in digitalni obliki)

Finance za nefinančinke

Priročnik prejmete na prvi delavnici, dostop do digitalne oblike pa po elektronski pošti.

 • Bilance in drugi finančni izkazi - kako iz številk razberemo bistvo
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Davki in finančna zakonodaja za nefinančnike
 • Zagotavljanje virov financiranja in zunanje podpore
 • Excel – nepogrešljivo orodje za finančne izračune
 • Obvladovanje poslovanja z vidika financ

4. modul: študijsko e-gradivo

Instrumenti zavarovanja terjatev in uspešna izterjava

e-gradivo prejmete po elektronski pošti.

 • Najpogostejši instrumenti zavarovanja: izvršnica, poroštvo, zastavna pravica (hipoteka, zastava premičnine, zastava terjatev …), bančna garancija, menica, pridržek lastninske pravice, prepoved odtujitve ali obremenitve, predkupna pravica, bančni akreditiv, patronatska izjava, pristop k dolgu, zavarovanje pri zavarovalnici …
 • Kdaj izbrati katero zavarovanje
 • Proces izterjave, napake pri klicanju, pogajanja, ravnanje z lažnimi opravičili, sodna izterjava…

5. modul: delavnica

Premoženje in viri podjetja – temeljni finančni izkazi – dr. Nadja Zorko

 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Obratni kapital
 • Terjatve in njihovo upravljanje
 • Zaloge in njihovo upravljanje
 • Ustrezni viri financiranja

6. modul: delavnica

Oblikovanje finančne strategije podjetja – dr. Franjo Mlinarič

 • Osnovne sestavine finančne strategije
 • Izzivi finančnega napovedovanja
 • Finančna tveganja in strategija njihovega obvladovanja
 • Ciljna kapitalske struktura
 • Benchmarking

7. modul: e-seminar s študijskim gradivom v e-obliki

Time management

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

8. modul: delavnica

Osnove finančnega odločanja, operativne finance in branje bilanc – dr. Nadja Zorko

 • Načrtovanje investicij in ekonomska presoja naložb
 • Obvladovanje stroškov
 • Zagotavljanje pozitivnega denarnega toka in solventnosti, likvidnosti podjetja in pokazatelji finančne moči ter »zdravja« podjetja

Potek

POTEK IN NAČIN IZVEDBE IZOBRAŽEVANJA

 • Srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v ustvarjalnem okolju in sproščenem vzdušju. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju. Na delavnicah boste prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do pravih rešitev.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Pred izvedbo delavnic boste za boljšo pripravo na obravnavano tematiko na vaš elektronski naslov prejeli študijska e-gradiva in dostop do e-seminarja s študijskim gradivom v e-obliki. Pogledate jih v času, ki si ga sami izberete – brez dodatnih potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Priročnik Finance za nefinančnike boste prejeli na prvi delavnici, dostop do digitalne izdaje pa na vaš elektronski naslov. Z njim boste pomembno nadgradili vaše znanje, saj vam omogoča vpogled v dodatne pomembne rešitve, ki jih potrebujete pri vsakdanjem delu.
 • Po zaključku programa boste prejeli potrdilo o udeležbi na programu Finance za vodje.

PROGRAM JE NAMENJEN

Direktorjem, vodjem, nefinančnim sodelavcem in vsem, ki jih tematika zanima.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev priročnika, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobitev. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

 • Pri udeležbi dveh oseb iz istega podjetja/organizacije priznamo za drugega udeleženca 10 % popusta, pri udeležbi treh ali več oseb pa za tretjega in nadaljnje udeležence 20 % popusta na kotizacijo.
 • Brezplačni parkirni prostori.

NE SPREGLEJTE: 20-odstotni popust za mikro podjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.