Vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in kakovosti pitne vode

Vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja in kakovosti pitne vode

Praktična delavnica

Prijava

Pitna voda, ki jo v vaši organizaciji potrebujete za pripravo živil, čiščenje in higieno, ne sme vsebovati mikrobioloških, fizikalnih in kemičnih onesnaženj, ki bi ogrožala zdravje ljudi. Zato mora biti varnost in kakovost pitne vode zagotovljena v celotni verigi, nadzor nad tem pa izvajajo različne inšpekcijske službe, ki vedno pogosteje in natančneje nadzorujejo kakovost in varnost pitne vode po sistemu HACCP ter izvajanjem ustreznim ukrepov. V vaši organizaciji ste vi tisti, ki nosite odgovornost za redno spremljanje in zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode, ustrezno vzdrževanje hišnega vodovodnega omrežja, vključno z ukrepi za preprečevanje legionele ali celo urgentno ukrepanje ob njenem pojavu, ob tem pa morate še izvajati meritve, s katerimi preverjate kakovost in varnost pitne vode.

 

TEORETIČNE OSNOVE
+
PRAKTIČNO IZVAJANJE VZORČENJA IN MERITEV

 

Kot odgovorna oseba za notranji nadzor pitne vode morate upoštevati področno zakonodajo, ravnati v skladu z dobrimi praksami ter biti seznanjeni z novostmi. Vse to boste izvedeli na strokovnem seminarju s praktično delavnico izvajanja meritev.


Kdo se mora udeležiti seminarja?

Namenjen je zaposlenim v zaposlenim v gostinski dejavnosti, osebju v zdravstvenih oziroma socialnih ustanovah, organizatorjem prehrane ter zdravstveno-higienskega režima in vodjem kuhinj v vzgojno-izobraževalnih zavodih, pridelovalnim in predelovalnih podjetjem v živilski industriji, prav tako živilskim strokovnjakom, odgovornim za sistem vodenja zdravstvene ustreznosti pitne vode, odgovornim osebam za vzpostavitev in vzdrževanje sistema HACCP oziroma vsem, ki jih to področje zanima.

Koristi

Pridružite se nam, da boste:

 • natančno poznali zakonske zahteve in izvajali vse postopke zagotavljanja varnosti in kakovosti pitne vode ter ostalih spremljajočih aktivnosti (preventivni in korektivni ukrepi, čiščenje, usposobljenost zaposlenih, vodenje dokumentacije …);
 • v praksi izvajali notranji nadzor pitne vode v vašem hišnem omrežju;
 • poznali ukrepe za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju in urgentne postopke ob morebitnem pojavu;
 • strokovne novosti in aktualne pristope usposabljanja zaposlenih enostavno uvedli v prakso vaše organizacije.

Odgovorili bomo na VAŠA konkretna vprašanja. Pošljite jih že pred seminarjem na naslov: petra.ertl@zfm.si.

Vsebina

 • Nacionalni in evropski pravni predpisi, ki urejajo varnost in kakovost pitne vode
 • Odgovornost odgovorne osebe za notranji nadzor pitne vode (hišnik, vzdrževalec, organizator zdravstveno-higienskega režima …)
 • Odgovornost živilsko-prehranskega podjetja in obrata javne prehrane
 • Notranji nadzor za zagotavljanje varnosti pitne vode po sistemu HACCP
 • Preventivni ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju
 • Monitoring pitne vode, načrt monitoringa in vzorčenje – praktična delavnica
 • Pravilno ukrepanje v primeru neskladnosti
 • Načrt obveščanja uporabnikov pitne vode

Predavatelji

dr. Mojca Jevšnik

Dr. Mojca Jevšnik je zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, in sicer na Oddelku za sanitarno inženirstvo. Delovna področja, s katerimi se ukvarja, segajo na varnost živil, vzpostavitev in vodenje sistema HACCP, dobre higienske prakse.

Irena Sušelj Šajn, mag. san. inž.

Irena Sušelj Šajn je diplomirala leta 2004 na Visoki šoli za zdravstvo Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je uspešno zaključila pedagoško andragoški izpit na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in tudi strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce na Ministrstvu za zdravje. V letih 2005 in 2006 je opravljala delo tehnologa v podjetju Postojnske mesnine…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.