Vodja pametne proizvodnje

Vodja pametne proizvodnje

Izobraževalni program

Prijava

»Industrija 4.0 pomeni, da vsi komunicirajo z vsemi (stroji-ljudje-stvari). Pomembna značilnost je, da se povečata decentralizacija in prožnost pri upravljanju uspešnosti proizvodnje. Vendar pa je celoten proces sposoben le toliko, kolikor je sposoben najšibkejši člen v tem procesu. Zato je potrebno uvajanje inovativnih izboljšav in prilagoditev ne le na ravni procesa, temveč tudi na ravni opreme in oblikovanja izdelkov z implementacijo decentraliziranih inteligentnih rešitev ter uvedbo inovativnih rešitev rekonfiguracije, modularnosti, povezljivosti in umetne inteligence. Osnova vsega pa je ustrezno znanje. Tega pridobivamo s stalnim tehničnim izobraževanjem.«

doc. dr. Igor Kovač, v članku »Zametki pametnih tovarn tudi v Sloveniji«,
Glas gospodarstva, Digitalizacija, GZS


V Evropi, kot tudi Sloveniji, se napredna podjetja že intenzivno ukvarjajo s preobrazbo v »pametne tovarne«, kar vključuje več faz, od optimizacije, digitalizacije, prilagoditve procesov, vse do uvedbe novodobnih tehnologij in umetne inteligence.

Kje v postopku se nahajate, kaj še morate osvojiti, kako bodo razvojni trendi vplivali na vas in kako čim lažje uvajati spremembe, novosti ter izboljšave, boste izvedeli na izobraževalnem programu.

Program sestavljajo:

 • 3 interaktivne delavnice:
  • Od 4. do 5. industrijske revolucije - sodobne razvojne potrebe v proizvodnji, vloga vaših zaposlenih in naloge vodje
  • Industrija 4.0 v praksi - tehnološki vidik uvedbe pametne proizvodnje ter vaš položaj v procesu 
  • Novi izdelki, storitve ali procesne izboljšave – kako najti idejo in kako speljati postopek do njene vpeljave
 • 2 študijski e-gradivi:
  • Digitalizacija in učinkovito delo v industriji 4.0
  • Implementacija pametne proizvodnje
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Certifikat: Po uspešno opravljenem testu prejmete certifikat Forum Akademije "Vodja pametne proizvodnje" v slovenščini in angleščini.


MNENJA UDELEŽENCEV PROGRAMA:

 • "Zadovoljen sem bil s predstavitvijo primerov tehnoloških rešitev v praksi."
  Matej Stres, direktor proizvodnje, Mahle Electric Drives Bovec d.o.o.
 • "Nadgradnja dosedanjih znanj, nove informacije mi dajejo navdih in potrditev, da je digitalizacija podjetja nujna in potrebna."
  Miran Pristavec, tehnični direktor, Elan d.o.o.
 • "Uporabna, praktična znanja s primeri. Posebej zadovoljen sem, da se je na koncu sestavila celota in sem zmožen ustvariti svoje mnenje o industriji 4.0."
  Andrej Kurnik, vodja proizvodnje, Doors d.o.o.
 • "Še posebej zadovoljen sem bil z gradivom, organizacijo, obveščenostjo, primeri iz prakse."
  Nejc Gorinšek, vodja projektne pisarne in konstrukcije, SIJ Ravne Systems
 • "Pozitivno."
  Zoran Zajamšek, direktor operacij, SIJ Ravne Systems

Koristi

 • Spoznali boste izzive 4. in 5. industrijske revolucije za podjetja ter sodobne razvojne potrebe v proizvodnji,
 • ocenili boste, na kateri stopnji digitalizacije se kot podjetje nahajate ter uporabili postopkovnik za sistematično digitalno preobrazbo,
 • razumeli boste preplet vitke, agilne, pametne proizvodnje ter industrije 4.0 in vedeli, katere ključne kazalnike uspešnosti (KPI-je) lahko uporabite,
 • spoznali boste tehnologije industrije 4.0 in možnost njihove aplikacije v industrijskem okolju, orodja za sistemsko preverjanje procesov, digitalne dvojčke, virtualne simulacije ipd.,
 • vedeli boste, kaj potrebujete za celostno uvajanje industrije 4.0 v lasten sistem,
 • enostavneje boste znali speljati postopek razvoja novega izdelka, storitve ali procesne izboljšave od ideje do vpeljave v prakso,
 • učinkoviteje boste vodili (tudi starejše) zaposlene v industriji 4.0 ter vedeli, katere kompetence potrebujejo,
 • spoznali boste dobre prakse, imeli možnost pogovora o priložnostih in izzivih v praksi s strokovnjaki in kolegi ter možnost dobiti odgovore na vaša vprašanja!

