Zagotavljanje neprekinjenega delovanja podjetja in kapitalske ustreznosti v negotovih razmerah

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja podjetja in kapitalske ustreznosti v negotovih razmerah

Online seminar v živo

Prijava

Nič nas ni pripravilo na situacijo, v kateri smo se znašli. V tem času je še kako pomembno, da podjetja poskrbijo za stabilno ustvarjanje pozitivnega denarnega toka, ohranjanje kapitalske ustreznosti in v spremenjenih razmerah ohranijo zdravo poslovno-finančno jedro.

Tudi podjetja, ki niso utrpela upada prihodkov, imajo v tem času veliko dela z ukrepi, ki jim bodo omogočali kapitalsko ustreznost in solventnost. Ukrepi države so podjetjem v kratkoročno pomoč, niso pa dovolj za zagotavljanje dolgoročne finančne stabilnosti poslovanja.

Ker je zdaj čas za pospešeno dinamiko izvajanja ukrepov, na katere ima podjetje vpliv in s katerimi lahko poveča svojo fleksibilnost, vas vabimo na online seminar v živo.

Koristi

Ob prijavi na online seminar prejmete:

  • brezplačen dostop do portala Finančni menedžment in kontroling
  • online priročnik Finančni menedžment in kontroling, oboje za obdobje enega meseca.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika, ni vam treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica nanje odgovori na koncu.

Lahko pa nam v zvezi s tematiko pošljete vprašanja že vnaprej, na naslov: polona.strasek-borko@zfm.si, predavateljica dr. Nadja Zorko vam bo z veseljem pomagala razrešiti dileme.

Vsebina

Poraja se veliko vprašanj, še posebej kje poiskati pozitivne denarne tokove v tem času in v času, ki je pred nami. Gospa dr. Nadja Zorko bo ponudila odgovore in predloge za spodaj naštete vsebine:

  • Tveganja premoženjske bilance in nujni ukrepi.
  • Tveganja dobičkovnosti poslovanja, tveganja izkaza poslovnega izida in nujni ukrepi.
  • Prednosti in nevarnosti subvencij in zadolževanja.
  • Do kam se zadolžiti in kako zagotavljati potrebno solventnost in kapitalsko ustreznost podjetja.
  • Presoja in ovrednotenje tveganosti planov.
  • Presoja aktivnosti za dosego planov, poseg v planski proces.
  • Organizacija dela in procesov in nujna komunikacija v času izrednih razmer.

Predavatelji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo – ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d in v…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.