Z nasmehom na delo 2020

Z nasmehom na delo 2020

Strokovni forum – online

Prijava

Drugi slovenski strokovni forum za dvig sreče na delovnem mestu

 

Z NASMEHOM NA DELO 2020

Sodobne prakse za srečne in uspešne zaposlene

              


z dr. Zdenko Čebašek Travnik, Katarino Ferme, Andrejem Breznikom, Silvestrom Kmetičem in mag. Suzano Ester Car

Gostje zaključnega pogovora: Dejan Turk in mag. Peter Cokan

Oglejte si nekaj izjav iz lanskoletnega dogodka


Mineva eno leto, odkar smo zaorali ledino in v podporo hitro spreminjajočim se potrebam našega delovnega okolja zasnovali prvi forum za dvig sreče na delovnem mestu v Sloveniji.

Forum je bil velik uspeh, kar dokazuje, da smo tudi v slovenskih organizacijah pripravljeni na drugačen način delovanja, bolj prilagojen ključnemu premoženju podjetja – človeku.

Letošnje leto ni skoparilo s pretresi, nepričakovanimi zasuki, ad-hoc korenitimi spremembami našega dela in posledično negotovostjo – tako v poslovnem kot zasebnem življenju.

Zato je letos vprašanje sreče in dobrega počutja še toliko bolj pereče!

KLJUČNE TEME FORUMA:

 • Zaupanje, vodenje, sreča in delo od doma
 • Proces odločanja pri sebi in drugih
 • Upravljanje z ego stanji in kolektivni nezavedni um
 • Od trenutkov sreče do stanja zadovoljstva
 • Selekcija sprejemanja in obdelave informacij iz okolice
 • Uvajanje programa sreče pri delu – praktični nasveti in izkušnje
 • Budget za srečo
 • »Happiness managerji« in njihova vloga pri doseganju ciljev podjetja
 • Najnovejši izsledki, tehnike in uporabne usmeritve
 • Primeri dobre prakse – kaj slovenska podjetja že počnejo, kaj deluje in kaj ne
 • Prednosti in izzivi prehoda na primarno delo od doma
 • Managerski pogled na srečo – izkušnje pri delu s kolektivi iz vodstvenega vidika

 

Vabimo vas na drugi strokovni forum, kjer bomo s strokovnjaki in praktiki govorili tem, kako učinkovite pristope prenesti v prakso!

Strokovni forum je prostor za izmenjavo mnenj, pridobivanje novih znanj in prepoznavanje priložnosti za prenos dobrih praks v lastne organizacije.

 

dr. Zdenka Čebašek-Travnik

Dejan Turk

mag. Peter Cokan

Silvester Kmetič

Katarina Ferme

Andrej Breznik

mag. Suzana Ester Car

 

Najbrž se vsi strinjamo, da je delo v krču, negotovosti ali celo strahu dosti težje, manj produktivno in zelo naporno.

Potrudimo se torej in najdimo pozitivne protiuteži, ki bodo v naše delo vnesle ravnotežje, ter ga bodo naredile/ohranile prijetnega!

Hvaležni bodo tako zaposleni kot poslovni rezultat.


Oglejte si nekaj izjav iz lanskoletnega dogodka:

mag. Suzana Ester Car: o lanskoletnem dogodku
»Z nasmehoma na delo«,
pomenu ter situaciji v Sloveniji

Iza Sia Login: o pomenu srečnih zaposlenih za podjetje
in sporočilo vodjem, managerjem,
ki se podajajo na to pot

Tanja Skaza: o tem, kako vpliva sistematično
ukvarjanje z zaposlenimi na samo podjetje

Matej Feguš: o tem, kakšen vodstven pristop
spodbuja srečo in zavzetost zaposlenih

Udeleženka dogodka: o lanskoletnem dogodku, vtisih
ter win-win situaciji za vodstvo ter zaposlene

Koristi

Govorili bomo o:

 • zaupanju, njegovi gradnji ter delu od doma,
 • procesu odločanja, upravljanju z ego stanji ter kolektivnem nezavednem umu,
 • doseganju trajnega stanja zadovoljstva ter sprejemanju informacij iz okolice,
 • uvajanju programov sreče pri delu ter praktičnih nasvetih,
 • budgetu, ki ga je smiselno nameniti sreči, ter kam ga uvrstiti,
 • »Happiness Managerjih« ter njihovi vlogi pri doseganju ciljev podjetja,
 • najnovejših izsledkih, tehnikah ter uporabnih usmeritvah,
 • primerih dobre prakse – kaj slovenska podjetja že počnejo, kaj deluje in kaj ne,
 • prednostih in izzivih prehoda na primarno delo od doma,
 • managerskem pogledu na srečo – izkušnjah pri delu s kolektivi iz vodstvenega vidika!

Udeleženci strokovnega foruma imate možnost že vnaprej zastaviti vprašanja o tematiki, ki se vam porajajo. Pošljite nam jih na nada.bicman@zfm.si.