Vsebina

1. modul – delavnica: Od 4. do 5. industrijske revolucije – sodobne razvojne potrebe v proizvodnji, vloga vaših zaposlenih in naloge vodje

dr. Simona Šarotar Žižek, dr. Zlatko Nedelko

 • 4. industrijska revolucija – Industrija 4.0 in kaj to pomeni za vaše podjetje v praksi
 • Prehod k 5. industrijski revoluciji ter prilagoditve, ki jih le-ta terja od podjetja
 • Storitvizacija – kako proizvodnja postaja vedno bolj podobna storitvi
 • Kako zaposlene pripraviti na njihovo spremenjeno vlogo
 • Učinkovito vodenje, motiviranje, nagrajevanje v industriji 4.0
 • Vrzeli v znanju, identifikacija potrebnih kompetenc zaposlenih in podporna vloga vodje
 • Ključni vodstveni izzivi in napotki ter priporočila za njihovo uspešno obvladovanje
2. modul – študijsko e-gradivo: Digitalizacija in učinkovito delo v industriji 4.0
 • Proces digitalizacije v poslovnem okolju in vaša digitalna preobrazba
 • Vpliv digitalizacije na vaše podjetje glede na pripadnost panogi
 • Učinkovito vodenje zaposlenih v industriji 4.0
 • Spretnosti in kompetence, ključne za spremenjene razmere dela
 • Agilni model uspešnosti, prilagojen industriji 4.0
 • Starejši zaposleni in industrija 4.0

DODATNO: Vprašalniki, postopkovniki, modeli in drugi pripomočki

 • Vprašalnik: na kateri stopnji digitalizacije se kot podjetje trenutno nahajate?
 • Postopkovnik s shemo za sistematično digitalno preobrazbo
 • Analiza prednosti in slabosti digitalizacije za podjetje
 • Model agilnega upravljanja individualne uspešnosti
 • Model kompetenc za industrijo 4.0
 • Načini pridobivanja kompetenc
 • Model za ravnanje s starejšimi zaposlenimi
3. modul – delavnica: Industrija 4.0 v praksi - tehnološki vidik uvedbe pametne proizvodnje ter vaš položaj v procesu

dr. Niko Herakovič

 • Koncept pametne tovarne, celostno uvajanje industrije 4.0 v lasten sistem
 • Avtomatizacija, uporaba vele-podatkov (big data) pri odločanju in načrtovanju
 • Tehnologije industrije 4.0: umetna inteligenca, robotika, fotonika, senzorika, napredna analitika, prepoznavanje kontekstov in vzorcev, strojno učenje, virtualna resničnost,  3D modeliranje ipd.
 • Digitalni lean, izboljšanje produktivnosti, dvig dodane vrednosti
 • Možnosti aplikacije novih tehnologij v industrijskem okolju, orodja za sistemsko preverjanje procesov
 • Preslikava realnih procesov v digitalno okolje, digitalni dvojčki in izvajanje »kaj-če« scenarijev
 • Priložnosti in izzivi v praksi, kje v procesu je moje podjetje –odgovori na vprašanja ter izmenjava izkušenj in dobrih praks
4. modul – študijsko e-gradivo: Strategije za implementacijo pametne proizvodnje
 • Kaj je industrija 4.0 ter preplet konceptov vitke, agilne in pametne proizvodnje ter industrije 4.0
 • Devet tehnologij industrije 4.0 ter industrija 4.0 kot del politike podjetja
 • Managementski koncepti v podjetjih (vitka proizvodnja, obvladovanje kakovosti, 6 sigma…) in povezanost z digitalizacijo
 • Vloga ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI – Key Performance Indicators)
 • Informacijske rešitve: informacijska rešitev za upravljanje proizvodnega procesa (MES) in poslovnih informacijski rešitev (ERP)
 • Agilna organizacija in agilni zaposleni: krepitev produktivne energije

