Vse, kar morate vedeti o pripravi notranjih pravnih aktov v javnem sektorju

Vse, kar morate vedeti o pripravi notranjih pravnih aktov v javnem sektorju

Enodnevni seminar

Prijava

Ustanove javnega sektorja morate za ustrezno, predvsem pa za učinkovito delovanje in poslovanje sprejeti notranje pravne akte. Nekateri so obvezni po zakonu in tudi njihova vsebina je vsaj delno predpisana. Z njimi natančneje določite postopke ter določbe o ukrepih in postopkih ob morebitnih kršitvah. Določeni notranji pravni akti po zakonu niso obvezni, so pa iz vidika uporabnosti, doslednosti pri spoštovanju internih pravil in transparentnemu reševanju morebitnih kršitev zelo priporočljivi.

Kateri notranji pravni akti so obvezni po zakonu in kateri uporabni ter priporočljivi?

Kakšen je postopek sprejemanja notranjih aktov?

Kako pripraviti ustrezen notranji pravni akt, kako oblikovati določila in na kaj morate biti pozorni, da bo resnično služil namenu in zagotavljal potrebno fleksibilnost?

Na kaj morate pri pripravi notranjega pravnega akta še posebej pozorno paziti in katerim napakam se izogniti?

Pridobite odgovore na vprašanja. Za vas smo v sodelovanju z vrhunskima pravnima strokovnjakinjama pripravili: Vse, kar morate vedeti o pripravi notranjih pravnih aktov v javnem sektorju

Komu je seminar namenjen?
 • Vodjem javnih ustanov, kadrovskim službam, poslovnim sekretarjem/administratorjem in vsem, ki vas to področje posebej zanima.

Koristi

Postavite celoten sistem obveznih in priporočenih notranjih pravnih aktov v vaši organizaciji, ki vam bodo zagotavljali pravilno, jasno in pregledno delovanje, z udeležbo na praktični delavnici v naslednjem obsegu:

 • prvi del – PREGLED ZAHTEV (3 šolske ure)
  • podrobno spoznajte zakonske zahteve glede obveznih notranjih pravnih aktov ter načine, kako jih uvesti v vašo vsakdanjo prakso;
  • seznanite se s priporočljivimi notranjimi pravni akti, ki so namenjeni, da vam olajšajo pregledno poslovanje in transparentno delo, seznanite se tudi s primeri neprimernih ali zakonsko neustreznih notranjih pravnih aktov;
  • dobite pregled nad celotnim postopkom sprejemanja in potrjevanja notranjih pravnih aktov (vključevanje predstavnikov, posvetovanje, soodločanje, objava, začetek veljavnosti …);
 • drugi del – DELAVNICA (3 šolske ure)
  • pridobite nasvete, kako besedno formulirati določbe: katere izraze uporabljati in katerih se izogibati, kako oblikovati določbe akta, da bodo pravilno tolmačene;
  • na delavnici se naučite pravilne priprave določil notranjih pravnih aktov s pomočjo nasvetov predavatelja in izmenjave izkušenj z ostalimi udeleženci.

Vsebina

Kratek pregled vsebine:Uvodno predavanje:

 • Obvezna in priporočljiva vsebina posameznih aktov
 • Kako akte narediti čim bolj fleksibilne in kakšen naj bo zapis?
 • Akti kot orodje za povečanje učinkovitosti in preprečevanje konfliktov
 • Postopek sprejemanja aktovsodelovanje delavcev

Delavnica:

 • Seminar boste zaključili s kratko delavnico, na kateri boste:
 • spoznali obvezne in priporočljive sestavine notranjega pravnega akta,
 • se naučili pridobljena znanja neposredno uporabiti pri pisanju vseh pomembnejših pravilnikov.

Dodatno gradivo:

 • Pregled obveznih in priporočljivih notranjih pravnih aktov pri javnopravnih osebah s pravnimi podlagami

Predavatelji

Breda Koren

Breda Koren, vodja Službe za splošne zadeve, Služba Vlade RS za zakonodajo

Ksenija Mihovar Globokar

Ksenija Mihovar Globokar je univerzitetna diplomirana pravnica. Zaposlena je v Službi Vlade republike Slovenije za zakonodajo. Opravlja funkcijo direktorice. Ožje področje njenega profesionalnega dela je pravna ureditev negospodarskih javnih služb (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), sistem zavodov, plačni sistem v javnem sektorju, delovna razmerja. Ob svojem delu je tudi predavala na seminarjih s področja javnih služb, pisala članke in konkretne…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.