Zbirka dokumentov Varnost živil po sistemu HACCP

Zbirka dokumentov Varnost živil po sistemu HACCP

Izberite svojo različico produkta: Počisti
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Zakonodaja s področja varnosti živil v obratih javne prehrane vam kot odgovorni osebi za notranji nadzor predpisuje obveznost zmanjšanja različnih tveganj, zagotovitev pogojev za ustreznost živil za prehrano ljudi in s tem preprečevanje okužb. Nad tem bdijo tudi inšpektorji v okviru rednih nadzorov.

Ključno za vas je, da imate izdelan tak sistem HACCP, ki je zakonsko skladen, hkrati pa je napisan realno, obvladljivo in kot odraz vaših dejanskih tehnoloških procesov, sicer ga v praksi težko izvajate.

Za enostavno vodenje sistema HACCP in pregledno zagotavljanje varnosti živil
uporabite zbirko dokumentov
Varnost živil po sistemu HACCP.

S pomočjo vsebin boste kot odgovorna oseba:

 • pravilno in dosledno izvajali zakonske obveznosti, upoštevali smernice in sledili dobri higienski praksi,
 • za svoj obrat pripravili takšen sistem HACCP, ki bo izvedljiv v praksi,
 • opredelili vsa tveganja in določili kritične in kontrolne točke tam, kjer so zares potrebne,
 • samostojno objektivno izpeljali letno verifikacijo in prilagajanje sistema
  HACCP,
 • predvideli vse potrebne postopke za zagotavljanje higiene in varnosti živil.
 

Z zbirko boste pridobili:

 • vse informacije o vzpostavitvi in vodenju sistema HACCP,
 • koristna navodila za usposabljanje zaposlenih,
 • kontrolne liste, vzorce sistemov HACCP in druga praktično uporabna gradiva v
  digitalni
  obliki

+ Vključno z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta.

Dodatno vam strokovni napotki omogočajo:

Ustrezno pripravo na preglede s strani nadzornih organov – predvsem pa, da prepoznate tveganja in jih s preventivnimi ukrepi obvladujete ter preprečite neustreznost živil in s tem povezane okužbe in/ali zastrupitve z živili!

Zbirka je primerna za odgovorno osebo pri nosilcu živilske dejavnosti: Po 5. členu Uredbe (ES) 852/2004 o higieni živil nosilci živilske dejavnosti vzpostavijo, izvajajo in vzdržujejo stalen postopek ali postopke, ki temeljijo na načelih HACCP.

Pravne določbe, smernice in standardi

 • Evropska zakonodaja
 • Slovenska zakonodaja
 • Smernice in standardi na področju zagotavljanja varnosti živil
 • Sledljivost živil
 • Obveznost umika/odpoklica
 • Obveznost informiranja
 • Biološke, kemijske in fizikalne nevarnosti ter alergeni

Uradni nadzor

 • Inštitucije
 • Pooblastila nadzornih organov
 • Kazenska pooblastila organa, prijava
 • Vzorčenje, ukrepanje, uničenje
 • Obvezna in priporočljiva dokumentacija ter njena hramba
 • Priprava na inšpekcijski nadzor

Obveznosti nosilca živilske dejavnosti

 • Odgovornosti/pooblastila zaposlenih pri delu z živili
 • HACCP sistem
 • Dejavniki tveganja in analiza tveganja
 • Preventivni/korektivni ukrepi
 • Nadzor delovnega procesa
 • Obveznost usposabljanja zaposlenih v živilski dejavnosti
 • Vodenje in arhiviranje dokumentov, zapisov

Higiena

 • Higiensko-tehnične zahteve za objekt, prostore, opremo, naprave in pripomočke pri delu z živili
 • Prevzem surovin in proizvodov
 • Higiena in nadzor skladišča
 • Shranjevanje živil
 • Transport živil
 • Osebna higiena in zdravstveno stanje zaposlenih pri delu z živili
 • Čiščenje in razkuževanje
 • Zdravstveno ustrezna pitna voda
 • Zahteve za ravnanje z živili
 • Časovne/temperaturne analize
 • Ravnanje z odpadki
 • Obvladovanje škodljivcev
 • Standardi na področju živilstva

Vodenje sistema HACCP

 • Oblikovanje skupine, ki sodeluje pri sistemu HACCP
 • Pregled prostorov in tehnoloških postopkov
 • Popis postopkov
 • Oblikovanje dokumentacije o sistemu HACCP
 • Verifikacija sistema HACCP
 • Redni pregledi in prilagajanje

PRIMERI DOKUMENTACIJE:

Kontrolni seznami:

osebna higiena, skladiščenje in prevozna sredstva in/ali posode za prevoz živil vzdrževanje ustreznega temperaturnega okolja za živila in nadzor temperatur vzdrževanje hladne/vroče verige, ocenjevanje dobavitelja, postopkovnik za pregled in spremembe v dokumentaciji sistema HACCP

Vzorci dokumentacije in obrazcev:

vzorci sistema HACCP za različne obrate javne prehrane (manjše in večje kuhinje v javnem sektorju ter zasebnem gostinstvu: restavracija, gostišče, hotel, vzgojno-izobraževalni zavod, dom za starejše občane, bolnišnična kuhinja, planinska koča, premični obrati …), načrt čiščenja in dezinfekcije, pooblastilo odgovornemu delavcu, zapisniki o neskladju živil, dopisi za komunikacijo z dobavitelji in nadzornimi organi

Plakati za delovne prostore:

osebna higiena delavca, pravilno umivanje rok, pravilno čiščenje delovnih površin, obvladovanje tveganj

Pregled pravnih predpisov na ravni Evropske unije in Slovenije

Avtorji

dr. Blaža Nahtigal

Dr. Blaža Nahtigal je diplomirala je na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za živilstvo, kjer se je takoj po diplomi tudi zaposlila kot raziskovalka in kasneje magistrirala ter doktorirala. Delovne izkušnje je pridobivala kot učiteljica strokovnih predmetov v programih Srednje gostinske in Agroživilske šole, na Ministrstvu za obrambo kot višja svetovalka za področje prehrane ter na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot podsekretarka/sekretarka za področje varnosti hrane, živilske zakonodaje in mednarodnih standardov za živila.

dr. Mojca Jevšnik

Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Košarica
0