Vodeni ogled najdaljšega železniškega viadukta s strokovnim predavanjem

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Vodeni ogled viadukta Pesnica kot najdaljšega železniškega viadukta v Sloveniji in največjega infrastrukturnega projekta v štajerski regiji!

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem dogodku pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

➤ Oglejte si kratek video nadgradnje odseka Pesnica-Šentilj državna meja


Zaradi dotrajanosti železniške infrastrukture, nujne modernizacije postaj, prilagoditve novim potrebam prometa na vseh evropskih koridorjih, zagotavljanja večje varnosti so se dela na drugem tiru na relaciji Maribor -Šentilj-državna meja z Avstrijo pričela že leta 2018, takoj po izdaji Uredbe o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo drugega tira med Mariborom in Šentiljem ter državno mejo z Avstrijo.

Ta odsek železniške proge je bil zgrajen leta 1846 v okviru gradnje t.i. Južne železnice med Dunajem in Trstom.

Projekt je v teku in je razdeljen na dve fazi:

 • 1. faza: nadgradnja obstoječega tira, na celotnem odseku, ki je trenutno v izvedbi in se bo zaključil do konca leta 2023. Ocenjena vrednost projekta znaša 254 mio EUR, od česar 101 mio EUR predstavljajo nepovratna sredstva.
 • 2. faza: dograditev dodatnega tira, predvidoma po letu 2030.

Izgradnja pesniškega viadukta sodi, poleg predora Pekel in podvoza Pesnica, med projekte izgradnje nove trase na odseku Počehova-Pesnica ter med inženirsko najzahtevnejši sklop del v okviru 1. faze projekta. Viadukt bo v dolžini 900 m prečkal pesniško dolino; po dokončanju celotne trase bo zagotovljeno električno vozno omrežje, protihrupna zaščita ter vožnja s težjimi in sodobnejšimi vlaki hitrosti do 120 km/h (sedaj največ 80km/h). Zaključek je predviden v prvi polovici leta 2023.

Naročnik projekta je Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Nadzor nad projektom opravlja DRI upravljanje investicij d.o.o..


Koristi

Kot udeleženec tega strokovnega ogleda boste deležni pomembnih koristi:

 • Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na strokovnem dogodku pridobite 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 • Prevoz, zaščita in prehrana vključeni v ceno – poskrbimo za vaš prevoz iz Maribora do mesta ogleda in nazaj v Maribor ter za zaščitno opremo za gibanje po gradbišču.
 • Vsi, ki ste kakorkoli povezani s projekti nizke gradnje (posebej projektanti, investitorji, izvajalci) boste doživeli enkratno izkušnjo ogleda enega največjih infrastrukturnih gradbenih projektov v državi v fazi gradnje, obenem podprtega s strokovnim predavanjem!

Potek

9.00: Zbirališče na postaji v Mariboru, od koder vas avtobus popelje do mesta ogleda

9.30–11.00: Strokovno predavanje v predavalnici v Dragučovi pri Mariboru (blizu gradbišča) ob prigrizku

 • Ključne obveznosti projektanta, investitorja in izvajalcev pri gradnji s poudarkom na nizkih gradnjah (predavateljica Aleksandra Velkovrh)
 • Specifike projekta »Izgradnja nove trase na odseku Počehova-Pesnica« in novega pesniškega viadukta (vodja projekta Miljan Senčar in vodja nadzora Matjaž Tominc)

11.15–11.30: Prevoz od predavalnice do gradbišča, kjer se izvajajo gradbena dela za pesniški viadukt

11.30–12.30: Ogled viadukta s poudarkom na pomembnih točkah in pojasnilu projektantskih in gradbenih specifik

 • Ogled vodita predstavnik naročnika in predstavnik nadzora.
 • Za varnost je poskrbljeno – udeleženci se pred vstopom v tunel preobujete in preoblečete v varnostno opremo, ki vam jo priskrbimo.

12.30–13.00: Vožnja z avtobusom od viadukta do zbirališča v Mariboru

Predavatelji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.