Z digitalno podporo do večje varnosti in boljše skrbi za zdravje na delovnem mestu

Z digitalno podporo do večje varnosti in boljše skrbi za zdravje na delovnem mestu

Online seminar v živo

Prijava

Program se v skladu z 10. členom pravilnika točkuje z 8 točkami.

Neverjeten potencial digitalnih tehnologij spreminja delovna mesta, a kaj to pomeni za varnost in zdravje delavcev?

Izzivi glede varnosti in zdravja pri delu ter načini, kako se jih lotiti, da bi kar najbolje izkoristili možnosti digitalnih tehnologij, vključno z izboljšanjem delovnih pogojev, so veliki.

S procesom digitalizacije se delovna mesta nenehno spreminjajo. Z digitalizacijo sicer dosežemo organizacijsko učinkovitost, višjo dodano vrednost, jasno določamo cilje, vključiti pa moramo vse deležnike. K temu pripomore tudi informacijska podpora VZD. Ob tem zmanjšamo vse nepotrebne aktivnosti, informatiziramo kompleksne procese, opolnomočimo vodje, ki prejmejo prave informacije, pravočasno, ter celovito obvladujemo podatke, kar je prijazno in uporabno tudi za zaposlene.

Koristi

Na seminarju bomo na praktičnem primeru predstavili, kako lahko zanesljive informacije o morebitnih učinkih digitalizacije na varnost in zdravje pri delu vplivajo na to, da delodajalci pravočasno in učinkovito ukrepajo in zagotovijo varno in zdravo delo.

Cilji online seminarja:
Ohranjanje in posodabljanje strokovne usposobljenosti za izvajanje nalog, izboljšanje kakovosti storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, podpiranje profesionalnega in strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca na področju varnosti in zdravja pri delu ter spodbujanje vseživljenjskega učenja za delo.

Oblika in potek:
Online seminar spremljate preko aplikacije ZOOM, preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma.

Komu je namenjen:
Praktični seminar je namenjen: vodjem, kadrovikom, varnostnim inženirjem ter vsem strokovnim sodelavcem na področju varnosti in zdravja pri delu.

Vsebina

Od 9.00 do 11.30 (Željka Kutija): Nova in nastajajoča tveganja, povezana z informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (IKT):

  • Osnove o digitalizaciji in industriji 4.0; 5 stebrov digitalizacije in transformacije procesov.
  • Prepoznavanje prednosti in tveganj, povezanih z digitalizacijo procesov (kibernetska varnost, dvig digitalnih kompetenc).
  • Ocena tveganja.
  • Izzivi urejanja in upravljanja varnosti in zdravja pri delu, zastopanje delavcev in njihovo usposabljanje.
  • Predstavitev aplikacije HRM 4.0 in digitalizacije področja varnosti in zdravja pri delu; Predstavitev praktičnega primera: Predstavitev uporabe aplikacije HRM 4.0 na področju varnosti in zdravja pri delu v skupini Impol.

Odmor od 11.30 do 11.45

Od 11.45 do 13.15 (Majk Fideršek): Prednosti, omejitve in ključni izzivi

  • Prednosti digitalizacije področja varnosti in zdravja pri delu.
  • Tveganja in omejitve pri digitalizaciji področja VPD.
  • Ključni izzivi za naprej.

Predavatelji

Majk Fideršek

Majk Fideršek je sodelavec na področjih varnosti in zdravja pri delu, izobraževanj in na kadrovskem področju, kjer je skrbnik programa HRM 4.0. Opravljen ima strokovni izpit predpisan za osebe, ki opravljajo strokovne naloge s področja varnosti in zdravja pri delu, s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prioriteta njegovih nalog na…

Željka Kutija

Je strokovnjakinja na področju poklicnega zdravja in varnosti. Bogate izkušnje ima pri pripravi podlag za izdelavo ocene tveganja z izjavo o varnosti in programov promocije zdravja pri delu. V podjetjih uspešno rešuje problematiko obvladovanja bolniške odsotnosti, presentizma, absentizma, delovnih nezgod ipd. Usposobljena je za notranjo presojevalko skladno z zahtevami serije standardov OHSAS 18001, ISO 9001…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.