DODATNO: Primerjave, primeri, vprašalniki in tabele

 • Primerjalna preglednica konceptov vitke, agilne in pametne proizvodnje
 • Samoocenitev po tehnologijah in principih industrije 4.0
 • Primeri načinov krepitve produktivne energije
 • Tabela s primeri ključnih kazalnikov v proizvodnji (KPI)
5. modul – delavnica: Novi izdelki, storitve ali procesne izboljšave – kako najti idejo in kako speljati postopek do njene vpeljave

dr. Marjan Leber

 • Kako razvijati nove izdelke ali storitve
 • Življenjski cikel izdelka
 • Kako »proizvajamo« ideje
 • Kreativne tehnike v praksi – izvedba in pomen
 • Proces generiranja idej
 • Kako prodati idejo / inovacijo na tržišče?
 • Fazni model inovacijskega procesa
 • Crowdbusiness – kako dramatično povečati inovacijsko kapaciteto podjetja z uporabo znanja množice
Zaključek izobraževanja
 • Preverjanje znanja (test rešite v spletni učilnici kadarkoli do 27. novembra 2019)
 • prejem certifikata Vodja pametne proizvodnje

Potek izobraževanja

 • Srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Študijska e-gradiva so namenjena samostojnemu študiju, s katerim boste osvojili dodatna znanja in veščine, pomembne za vaše delo. A voljo vam bodo v spletni učilnici, da si jih lahko ogledate ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice, v kateri boste našli tudi vsa seminarska gradiva, boste imeli omogočen še en mesec po zaključku izobraževalnega programa.
 • V primeru uspešno zaključenega izobraževanja (glej "Zaključek izobraževanja") boste prejeli certifikat Vodja pametne proizvodnje v angleškem in slovenskem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Program je namenjen:
direktorjem, tehničnim direktorjem, vodjem proizvodnje, strokovnim sodelavcem v proizvodnji, obratovodjem ter vsem, ki jim znanja s področja pametne proizvodnje koristijo pri svojem delu.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

dr. Marjan Leber

dr. Marjan Leber je profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru v Sloveniji. Raziskovalno se ukvarja z organizacijskim in proizvodnim managementom, predvsem s procesi nenehnega izboljševanja, inovacijskim managementom, upravljanjem znanja in upravljanjem kakovosti. Marjan Leber je član inštituta QFD (Quality Function Deployment) v Kölnu v Nemčiji in ustanovni član TRIZ Kompetenzenter v Gradcu, Avstrija.…

dr. Niko Herakovič

Niko Herakovič, profesor na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, vodja laboratorija LASIM in predstojnik katedre za izdelovalne tehnologije in sisteme

dr. Simona Šarotar Žižek

dr. Simona Šarotar Žižek, izredna profesorica managementa poslovanja, specializirana za upravljanje človeških virov in organizacijsko vedenje. Specialne teme so: dobro počutje in celovitost zaposlenih, management stresa in raznolikosti zaposlenih, varnost in zdravje zaposlenih, komuniciranje in obvladovanje konfliktov, motiviranje, pripadnost, zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih, organizacijska energija, osebna in družbena odgovornost, družba 5.0, industrija 4.0,… Doktorirala je…

dr. Zlatko Nedelko

dr. Zlatko Nedelko, je izredni profesor za področje managementa poslovanja na Katedri za Splošni management in organizacijo, na Ekonomsko-poslovni fakulteti, Univerze v Mariboru, Slovenija. Sodeluje pri izvedbi predmetov na vseh stopnjah študijah na področju managementa (Osnove managementa in organizacije, Vodenje podjetij, Poslovni procesi, Poslovna etika, Organizacijska teorija, Management proizvodnje). Izvedel je številna gostujoča predavanja na…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.