Vodja računovodstva

Vodja računovodstva

Prijava
Program za celovito in sistematično obvladovanje računovodstva!

Računovodstvo ni več le podporna dejavnost v podjetju, ampak aktiven dejavnik pri odločanju za managerje in vlagatelje. Kot vodja računovodstva ali računovodskega servisa imate pri tem ključno vlogo, saj ste odgovorni, da:

 • odlično poznate računovodske standarde, pravilnike in zakonodajo,
 • suvereno obvladate področje davkov, finančnih naložb, terjatev, kapitala, dolgoročnih sredstev,
 • skrbno analizirate podatke, izdelate poročila in jasno predate informacije iz poročil nadrejenim,
 • vodite zaposlene, z njimi ustrezno komunicirate, jih motivirate in še več.

Upoštevali smo izziv, s katerim se soočate, in v sodelovanju z odlično strokovnjakinjo z izkušnjami iz prakse posebej za vas pripravili: intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata Vodja računovodstva.

Program je namenjen

Izobraževanje je namenjeno vodjem računovodstev, računovodskih servisov in vsem, ki jih tematika zanima.

Koristi

Kot strokovnjak za vodenje računovodstva boste:

 • obvladali celotno računovodsko področje,
 • pravilno in zanesljivo opravljali svoje delo,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo,
 • izboljšali komunikacijske veščine.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za vodenje računovodstva v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Vsebina

['Računovodski standardi in ostale zakonske podlage',
, ' 5. 6. 2018']
 • Računovodski standardi (SRS, MSRP)
 • Davčna zakonodaja
 • Vrste pravilnikov in internih aktov
 • Sklepi podjetnika
 • Računovodsko, poslovno in letno poročilo
(dostop do portala prejmete po elektronski pošti)
 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Knjigovodstvo na kmetijah
 • Zakonske spremembe
(prejmete po elektronski pošti)
 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja
 • Krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije
 • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
 • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
 • Postopek delegiranja nalog
['Razumevanje zahtevnejših poslovnih dogodkov',
, ' 14. 6. 2018']
 • Razumevanje vsebin in evidentiranja poslovnih dogodkov
 • Zahtevnejši poslovni dogodki in njihovo razumevanje (dolgoročna sredstva, zaloge, terjatve, finančne naložbe, kapital, rezervacije, dolgovi, časovne razmejitve)
 • Vpliv poslovnih dogodkov na računovodsko poročilo in davčni obračun
 • Pomen in možnost koriščenja davčnih olajšav
delavnica
 • Pomen in vsebina izkaza denarnih tokov
 • V čem se izkaz denarnih tokov razlikuje od ostalih računovodskih izkazov
 • Pomen in vsebina denarnih tokov
 • Informacije iz izkaza denarnih tokov za različne uporabnike
 • Izdelava izkaza denarnih tokov
(dostop prejmete po elektronski pošti)
 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
['Preverjanje znanja in prejem potrdila o usposabljanju',
, ' 6. 7. 2018']

Preverjanje znanja – test rešite na zadnji delavnici.

Prejem certifikata Strokovnjak za vodenje računovodstva.

Potek izobraževanja

Potek izobraževanja
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik, s katerim boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste dodatno prejeli na prvi delavnici. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Med izvedbo delavnic, boste za boljšo pripravo na obravnavano tematiko na vaš elektronski naslov prejeli študijsko egradivo in dostop do e-seminarja s študijskim gradivom v e-obliki. Pogledate ju v času, ki si ga sami izberete – brez dodatnih potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Do e-seminarja boste dostopali do konca meseca julija.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici rešili test. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za vodenje računovodstva kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.
Program obsega sedem modulov:
 • štiri interaktivne praktične delavnice, na katerih boste obdelali ključne tematike, povezane z vašim delom,
 • interaktivni eseminar,
 • eno študijsko egradivo in
 • priročnik Računovodski praktikum.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.