Zadevne nevarne snovi v tleh in v podzemni vodi, pregled tehničnih ukrepov, izdelava izhodiščnega poročila in obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

Zadevne nevarne snovi v tleh in v podzemni vodi, pregled tehničnih ukrepov, izdelava izhodiščnega poročila in obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode

Enodnevni seminar

Prijava
POMEMBNO ZA VSE IPPC oz. IED ZAVEZANCE: navodila za izdelavo izhodiščnega poročila!

T.i. IPPC oz. IED zavezanci, komunalna podjetja in upravljavci naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ste z novo Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/2015 z dne 31. 7. 2015) zavezani k ugotavljanju zadevnih nevarnih snovi na lokaciji vaše naprave. Izdelati morate oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ter nato tudi izhodiščno poročilo, če ocena možnosti onesnaženja nakazuje, da so na lokaciji prisotne zadevne nevarne snovi.

Zavezanci ste:

 • vsi upravljavci industrijskih naprav, naprav za zbiranje in predelavo odpadkov ter komunalne in skupne čistilne naprave, naprav za predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov, naprav za sežig komunalnih odpadkov ter naprav za odstranjevanje nenevarnih odpadkov;
 • upravljavci odlagališč odpadkov in komunalna podjetja.

Rok za predložitev ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode ali izhodiščnega poročila ministrstvu je 18 mesecev od datuma uveljavitve nove uredbe oz. do 15. 2. 2017. Zaradi dolgotrajnosti postopkov v zvezi s pripravo dokumentacije (vsaj šest mesecev) se morate priprave lotiti že sedaj, zato posebej za vse pooblaščence za varstvo okolja ter odgovorne za monitoring in ravnanje z odpadki organiziramo strokovni seminar Zadevne nevarne snovi v tleh in v podzemni vodi, pregled tehničnih ukrepov, izdelava izhodiščnega poročila in obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode:

Komu je seminar namenjen?

Upravljavcem industrijskih naprav, komunalnim podjetjem, zbiralcem in predelovalcem odpadkov, upravljavcem naprav za predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov, naprav za sežig komunalnih odpadkov ter naprav za odstranjevanje nenevarnih odpadkov; upravljavcem odlagališč odpadkov in vsem, ki jih ta tematika zanima.

Koristi

Sedaj je pravi čas, da se tega seminarja udeležite, saj boste:

 • prejeli jasna navodila, kako določite nevarne in zadevne nevarne snovi in navodila za izdelani pregled tehničnih ukrepov;
 • vedeli, katere snovi sodijo med zadevne nevarne snovi in kje poiščete podatke o teh snoveh (iz varnostnega lista ali iz drugih virov);
 • v najkrajšem času razumeli izdelavo ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode;
 • prejeli natančna navodila, če, kdaj in kako pripravite izhodiščno poročilo;
 • prejeli odgovore na vaša specifična vprašanja tudi po seminarju. Vprašanja že sedaj pošljite na: okolje@zfm.si.

Vsebina

Kratek pregled vsebineZakonodajni okvir

 • IED direktiva in povezava z IPPC direktivo
 • razširitev nabora dejavnosti in naprav za pridobitev celovitega OVD
 • pregled zahtev v novi zakonodaji: uredba in pravilnika za tla in podzemne vode

Upravni postopek – novosti• Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode

 • določitev nevarnih in zadevnih nevarnih snovi
 • pregled tehničnih ukrepov
 • ugotovitev obveznosti predložitve izhodiščnega poročila

• Izhodiščno poročilo (IP)

 • zgodovina naprave
 • stanje okolja
 • konceptualni model
 • preiskave tal in podzemne vode
 • opredelitev onesnaženosti tal in podzemne vode

• Izvajanje monitoringa tal in podzemne vode

 • pomen določitve ničelnega stanja v IP za nadaljnje izvajanje monitoringa tal in podzemnih vod
 • zahteve na vodovarstvenih območjih

 

Predavatelji

dr. Mojca Kos Durjava

Dr. Mojca Kos Durjava je doktorica okoljske kemije in ekotoksikologinja, ki se ukvarja z oceno tveganja za kemikalije. Ima 20 let delovnih izkušenj v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer vodi projekte in raziskave na področju varovanja okolja in vodi ekotoksikološki laboratorij. Je strokovnjak za IED direktivo, zakonodajo za kemikalije REACH ter Vodno…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.