Vsebina

9.00 – 9.10 | nagovor direktorice Založbe Forum Media, Milene Rutar

9.10 – 9.30 | Komu (lahko) zaupamo (dr. Zdenka Čebašek-Travnik)

 • Zaupanje kot temelj medosebnih odnosov, tako v družini, kot med prijatelji in še posebej v delovnem okolju
 • Kako prepoznamo in kako gradimo zaupanje, ali ga lahko izmerimo?
 • »Control is good but trust is better«
 • Zaupanje vodji »ne pade z neba«
 • Delo na daljavo v času negotovosti
 • Zaupanje in sreča (»never trust happiness«)

9.30 – 10.15 | Si srečo ustvarimo sami? (Silvester Kmetič)

 • Odgovornost, avtonomija in obtoževanje
 • Proces odločanja pri sebi in drugih
 • Upravljanje z ego stanji
 • Kolektivni nezavedni um v odnosu do sreče
 • Od trenutkov sreče do stanja zadovoljstva
 • Selekcija sprejemanja in obdelave informacij iz okolice

10.15 – 10.30 | Kratek odmor

10.30 – 11.00 | Uvajanje programa sreče pri delu: praktični nasveti iz izkušnje (Andrej Breznik)

 • Kako ugotoviti, kaj deluje v različnih podjetjih,
 • Primeri uvajanja iz prakse – kaj početi in kako pogosto
 • Kreativnost vs. psihologija
 • Koliko sredstev nameniti za program – je to del marketinškega budgeta?
 • Kdo naj bo izbran za skrbnika za srečo pri delu oziroma Happiness Managerja
 • Novi uporabni izsledki, tehnike, aktivnosti in drugi uporabni napotki

11.00 – 11.45 | Primeri dobre prakse: skrb za srečo in dobro počutje zaposlenih, razvojne aktivnosti ter ukrepi za optimalno krmarjenje skozi korona-prilagoditve (Katarina Ferme)

 • Načini opolnomočenja zaposlenih za soustvarjanje dobrega počutja v podjetju ter vodenja lastnega profesionalnega razvoja
 • Nenehno oblikovanje kulture podjetja, redno merjenje in aktivna analiza rezultatov
 • Transparentna komunikacija ter njen vpliv na srečo in dobro počutje zaposlenih
 • Zgodba o prehodu na primarno delo od doma, prednosti in izzivi novega pristopa
 • Pojasnila na podlagi konkretnih praks, ukrepov in izkušenj

11.45 – 12.00 | Kratek odmor

12.00 – 13.00 | Zaključni pogovor: managerski pogled na srečo (pogovor moderira mag. Suzana Ester Car)

Gosta zaključnega pogovora:

 • Dejan Turk, predsednik uprave A1
 • Mag. Peter Cokan, direktor občinske uprave občine Hoče-Slivnica, idejni vodja Evropskega Inovacijskega Centra Univerzum Minerva

Predavatelji

Andrej Breznik

Andrej Breznik, svetovalec in vodja za srečo pri delu (Chief Happiness Officer). Pomen in učinke sreče in pozitivne psihologije proučuje več kot desetletje. Izobražuje o boljši kakovosti življenja ter svetuje podjetjem in organizacijam, kako zgraditi boljše počutje pri delu in v življenju vsakega posameznika. Je nosilec mednarodnih certifikatov (The Science of Happiness, Life of Happiness…

Dejan Turk

Po opravljeni diplomi iz trženja in financ na Ekonomski univerzi na Dunaju leta 1995 se je Dejan Turk zaposlil v podjetju McDonald's Slovenija, kjer je začel kot vodja restavracije in napredoval do mesta glavnega izvršnega direktorja verige restavracij za Slovenijo in Hrvaško. Skupini A1 Telekom Austria Group se je pridružil avgusta 2004, ko je postal…

dr. Zdenka Čebašek-Travnik

Dr. Zdenka Čebašek-Travnik je zdravnica, specialistka psihiatrije in sistemska družinska terapevtka. V letih 2007-2013 je opravljala funkcijo varuhinje človekovih pravic. Od februarja 2017 je predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, ki ji je ob pomoči zavzetih sodelavcev uspelo uvesti številne novosti in izboljšave, predvsem pa doseči več zaupanja v stanovsko organizacijo. V ospredje postavlja člane, zdravnike in…

Katarina Ferme

Katarina Ferme je psihologinja in Chief People Officer v podjetju d.labs, razvojnemu podjetju s fokusom na razvijanju zagonskih podjetij na mednarodni ravni. Pri svojem delu največ energije posveti organizacijski kulturi in razvojnim aktivnostim za sodelavce, saj njena strast leži v podpori organizacij in ljudi v svoji rasti ter izpopolnjevanju. Skozi svoje delo se vedno zavzema…

mag. Peter Cokan

Mag. Peter Cokan je magister znanosti s področja prava človekovih pravic, magister prava, specializiran za intelektualno lastnino, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, predavatelj, idejni vodja Evropskega inovacijskega centra Univerzum Minerva… Kariero je pričel graditi v nevladnem sektorju, kjer je z rezultati izstopal pri učinkovitosti mreženja in vodenja, nato je delo nadaljeval na občini Hoče-Slivnica kot direktor…

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako…

Silvester Kmetič

Silvester Kmetič deluje na področju organizacijskega in strateškega razvoja, izvaja prodajne, vodstvene in individualne treninge za srednji in višji management, kjer s pomočjo sodobnih pristopov psihologije in ekonomije ljudem pomaga razvijati veščine vodenja, komunikacije, projektnega in timskega dela, upravljanja s časom, usklajevanja posla, družine in lastnega življenja, jih podpira pri prepoznavanju lastnih vrednot in prepričanj…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj deset dni pred izvedbo dogodka. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje deset dni pred izvedbo dogodka. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se dogodka ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na dogodek pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi dogodka – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na dogodek sprejemate ta določila in splošne pogoje.