Vitalni na delu s promocijo zdravja

Vitalni na delu s promocijo zdravja

Strokovno srečanje

Prijava

Vitalni na delu s promocijo zdravja

Zakonodaja in ukrepi s pozitivnimi učinki

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu 109/2011


Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Uradni list RS, št. 43/2011 z dne 3. 6. 2011) določa:

 • Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu (6. člen);
 • Delodajalec mora sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih, ki lahko ogrozijo zdravje delavcev (24. člen);
 • Delodajalec mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati ter zanjo zagotoviti potrebna sredstva, pa tudi način spremljanja njenega izvajanja (32. člen).

Eno je zakonska obveznost, drugo pa je dejstvo, temelječe na praktičnih dognanjih!

Po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40.000 ljudi, nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela pa znašajo okoli 450 milijonov EUR na leto, kar v Sloveniji znese okoli 1.650 EUR na zaposlenega na leto oziroma eno povprečno slovensko plačo.

Delodajalci, ki promocijo zdravja izvajajo skladno z dobro prakso, lahko v povprečju pričakujejo od 12 do 36-odstotno zmanjšanje bolniškega staleža v 3–5 letih.

Zato vas vabimo na srečanje.

Koristi

Vsebina

Zakonodajni temelji promocije zdravja (Mladen Markota, Inšpektorat RS za delo)

Koliko nas stane konflikt na delovnem mestu? (Tanja Cmrečnjak Pelicon, Inšpektorat RS za delo)

Predavanje bo namenjeno razmisleku o tem, kakšni so stroški nerazrešenega konflikta na delovnem mestu, pa pri tem ne gre samo za finančne stroške, pač pa za raznovrstne negativne posledice konflikta, ki ga ne začnemo razreševati pravočasno.

 • Koliko ur dela nam vzame razmišljanje o konfliktu? V kaj lahko konflikt prerase?
 • Kdaj in kako lahko konflikt razrešimo, da bo čim manj posledic?
 • Primerjava med sodnim razreševanjem spora na delovnem mestu in mirnim, neformalnim načinom razreševanja spora (mediacija).
 • Predstavljeni bodo primeri iz prakse projekta Inšpektorata RS za delo: ODPRAVIMO KONFLIKTE NA DELOVNEM MESTU iz zasebnega in javnega sektorja.

Kaj je dobra analiza stanja na področju promocije zdravja in koliko jo sploh potrebujemo (Klemen Podjed, Inštitut za produktivnost)

 • Katere podatke potrebujemo za dobro analizo zdravja in počutja ter kje jih dobimo
 • Najbolj koristna (slovenska) orodja, vprašalniki in viri podatkov ter študija primera „Zdrava organizacija“
 • Nekaj primerov slovenske (dobre in slabe) prakse analize stanja zdravja in počutja.

Pes na delovnem mestu (Jure Pribičevič, Alfakan)

 • Zakaj prisotnost psa dobro vpliva na zaposlene v podjetju
 • Kako mora biti vzgojen pes, da je lahko v pisarni ali na delovnem mestu
 • Kakšen je primeren prostor v pisarnah za psa
 • Kako je potrebno urediti pravilnike in interne akte podjetja, preden lahko pripeljemo psa

Osebno blagostanje kot trdni temelj dobrega počutja in zdravja na delovnem mestu (dr. Martina Rauter)

Predavanje temelji na spirali osebna suverenost – osebna odgovornost – osebno blagostanje, na osnovi katere lahko posameznik vzpostavi trdne temelje svojega dobrega počutja in zdravja ter uspešno premaguje vsakodnevne izzive doma in na delovnem mestu. Osebna suverenost pomeni posameznikovo sposobnost zaznavanja, osmišljanja in delovanja v različnih situacijah, osebna odgovornost je sposobnost prevzemanja odgovornosti za svoje misli, odločitve in dejanja, osebno blagostanje je potem ob razumevanju pomembnosti predhodnih komponent, osebne suverenosti in odgovornosti, trdni temelj dobrega počutja in zdravja ljudi.

Predavatelji

dr. Klemen Podjed

Dr. Klemen Podjed iz Inštituta za produktivnost d.o.o. je predavatelj, management consultant, mentor in ICF coach z dolgoletnimi izkušnjami iz poslovnega sveta. Je avtor več priročnikov, spletnikov in zloženk ter številnih strokovnih člankov s področja promocije zdravja pri delu. Njegovih programov usposabljanj za uspešno promocijo zdravja pri delu se je udeležilo preko 1300 udeležencev. Vodil…

dr. Martina Rauter

dr. Martina Rauter je leta 1998 diplomirala na Fakulteti za družbene vede – smer komunikologija, trženje in tržno komuniciranje. Študij je nadaljevala na isti fakulteti do naziva doktor socioloških znanosti, ki ga je pridobila decembra 2005. Teme njenih podiplomskih del so se dotikale predvsem kakovosti življenja, ravnotežja delo – življenje, ekologije in trajnostnega razvoja. Do…

dr. med. Mladen Markota

Je specialist javnega zdravja od leta 1988. Od leta 2002 je zaposlen na Inšpektoratu RS za delo. Do danes je objavil 112 znanstvenih, strokovnih in preglednih člankov s področja javnega zdravja, od katerih je bilo pet objavljenih v SCI. Njegova osebna bibliografija je dostopna na Nacionalnem knjižničnem informacijskem sistemu raziskovalcev Republike Slovenije: http://cobiss.izum.si/

Jure Pribičevič

Jure Pribičevič, Alfakan, strokovnjak za vedenje psov. Jure je v kinološkem svetu aktiven že od leta 2003. Sprva je bil vodnik reševalnega psa in v tej vlogi bil zelo uspešen – dvakrat je stal na stopničkah svetovnega prvenstva in zmagal na državnem prvenstvu reševalnih psov. Sodeloval je na mednarodni reševalni misiji ob katastrofalnem cunamiju v…

Tanja Cmrečnjak Pelicon

Tanja Cmrečnjak Pelicon, po poklicu univerzitetna diplomirana pravnica, je zaposlena na Inšpektoratu RS za delo od leta 2002. V Uradu predstojnika inšpektorata je več let delovala kot svetovalka za področje delovnopravne zakonodaje, se med drugim specializirala za področje prepovedi diskriminacije, sodelovala pa je tudi v mednarodnem projektu »Napotitev delavcev: izmenjava izkušenj, promocija dobrih praks in…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.