Zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov

Zbiranje nevarnih in nenevarnih odpadkov

Enodnevni seminar

Prijava

Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov.

32. člen Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) določa:

Osebe, ki prevzemajo, predhodno sortirajo in predhodno skladiščijo nevarne odpadke in osebe, ki zbirajo nevarne odpadke, morajo opraviti izobraževanje o lastnostih nevarnih odpadkov in ravnanju z njimi.

Komu je seminar namenjen?

Zbiralcem odpadkov, zbirnim centrom, komunalnim podjetjem, pooblaščenim družbam (shemam) in vsem, ki jih tematika zanima.

Koristi

Po tem seminarju boste zagotovo:

 • povsem pripravljeni na obisk okoljskega inšpektorja;
 • prejeli potrdilo o udeležbi, ki bo dokazovalo opravljeno izobraževanje v skladu z Uredbo;
 • vedeli, kako skladiščiti nevarne odpadke;
 • uredili zahtevano dokumentacijo (načrt zbiranja odpadkov, evidence in poročila o zbiranju odpadkov);
 • odpravili napake, ki jih inšpektorji pri zbiralcih ugotavljajo (zbiranje odpadkov, ki jih ni na potrdilu o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, preseganje dovoljenih količin zbranih odpadkov, odsotnost evidenc zbiranja odpadkov itd.);
 • prejeli odgovor na svoje vprašanje na seminarju in tudi po njem. Pošljite vprašanje že sedaj na: okolje@zfm.si

Vsebina

Kratek pregled vsebine:
 • Seznam odpadkov
 • Postopek dodelitve številke odpadkov
 • Nevarne lastnosti odpadkov in vrednotenje nevarnih lastnosti
 • Sprememba uvrstitve odpadka
 • Hierarhija ravnanja z odpadki in krožno gospodarstvo
 • Ravnanje z odpadki, ki ne ogroža človekovega zdravja in ne škoduje okolju
 • Pravila ravnanja z odpadki: prepovedi, zapovedi
 • Vrste skladiščenja odpadkov
 • Shranjevanje in označevanje odpadkov
 • Prepoved mešanja nevarnih odpadkov
 • Predelava odpadkov in odstranjevanje odpadkov
 • Obveznost zagotavljanja obdelave odpadkov in dokazilo o zagotavljanju njihove obdelave
 • Evidence, evidenčni list, izpolnjevanje in potrjevanje evidenčnega lista
 • Zbiranje odpadkov
 • Vpis v evidenco zbiralcev odpadkov, potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov
 • Načrt zbiranja odpadkov
 • Evidenca o zbiranju odpadkov
 • Poročilo o zbiranju odpadkov
 • Upravni in prekrškovni postopek
 • Težji in lažji prekrški za zbiralce odpadkov in globe za prekrške
 • najbolj pogosto ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti zbiralcev odpadkov
 • Vsebina upravnih odločb ob ugotovljenih nepravilnostih in pomanjkljivostih

 

Predavatelji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.