Večna dilema: o kateri embalaži moram poročati?

Večna dilema: o kateri embalaži moram poročati?

Praktična delavnica – online

Prijava

Za obstoječe embalerje, pridobitelje blaga ter proizvajalce in pridobitelje servisne embalaže, z zadnjimi novostmi Uredbe o odpadkih ter predvidenimi ostalimi zakonodajnimi novostmi


Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.


Ob zakonodajnih novostih je še zmeraj ogromno vprašanj v zvezi s poročanjem o količini embalaže, dani na slovenski trg. Žal še vedno opažamo, da:

 1. Zavezanci NE LOČIJO med embalažo, dano v promet, in odpadno embalažo.
 2. Zavezanci NE UPOŠTEVAJO vse embalaže, ki so jo dali v promet.
 3. Zavezanci ne vodijo evidence in ne poročajo LOČENO o embalaži, dani v promet, in odpadni embalaži (manj kot 15.000 kg embalaže dane v promet).

Ključni vprašanji, na katera morate poznati odgovora, sta:

 • Kaj pomeni "dajati embalažo v promet"?
 • Ali damo embalirano blago ali embalažo v promet ali prvič uporabimo?

Šele ko si odgovorimo na ti dve vprašanji, lahko začnemo voditi evidenco o dajanju embalaže v promet in pravilno poročamo.

Zato je pomembno, da ste z nami na praktični delavnici.


Online seminar v živo spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta od 9.00 do 12.15 z vmesnim odmorom, tako da vam ni treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti ali jih pa vnaprej pošljite na: okolje@zfm.si

Koristi

 • Prejmete vsa pojasnila o zakonodajnih novostih.
 • Na primerih spoznate, kaj pomeni »biti proizvajalec« in kaj pomeni »dati embalažo v promet«.
 • Prejmete odgovor na vprašanje tudi po delavnici. Pošljite nam ga na: okolje@zfm.si.

Vsebina

Zakonodajne spremembe (poudarek na zadnji sprejeti Uredbi o odpadkih, veljavni z 24. 9. 2020)

Embalaža:

 • Definicija in vrste embalaže
 • Komunalna in nekomunalna embalaža
 • Proizvajalec embalaže
 • Dajanje embalaže v promet (evidenca, poročanje)
 • Primeri dajanja embalaže v promet
 • Obveznost poročanja
 • Primeri poročanja
 • Ravnanje z embalažo in zahteve glede na količino (do 15.000 kg in nad 15.000 kg)
 • Okoljska dajatev
 • Višine glob za prekrške

Ločevanje med embalažo in odpadno embalažo

 • Ločevanje med evidencami in poročili o količini embalaže in količini odpadne embalaže
 • Zavezanci za embalažo, dano na trg, in zavezanci za odpadno embalažo
 • Obveznosti v zvezi z embalažo, dano na trg, in obveznosti v zvezi z odpadno embalažo

Odgovori na vprašanja

Predavatelji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.