Zaključni račun v javnem sektorju za leto 2019

Zaključni račun v javnem sektorju za leto 2019

Enodnevni seminar

Prijava

28. 2. 2020: obvezna priprava in oddaja zaključnega računa 2019 za javni sektor!


Zaključevanje leta
je posvečeno razčiščevanju dilem, ki nastanejo zaradi narave računovodskega dela in tudi takšnih, ki jih povzročijo zakonodajne novosti v zadnjem obračunskem letu.

Prav tako pa je potrebno enkrat letno uskladiti razlike med dejanskim in knjižnim stanjem sredstev in obveznosti do virov sredstev, saj realne in kakovostne računovodske informacije vplivajo na pripravo letnega poročila in rezultat.

Za vašo pravilno pripravo poročila organiziramo praktičen seminar.


Ne tvegajte nepravilnosti – praktičen seminar in strokovni odgovori vam zagotavljajo pravilno poročilo.

Koristi

Seminar je zastavljen tako, da boste zagotovo vedeli:

 • kako pripraviti računovodske izkaze za namen letnega računovodskega poročanja;
 • kako uskladiti letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev;
 • katera sodila uporabiti pri razmejevanju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti;
 • kako pravilno poročati o doseženih ciljih in rezultatih.

Prejeli boste pojasnila na vaša konkretna vprašanja na posvetu. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: davki@zfm.si.

Vsebina

 • Računovodski izkazi (posebnosti postavk, rezervacije, terjatve, zaloge, odpisi, izločitve, AČR, PČR; s poudarkom na najpogostejših napakah pri posameznih postavkah);
 • obvezne priloge k računovodskim izkazom;
 • vsebina letnega oziroma računovodskega poročila (obvezna pojasnila in razkritja, poročilo o doseženih ciljih in rezultatih);
 • razmejitev javne službe in tržne dejavnosti (sodila);
 • izvedba rednega letnega popisa z obdavčitvijo popisnih razlik (primanjkljajev);
 • posebnosti obračuna in knjiženja AM (redni in izredni odpisi – primanjkljaji);
 • poraba presežka in pokrivanje primanjkljaja;
 • izračun presežka po fiskalnem pravilu (razkritje presežka v letnem poročilu);
 • izjava o oceni NNJF (predstavitev prenovljene izjave).

Predavatelji

Darinka Meško

Že več kot petnajst let dela v reviziji na področju revidiranja gospodarskih družb in javnega sektorja. V tem času je pridobila strokovne nazive revizorka, preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka ter zaključila magistrski študijski program druge stopnje »Forenzične preiskave v financah in računovodstvu«. Kot zunanja izvajalka samostojno izvaja notranje revizije v gospodarskih družbah in…

mag. Špela Kramberger

Je vodja Službe notranje revizije na Mestni občini Maribor. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.