Zakon o poslovni skrivnosti in njegova uporaba v praksi

Zakon o poslovni skrivnosti in njegova uporaba v praksi

Strokovni seminar

Prijava

Poslovna skrivnost je vsak podatek, ki je rezultat dejavnosti podjetja in njegovih zaposlenih. Ker gre za informacije, za katere ne želimo, da so razkrite konkurenčnim podjetjem, jih označimo kot poslovne skrivnosti in svojim trenutno zaposlenim ali nekdanjim zaposlenim ne dovolimo, da jih širijo naokoli ali se z njimi celo okoristijo. S sprejetjem novega Zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS, ULRS, št. 22/19) se postavlja tudi enoten pravni okvir za primere, kdaj lahko podjetje določene informacije označi kot poslovno skrivnost, delodajalcu in zaposlenim nalaga skrbno ravnanje s temi podatki, predvsem pa določa načine, kako bi imetnik poslovne skrivnosti v primeru razkritja zoper kršilca lahko zahteval varstvo pravic in povrnitev škode.

Kako ustrezno in v skladu z novim Zakonom o poslovni skrivnosti urediti področje varovanja poslovnih skrivnosti v vaši družbi?

Udeležite se strokovnega seminarja, ki bo podkrepljen s primeri iz pravne in sodne prakse.

Komu je seminar namenjen?

Direktorjem, članom upravnih odborov, pravnikom, direktorjem podružnic, splošnim, pravnim in kadrovskim vodjem, drugim zaposlenim v kadrovskih službah v gospodarstvu ter javnem sektorju, saj vpliva na postopek javnih naročil ter poslovne skrivnosti iz tržne dejavnosti javnopravne osebe, ter vsem ki jih tematika zanima.

Koristi

Na seminarju boste prejeli odgovore na vprašanja in dileme iz prakse:

 • kateri podatki, informacije in dokumenti se štejejo za poslovno skrivnost in kako jih ohraniti ter varovati,
 • katere ukrepe in postopke za določanje, uporabo in varovanje poslovnih skrivnosti morate nujno sprejeti in voditi kot delodajalec,
 • kako pripraviti ustrezne notranje pravne akte, s katerimi boste predvideli varstvo poslovnih skrivnosti, ali kako v obstoječe vnesti te določbe?
 • kako varovanje poslovnih skrivnosti določiti v pogodbi o zaposlitvi ali pogodbi z zunanjim sodelavcem oziroma izvajalcem?
 • v katerih primerih lahko informacije, določene kot poslovna skrivnost, posredujete drugim osebam, predvsem v postopkih javnega naročanja,
 • kako dolžnost varovanja poslovne skrivnosti predstaviti zaposlenim in kaj se šteje kot kršitev poslovne tajnosti,
 • kako naj delodajalec zagotovi, da ne bo prišlo do zlorabe, kakšne sankcije lahko določi in kako postaviti učinkovita pravila in obveznosti?

Seznanite se s pravno in sodno prakso, predvsem pa pridobite odgovore na svoja vprašanja – pošljite nam jih že sedaj na: petra.ertl@zfm.si.

Vsebina

 • Kaj je poslovna skrivnost in kako jo zaščititi?
 • Kako definirati informacije kot poslovno skrivnost po novem
 • Za katere podatke, informacije in dokumente poslovna skrivnost ne more veljati
 • Pravni okvir poslovnih skrivnosti – delovno pravo, gospodarsko pravo, kazensko pravo, Zakon o varstvu osebnih podatkov in GDPR, Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence
 • Katere notranje pravne akte je treba spremeniti in kako
 • Sprejem ustreznega pravilnik o poslovnih skrivnostih ter seznanitev zaposlenih
 • Kako te spremembe vplivajo na pogodbe o zaposlitvi
 • Določila o varovanju poslovnih skrivnosti v pogodbi o zaposlitvi, pogodbena kazen, konkurenčna klavzula in konkurenčna prepoved
 • Odgovornost za kršitev poslovne tajnosti
 • Ukrepi za zaščito poslovnih skrivnosti – učinkovita pravila in obveznosti
 • Posledice nedovoljenega razkritja poslovnih skrivnosti, sankcije za kršitve
 • Sodna praksa iz področja kršenja poslovne skrivnosti
 • Kaj se spreminja v postopkih javnega naročanja, kako to vpliva na dokazovanje v pravnih postopkih med pravnimi subjekti (ko nekdo dokazuje svoj prav, ima pa te informacije oz. dokumente označene kot poslovna skrivnosti …)
 • Kako na novo določiti postopke, s katerimi informacije iz poslovanja označite kot poslovna skrivnost
 • Kako komunicirati z mediji, ko zahtevajo razkritje informacije iz poslovanja

Predavatelji

Eva Gostiša

Eva Gostiša je partnerica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Njeno delo je osredotočeno zlasti na intelektualno lastnino, pri blagovnih znamkah in modelih pokriva tako področje zaščite kot tudi uveljavljanja pravic, pri patentih pa uveljavljanje slednjih v sodnih postopkih. Bogate izkušnje si je pridobila tudi na področju izumov iz delovnega razmerja, avtorskega prava in nelojalne…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.